Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

International Journal of Ground Sediment & Water
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
Radio physics and electronics
Business InformRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1536
YesterdayYesterday
1997
This weekThis week
5475
Last WeekLast week
13417
This monthThis month
31099
Last monthLast month
57810
All daysAll days
4225922

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

Number 2, 2015

 • 89-101
  Bir Kamu Hastanesinde Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygulamasının Uygunluk ve Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi
  Authors: Aslı SOĞANCI; Erdinç ÜNAL
  Number of views: 555
 • 103-121
  Kamu Hastane Birlikleri Uygulamasına İlişkin Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Authors: Yavuz Selim KÜÇÜK; Bayram ŞAHİN
  Number of views: 451
 • 123-142
  Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma
  Authors: Nevzat DEVEBAKAN; Neslişah PAŞALI
  Number of views: 473
 • 161-182
  Sigara Kullanımı Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajlarını Nasıl Etkiliyor?
  Authors: İzzet ERDEM; Belma KEKLİK
  Number of views: 515
 • 183-204
  Reasons for Employee Silence Behavior: Developing and Validating a Scale for Nurses
  Authors: Ali Murat ALPARSLAN; Ali CAN; Ramazan ERDEM
  Number of views: 525
 • 219-251
  Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Araçları
  Authors: İpek BİLGİN DEMİR; Özgür UĞURLUOĞLU
  Number of views: 758

Number 1, 2015

 • 1-9
  Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Tatmini Düzeylerinin Belirleyicileri
  Authors: Songül ÇINARLIOĞLU, Semiha ÖNER İĞİCİ, Bayram ŞAHİN
  Number of views: 444
 • 11-33
  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavi Maliyetleri
  Authors: Pınar Yalçın BALÇIK, Bayram ŞAHİN
  Number of views: 558
 • 47-60
  OECD’ye Üye Ülkelerde Cepten Sağlık Harcamalarının Hiyerarşik Kümeleme Analizi İle İncelenmesi
  Authors: Songül ÇINARLIOĞLU
  Number of views: 553
 • 61-70
  Radyoloji Birimi Çalışanlarında Dış Kaynak Kullanımı Algısının İş Doyumu ve İşe Bağlılığa Etkisi
  Authors: Hüseyin ÇARDAK; Emine ŞENER; Ramazan ERDEM
  Number of views: 501
 • 71-86
  Bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Sürecine ve Etkinliğine İlişkin Görüşlerinin Analizi
  Authors: Havva ÇALIŞKAN
  Number of views: 457


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us