Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
534
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9435
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42262
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399109

Manas Journal of Social Studies

Number 3-1, 2014

 • 1-17
  Farklı Öğrenim Düzeyindeki Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması-A Field Research for Determining Entrepreneurial Characteristics of Students Who are in Different Instruction Level
  Authors: Cemalettin Demireli, Metin Uluköy, Vasfi Kahya, Fatma Demirağ
  Number of views: 198
 • 19-42
  Kırgızistan’da Parasal Aktarım Mekanizmalarının Var Analizi VAR Analysis of the Monetary Transmission Mechanism in Kyrgyzstan
  Authors: Cunus Ganiyev, Nurlan Atabaev, Burulça Sulaymanova
  Number of views: 217
 • 43-72
  Nahçivan'da Son Tunç-Erken Demir Çağının Kil Kabları- Nakhchivan Late Bronze-Early Iron Age Clay Boats
  Authors: Toğrul Halilov
  Number of views: 182
 • 73-103
  Girişimciliği Etkileyen Sosyo-Kültürel Değişkenler (Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerinin Karşılaştırmasına Dayalı Bir Araştırma) -Socio-Cultural Variables Affecting Entrepreneurship: a Study of University Students' Perceptions in Turkey and Kyrgyzstan
  Authors: Tuncer Özdil, Gökçe Yoğurtçu, Kadir Yoğurtçu, Uğur Ünal
  Number of views: 206
 • 105-127
  İstanbul’a Gelen Yabancı Turistlerin Sanık Olarak Müdahil Oldukları Asayiş Suçlarına Yönelik Bir Araştırma -A research on the Types of Crimes the Foreign Tourists Involved as Suspects in Istanbul
  Authors: Semra Aktaş Polat, Serkan Polat, Mine Halis
  Number of views: 179


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us