Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
521
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9422
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42249
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399096

Manas Journal of Social Studies

Number 20, 2008

 • 1-18
  Kazakistan’daki Doğrudan Yabancı Yatırımlar - Foreign Direct Investment in Kazakhstan
  Authors: Bekir Gövdere, Hüseyin Kaleli
  Number of views: 231
 • 19-32
  Satış Gücü Otomasyonunda Karşılaşılan Engeller ve Çözüm Önerileri - Impediments Faced in Sales Force Automation and Solution Proposals
  Authors: Ahmet Gürbüz, Evrim Erdoğan
  Number of views: 250
 • 33-44
  Kırgızistan’da Enflasyon Dinamikleri, 1998-2005 - Inflation Dynamics in Kyrgyzstan, 1998-2005
  Authors: Cunus Ganiyev
  Number of views: 183
 • 45-66
  Türkiye’de İşsizliğin Özellikleri ve İşsizlikle Mücadele Politikaları - The Characteristics of Unemployment in Turkey and the Policies for Fighting it
  Authors: E.Yasemin Uyar Bozdağlıoğlu
  Number of views: 286
 • 67-76
  Küçük Ölçekli Firmaların Dışa Açılma Süreçleri: Denizli Örneği - Exporting Processes of Small - Scale Companies: the Example of Denizli
  Authors: Aydın Sarı
  Number of views: 189
 • 77-94
  Bankacılık Sektöründe Kurumsal Reklam Uygulamaları: HSBC ve Türkiye İş Bankası Örneği - Corporate Advertising in Banking Sector: HSBC and türkiye Iş Bankasi Cases
  Authors: Pınar Seden Meral
  Number of views: 342
 • 95-114
  Kırgızistan’da Döviz Kurlarının Yönü: Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı - Direction of Foreign Exchange Rate in Kyrgyzstan: Purchasing Power Parity Approach
  Authors: Cunus Ganiev, Ö. Selçuk Emsen
  Number of views: 201
 • 115-128
  Gibson Çelişkisinin Türkiye Verileri ile Analizi - The Gibson Paradox: the Case of Turkey
  Authors: Muammer Şimşek, Cem Kadılar
  Number of views: 211
 • 129-146
  Women in Urban Economy: at Which Side of Dichotomies? -Case of Ankara - Kentsel Ekonomi İçinde Kadınlar Karşıtlıkların Neresinde? - Ankara Örneği
  Authors: Ayten Alkan
  Number of views: 184
 • 147-158
  Medieval Women, Poetry and Mihri Hatun - Ortaçağ Kadını, Şiir ve Mihri Hatun
  Authors: Huriye Reis
  Number of views: 286
 • 159-172
  Cumhuriyet Eleştirisi ile Oryantalizmin İşbirliği: Hasta Adamın Hasta Şiiri Collaboration of Republic Critics With Orientalism: Sick Poetry of the Sick Man
  Authors: Fırat Caner
  Number of views: 266
 • 173-190
  Ortaöğretimde Yapılan Sınavlara İlişkin Öğretmen Görüşleri Teachers’ Views of Exams Done in the Secondary Education
  Authors: Çavuş Şahin, Şerif Korkmaz, Aynur Aytar
  Number of views: 206
 • 191-210
  Bazı Değişkenler Açısından Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri - The Level of Burnout of Teachers (the Assessments in Terms of Some Variations)
  Authors: Yücel Kayabaşı
  Number of views: 213
 • 211-220
  Mitoz-Mayoz Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi - The Effect of Conceptual Change Text on Students’ Achievement in Teaching of Mitosis- Meiosis
  Authors: Esra Özay
  Number of views: 271
 • 221-226
  Внедрение информационно-коммуникационных технологий в профессиональное образование: суждения и размышления - Introduction of Informatization Communication Technologies in the Professional Education: Discussion and Reflection
  Authors: Ахметова Г.Б.
  Number of views: 186
 • 227-236
  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik ve İdari Personelin Boş Zaman Değerlendirmelerinde Sporun Yeri - The Importance of Sport in Leisure Appreciation at Academic and Administrative Personel Kyrgyzstan-Turkey Manas University
  Authors: Musa Çakır
  Number of views: 191
 • 237-250
  Attitudes and Biases of Hacettepe University Students Towards Countries Competing in 2002 World Cup - 2002 Dünya Kapasında Ülkelerin Milli Takımlarına Karşı H.Ü. Öğrencilerinin Tutum ve Yargıları
  Authors: Serdar Sağlam
  Number of views: 190
 • 251-262
  Forced Migration From the Balkans to Anatolia: 1878-1900 - Balkanlardan Anadolu’ya Göçler: 1878-1900
  Authors: Faruk Kocacık, Cemal Yalçın
  Number of views: 200
 • 263-270
  Мировоззренческие концепты: лингвокультурический анализ - World Outlook Concepts: Linguistic–Cultural Analysis
  Authors: Айбарша Ислам
  Number of views: 193
 • 271-296
  Accounts of the Europeans on the Culture, Character and Appearance of the Turks of Turkistan in the Nineteenth Century - On Dokuzuncu Asır Türkistan Türklerinin Kültürleri, Karakterleri ve Görüntüleri Hakkında Avrupalıların Görüşleri
  Authors: Memet Yetişgin
  Number of views: 199
 • 297-324
  Safranbolu Yörük Köyü Mezarlığında Bulunan Süslemeli Mezar Taşları - Ornamented Gravestones in Safranbolu Yörük Village Cemetery
  Authors: H.Kamil Biçici
  Number of views: 259
 • 325-344
  Kuva-yı Millîye’nin Propaganda Gazetesi: İzmir’e Doğru - The Propaganda Daily of the National Forces “Kuva-yi Millîye”: “Izmir’e Doğru -Towards Smyrna”
  Authors: Bünyamin Ayhan
  Number of views: 311


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us