Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Revista de Letras (UFC)
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
INMATEH - Agricultural Engineering
Animal Research InternationalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1552
YesterdayYesterday
2099
This weekThis week
10487
Last WeekLast week
9202
This monthThis month
31379
Last monthLast month
43360
All daysAll days
5807665

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi

Number 6, 2016

 • 1-18
  ASIRLARA TANIKLIK EDEN ESERLER: DRİNA KÖPRÜSÜ VE FETVA YOKUŞU- Works That Bear Witness To Centuries: Drina Köprüsü and Fetva Yokuşu
  Authors: M. Onur HASDEDEOĞLU
  Number of views: 527
 • 19-45
  CEMÂLEDDİN İSHAK EL-KARAMANÎ’NİN KASİDELERİ - Odes of Cemâleddin İshak el-Karamanî
  Authors: Suat Donuk
  Number of views: 573
 • 46-59
  HAYDARPAŞA MEKTEB-İ TIBBİYE BİNASININ KONUMUNUN BELİRLENMESİNDEKİ FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR DENEME- An Article On The Factors In Determining The Location Of Haydarpasha Ottoman Medical School Building
  Authors: Mehmet Çağlayan ÖZKURT
  Number of views: 545
 • 60-72
  25452 NUMARALI GÜMRÜK DEFTERİNE GÖRE KİLİ NEZARETİ GÜMRÜĞÜ - Kili Nezareti Customs Office According to the Customs Notebook, No: 25452
  Authors: Mustafa Işık
  Number of views: 530
 • 73-89
  LALE DEVRİ EYÜP KENT EKONOMİSİNDE KADIN FAKTÖRÜ - Women Factor in Urban Economy of Eyup in Tulip Era
  Authors: Yasemin Keskin
  Number of views: 556

Number 5, 2016

 • 1-11
  NÂBÎ VE VEHBÎ’NİN NASİHAT EDERKEN ÇOCUKLARA YAKLAŞIM TARZLARI- The Narrative Methods of Nabi and Vehbi in their Advices to Children
  Authors: Abdullah Aydın
  Number of views: 549
 • 12-24
  ŞÂHİDÎ’NİN ŞİİRLERİNDE TASAVVUFİ METAFORLAR- Sufistic Metaphors in Şahidi’s Poems
  Authors: Nagehan Uçan Eke
  Number of views: 697
 • 25-48
  UŞŞÂKÎZÂDE HASÎB EFENDİ’NİN ZEYL-İ ŞAKÂ’İK’I İLE ŞEYHÎ MEHMED EFENDİ’NİN VEKÂYİ‘Ü’L-FUZALÂ’SININ MUKAYESESİ- A Comparison of Dhayl al-Shaqa’iq of Ushaqizadah Hasib Efendi and Waqayi’ Al-Fudhala of Sheikhi Mehmed Efendi
  Authors: Ramazan Eknci
  Number of views: 546
 • 49-70
  YOZGAT BAŞÇAVUŞOĞLU CAMİİ VE SÜSLEMELERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER- Comments about Yozgat Bascavusoglu Mosque and Ornaments
  Authors: Oğulcan Avcı
  Number of views: 590
 • 71-81
  IMPACT OF WORLD WAR I ON THE MUSLIM POPULATION OF SERBIA- I. Dünya Savaşı'nın Sırbistan'daki Müslüman Nüfusa Etkisi
  Authors: Gürsoy Şahin
  Number of views: 502
 • 82-91
  THE SIGNIFICANCE OF THE KADI REGISTERS (SER’IYYE SICILLERI) OF THE IOANNINA, MANASTIR, AND SHKODER PROVINCES FOR STUDIES OF THE OTTOMAN PERIOD- Osmanlı Dönemi Araştırmaları İçin Yanya, Manastır ve İşko
  Authors: Kujtim NURO
  Number of views: 548
 • 92-88
  XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI - İRAN TİCARİ İLİŞKİLERİNDE OSMANLI ŞEHBENDERLİK RAPORLARINA YANSIYAN AHLAKİ DEĞERLER - Early Twentieth Century Ottoman-Iran Trade Relations and Moral Values Reflected in the Ottoman Consulate Reports
  Authors: Masoumeh DAEİ
  Number of views: 523
 • 99-115
  1938 YILI KIRŞEHİR DEPREMİ- 1938 Kırşehir Earthquake
  Authors: Sevilay ÖZER
  Number of views: 591
 • 116-128
  KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNDE DERGÂH-I ÂLİ ÇAVUŞLUĞUNUN KARİYER YOLLARI VE ÇAVUŞLAR- Career Paths of Dergâh-i Âli [Supreme Lodge] Sergeants and Sergeants at the time of Suleiman the Magnificient
  Authors: Uğur Altuğ
  Number of views: 535

