Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
609
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9510
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42337
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399184

Manas Journal of Social Studies

Number 2-4, 2013

 • 17-30
  XIX. Yüzyl Doğu Türkistan Tarihi Hakkında Yazılmş Olan Birinci Elden Kaynaklar
  Authors: Bahattin Gencal
  Number of views: 202
 • 31-46
  Kırgızistan’daki Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Servis Dersine Tutumları ile Akademik Motivasyonlarının İncelenmesi
  Authors: Serdar Geri
  Number of views: 190
 • 47-62
  Destinasyon Pazarlamasında Belediye Web Sayfalarının Önemi: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinde Bir İnceleme
  Authors: Evren Güçer, Azize Hassan, Elbeyi Pelit
  Number of views: 191
 • 63-86
  Girişimcilik Kariyerine Yönelim Nedenleri ve Girişimcilik Dersinin Etkisi Üzerine Bir İçerik Analizi: KTMÜ Örneği
  Authors: Cemal Sezer
  Number of views: 188
 • 87-100
  Demografik Özelliklere Göre Gaziantep’de Yaşayan İnsanların Fiziksel Aktivitede Bulunmama Nedenlerine Yönelik Bir Uygulama
  Authors: H. Murat Şahin, Halil Ekici
  Number of views: 173
 • 101-143
  Siyasal İktidarın Weberyan Meşruiyet Kaynakları Açısından Bir Adalet ve Kalkınma Partisi Analizi
  Authors: Nafiz Tok, Ahmet Vedat Koçal
  Number of views: 324

Number 2-3, 2013

 • 1-26
  Demografik Özelliklere Göre Türkiye’de Sporda Şike Algısı ve Gaziantep İli Örneği
  Authors: Halil Ekici
  Number of views: 224
 • 27-48
  New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Arasındaki Etkileşim ve Her İki Borsada İşlem Gören Turkcell Hisse Senetleri Arasındaki İlişki
  Authors: Çağrı Hamurcu, Suphi Aslanoğlu
  Number of views: 249
 • 49-63
  Eski Türkçeden Günümüze I~I Seslerinin Alternans Kullanımı
  Authors: Serap Karademir
  Number of views: 219
 • 65-85
  Buhara Hanlığındaki Etnik Yapı
  Authors: Timurlan Omorov
  Number of views: 263
 • 87-108
  Sosyal Değerlerin Çocuğa Aktarılmasında Aile ve Okul Öncesi Eğitimin Yeri “Kırgızistan Örneği”
  Authors: Ali Ünal
  Number of views: 202

Number 2-2, 2013

 • 1-14
  Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü
  Authors: Vedat Bal, Hürriyet Bilge
  Number of views: 221
 • 15-48
  Kişisel Bir Yetkinlik Olan Alçakgönüllülüğün Kurumsal Bir Yetkinliğe Dönüşmesi: Alçakgönüllü Organizasyonlar
  Authors: Ayşen Temel Eginli, Selin Bitirim
  Number of views: 216
 • 49-60
  Kariyer Olarak Girişimcilik ve Girişimcilik Niyetini Etkileyen Faktörlerin İçerik Analizi ile Belirlenmesi
  Authors: Cemal Sezer
  Number of views: 214
 • 61-83
  Türk Girişimcilerinin Algılanan Meşruiyet Düzeyine İlişkin Bir Odak Grup Çalışması
  Authors: Ali Taş
  Number of views: 249
 • 85-117
  Psikolojik Taciz ve Örgütsel Bağlılık: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Gültekin Yıldız, Mahmut Akbolat, Oğuz Işık
  Number of views: 198

Number 2-1, 2013

 • 1-20
  Vakıf Üniversitelerinde Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Belirlenmesi -Efficiency Data Envelopment Analysis to Determine the Private Universities
  Authors: Vedat Bal
  Number of views: 183
 • 21-39
  Kentsel Yoksulluğun Önlenmesinde Sosyal Belediyecilik Uygulamaları- Social Municipality Practices in Reduction of Urban Poverty
  Authors: Muharrem Es, Mustafa Başkurt, Eyüp Zengin
  Number of views: 229
 • 41-79
  Yerel Yönetimlerde Değişim ve Yerel Yönetim Hizmetlerinde ‘Müşteri Odaklı Pazarlama’ Yaklaşımı- The Change in the Local Administrations and the ‘Customer-Based Marketing’ Approach in Local Government Services
  Authors: Mehmet Özel, Cihat Polat
  Number of views: 272
 • 81-90
  К теории и практике перевода- On the Theory and Practice of Translation
  Authors: Азия Шаменова
  Number of views: 253


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us