Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

CONTEMPORARY ECONOMY JOURNAL
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Actualidad Económica
Revista EspinhaçoRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
997
YesterdayYesterday
1392
This weekThis week
997
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
38148
Last monthLast month
46464
All daysAll days
5728184

NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL

Number 26, 2020

 • 4-13
  IŠLYGINAMIEJI KURSAI BŪSIMIESIEMS GAMTOS MOKSLŲ IR MATEMATIKOS MOKYTOJAMS: TARPTAUTINIS PROJEKTAS „BRIDGE2TEACH“ [BRIDGING COURSES FOR MATHEMATICS AND SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS: INTERNATIONAL PROJECT “BRIDGE2TEACH”]
  Authors: Vincentas Lamanauskas, Violeta Šlekienė, Dalia Augienė
  Number of views: 308
 • 14-25
  3-IOS KLASĖS MOKINIŲ ŽINIOS IR GEBĖJIMAI: SAVARANKIŠKO DARBO NUOTOLINIU BŪDU ATVEJIS [3-rd FORM STUDENTS’ KNOWLEDGE AND SKILLS: A CASE OF INDEPENDENT WORK BY ONLINE DISTANCE LEARNING]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Leandra Čiužienė
  Number of views: 315
 • 26-32
  INTERAKTYVIŲ PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS PASAULIO PAŽINIMO PAMOKOSE [THE POSSIBILITIES OF USING INTERACTIVE TOOLS IN SCIENCE LESSONS]
  Authors: Jovita Ponomariovienė
  Number of views: 402
 • 33-53
  VILNIAUS MAMUTO PĖDSAKAIS: Į PAGALBĄ MOKYTOJUI NEFORMALIAM GAMTAMOKSLINIAM UGDYMUI NUOTOLINIU BŪDU [ON THE TRACES OF VILNIUS MAMMOTH: HELPING TEACHERS WITH REMOTE INFORMAL SCIENCE EDUCATION]
  Authors: Eugenija Rudnickaitė
  Number of views: 307
 • 54-62
  DEŠIMTOS KLASĖS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS DALYKO ŽINIOS IR JŲ SUPRATIMAS [GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING AMONG 10TH GRADE STUDENTS]
  Authors: Raimonda Samsonaitė
  Number of views: 295
 • 63-69
  INTEGRUOTO UGDYMO GALIMYBĖS STEAM MOKSLŲ PROJEKTE „MŪSŲ EKSPERIMENTAS“ [OPPORTUNITIES FOR INTEGRATED EDUCATION IN THE STEAM SCIENCE PROJECT]
  Authors: Danguolė Savičienė
  Number of views: 264
 • 70-74
  KINOLOGIJA BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE [CINOLOGY IN A GENERAL EDUCATION SCHOOL]
  Authors: Dainius Statkevičius
  Number of views: 283
 • 86-93
  STEAM UGDYMO VEIKLŲ INTEGRAVIMAS Į PASAKŲ KŪRIMO PROCESĄ [INTEGRATION OF STEAM EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE FAIRY TALES CREATION PROCESS]
  Authors: Zinaida Žvinklienė
  Number of views: 407


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us