Number 4, 2015

 • 1-10
  FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN SANATINDA YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN ETKİSİ
  Authors: İhsan SAFİ
  Number of views: 604
 • 11-29
  FINDIKLILI İSMET EFENDİ’NİN TEKMİLETÜ’Ş-ŞAKĀ’İK FÎ HAKK-I EHLİ’L-HAKĀ’İK’I ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
  Authors: İsmail YILDIRIM
  Number of views: 692
 • 30-40
  DİVAN ŞAİRLERİNİN GÖZÜYLE FARS ŞAİRİ ÖMER HAYYÂM
  Authors: Mehmet Sait ÇALKA
  Number of views: 567
 • 41-57
  ZA’FÎ-İ GÜLŞENÎ’NİN MOTON ŞEHRENGİZİ
  Authors: Zehra GÖRE
  Number of views: 587
 • 58-74
  AMASRA’DA OSMANLI DÖNEMİ’NDE KİLİSEDEN ÇEVRİLMİŞ BİR MABET: FATİH CAMİİ
  Authors: Ercan VERİM
  Number of views: 692
 • 98-108
  THE TRIALS OF BOSNIANS IN THE OTTOMAN EMPIRE DURING THE TANZIMAT PERIOD
  Authors: Zafer GÖLEN
  Number of views: 589

Number 3, 2015

 • 1-16
  MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR MESNEVİ: CÂN İLE TEN
  Authors: Ramazan Ekinci
  Number of views: 591
 • 17*41
  KERÎMÎ’NİN EDİRNE ŞEHRENGİZİ
  Authors: Zehra Göre
  Number of views: 703
 • 42-65
  ISPARTA-GÖNEN’DEKİ “ESKİ HAMAM” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Authors: Doğan Demirci
  Number of views: 655
 • 66-87
  A BRITISH TOUCH ON TANZIMAT: ARCHITECT WILLIAM JAMES SMITH
  Authors: Esma İgüs
  Number of views: 723
 • 88-95
  THE IMAGE OF THE OTTOMAN SULTAN - BETWEEN ENEMY AND PROTECTOR
  Authors: Camelia Calin
  Number of views: 632

Number 2, 2015

 • 1-8
  KLASİK OSMANLI EDEBİYATINDA EYLEM SÖZLERİ: KASİDE / PERFORMATIVE WORDS IN CLASSICAL OTTOMAN POETRY: QASIDA
  Authors: Alena ĆATOVİĆ, Sabina BAKŠİĆ
  Number of views: 644
 • 9-25
  SEYRÎ ve HALEP ŞEHRENGİZİ / SEYRİ AND ALEPPO SEHRENGİZ
  Authors: Siyabend EBEM
  Number of views: 716
 • 26-97
  NEKRASOV KAZAKLARININ GELENEKSEL GİYSİLERİ VE TOKAT YAZMALARI: RUSYA MÜZELERİNDEN ÖRNEKLER / NEKRASOV KAZAKHS’ TRADITIONAL CLOTHES AND TOKAT FABRIC PRINT DESIGNS ON HAND PRINTED: SAMPLES FROM THE RUSSIAN MUSEUMS
  Authors: Kemal İBRAHİMZADE, İrina GUSACH
  Number of views: 641
 • 38-49
  ALMANYA’NIN ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NDA YÜRÜTTÜĞÜ POLİTİKALAR / GERMAN POLICIES ON THE BATTLE OF GALLIPOLI
  Authors: Suat ZEYREK
  Number of views: 712
 • 50-73
  THE IMAGE OF TURKS AMONG INDIAN MUSLIMS: THE CASE OF BALKAN WARS/ HİNT MÜSLÜMANLARINDA TÜRK İMGESİ: BALKAN SAVAŞLARI ÖRNEĞİ
  Authors: Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU
  Number of views: 845


1 2  Следующая страница  В конец
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us