Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Problems of Psychology in the 21st Century
Vértices (Campos Goitacazes, Online)
Arctic and North
Revista Andina de EducaciónRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
126
YesterdayYesterday
1817
This weekThis week
7879
Last WeekLast week
12729
This monthThis month
4060
Last monthLast month
61234
All daysAll days
5151747

NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL

Number 18, 2012

 • 1-2
  COVER
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 38
 • 3-4
  CONTENTS
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 46
 • 5-11
  SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIŲ PAMOKOS [LESSONS ABOUT HEALTHY LIFESTYLE SKILLS]
  Authors: Jūratė Armonienė, Fausta Gulbinienė
  Number of views: 95
 • 12-19
  GROŽINĖS LITERATŪROS PANAUDOJIMAS BIOLOGIJOS IR FIZIKOS PAMOKOSE [USE OF LITERATURE IN BIOLOGY AND PHYSICS LESSONS]
  Authors: Zosė Aškinienė, Giedrė Kvietkauskienė
  Number of views: 36
 • 20-27
  PROJEKTO METODO TAIKYMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE: KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ PATIRTIS [THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT APPROACH IN THE PRE-SCHOOL INSTITUTION]
  Authors: Danutė Bernatavičienė, Jurgita Vanckavičienė
  Number of views: 54
 • 27-32
  EUROPOS MOKOMIEJI SCENARIJAI IR TECHNOLOGINĖ STRATEGIJA ATEITIES MOKYKLAI [EUROPEAN LEARNING SCENARIOS AND TECHNOLOGICAL STRATEGY FOR THE FUTURE SCHOOL]
  Authors: Virginija Birenienė, Eugenijus Kurilovas
  Number of views: 35
 • 32-39
  PROJEKTO „MEDŽIAI – MŪSŲ DRAUGAI“ REALIZAVIMO PRAKTINIAI ASPEKTAI [THE PROJECT'S "TREES ARE OUR FRIENDS" PRACTICAL ASPECTS OF REALISATION]
  Authors: Aušrelė Gesevičienė, Gražina Girdžiuvienė
  Number of views: 36
 • 39-45
  INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMO YPATUMAI PASAULIO PAŽINIMO PAMOKOSE [APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE LESSONS OF SOCIAL ENVIRONMENT, SCIENCE AND HEALTH EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL]
  Authors: Irena Ivanauskienė
  Number of views: 43
 • 49-55
  PRAKTIKOS DARBŲ TAIKYMAS GAMTAMOKSLINIAME UGDYME [APPLICATION OF PRACTICAL WORKS IN NATURAL SCIENCE EDUCATION]
  Authors: Laima Jonušaitė
  Number of views: 43
 • 55-59
  DARNAUS SANTYKIO SU GAMTA UGDYMAS PRADINĖSE KLASĖSE [THE EDUCATION OF SUSTAINABLE RELATIONSHIP WITH NATURE IN PRIMARY CLASSES]
  Authors: Regina Kairienė
  Number of views: 52
 • 59-64
  GĖLO VANDENS LAŠAS – GERIAU UŽ SŪRIĄ UPĘ [A DROP OF FRESH WATER IS BETTER THAN A SALT RIVER]
  Authors: Asta Karliene, Vanda Palubinskiene
  Number of views: 36
 • 64-75
  ATRADIMAI PASAULIO PAŽINIMO PAMOKOJE: NUO TEORIJOS LINK KONKREČIOS VEIKLOS [DISCOVERIES IN A LESSON OF SURROUNDING WORLD LEARNING: FROM THEORY TO SPECIFIC ACTIVITY]
  Authors: Silvija Kazakevičienė, Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 38
 • 75-83
  AUKŠTESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ SVEIKOS GYVENSENOS SAMPRATA [UPPER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF A HEALTHY WAY OF LIFE]
  Authors: Vincentas Lamanauskas, Jūratė Armonienė
  Number of views: 46
 • 83-88
  GAMTOTYRA ŠILUTĖS PRADINĖJE MOKYKLOJE [NATURAL SCIENCES AT ŠILUTĖS PRIMARY SCHOOL]
  Authors: Violeta Lukočienė
  Number of views: 42
 • 88-97
  TĖVŲ NUOMONĖ SVEIKOS GYVENSENOS KLAUSIMAIS: VIENOS MOKYKLOS PATIRTIS [PARENTS’ OPINION REGARDING HEALTHY LIFESTYLE: EXPERIENCE OF ONE PRIMARY SCHOOL]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Jurgita Pagrandytė
  Number of views: 48
 • 97-101
  IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SUSIDOMĖJIMO GAMTA REALIZAVIMO GALIMYBĖS [POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN’S INVOLVEMENT IN NATURE]
  Authors: Danutė Plytnykienė, Ramunė Vėželytė
  Number of views: 41
 • 102-106
  GEOGRAFINIAI RENGINIAI MOKYKLOJE, SKIRTI ŽEMĖS DIENAI [EARTH DAY GEOGRAPHICAL EVENTS AT SCHOOL]
  Authors: Laima Railienė
  Number of views: 45
 • 107-114
  TRUMPA MOKINIŲ KŪRYBINIŲ IR TIRIAMŲJŲ DARBŲ KONKURSO „MANO ŽVILGSNIS Į SUPANTĮ PASAULĮ“ VEIKLOS 1999−2012 m. APŽVALGA [SYNOPSIS OF SCHOOLCHILDREN SCIENTIFIC AND CREATIVE RESEARCH WORKS CONTEST "My view at the world around me” WITHIN 1999−2012 YEARS PERIOD]
  Authors: Irena Stankevičienė, Julija Baniukevič, Laimutė Salickaitė-Bunikienė
  Number of views: 49
 • 115-119
  „PRAKTINĖS VEIKLOS PARADOKSAI – DAR VIENA VAIKŲ PAŽINTINIO UGDYMO GALIMYBĖ“ [„PRACTICAL ACTIVITY PARADOXES – ANOTHER ONE CHILDREN COGNITIVE EDUCATION POSSIBILITY”]
  Authors: Danguolė Savičienė
  Number of views: 40
 • 120-123
  ASMENINIO INTERNETINIO PUSLAPIO NAUDOJIMAS APLINKOS PAŽINIMO UGDYMO PROCESE [THE USE OF PERSONAL WEBSITE IN THE PROCESS OF ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE TEACHING]
  Authors: Dainius Statkevicius
  Number of views: 41
 • 123-132
  CHANGES OF PHYSICS CONTENT AND OPPORTUNITIES OF THEIR IMPLEMENTATION IN THE CONTEXT OF RENEWED GENERAL SECONDARY EDUCATION PROGRAMS
  Authors: Violeta Šlekienė, Loreta Ragulienė
  Number of views: 59
 • 133-138
  VERSLUMO UGDYMAS DALYKINIŲ ŽAIDIMŲ PAGALBA PASAULIO PAŽINIMO PAMOKOSE [THE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN SUBJECT GAME DURING SCIENCE LESSONS]
  Authors: Loreta Vaitkeviciute
  Number of views: 36
 • 138-145
  THE FORMATION OF ECOLOGICAL SELF-CONSCIOUSNESS IN THE PRESCHOOL INSTITUTION: THE ASPECTS OF PROJECT WORK
  Authors: Gražina Valeikaitė, Jolanta Baltakienė
  Number of views: 44
 • 175
  END
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 41


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us