Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport
Revista Espinhaço
Drugs in Context
Revista Andina de EducaciónRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
995
YesterdayYesterday
1294
This weekThis week
9439
Last WeekLast week
11178
This monthThis month
3894
Last monthLast month
61164
All daysAll days
5364376

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Number 6, 2016

 • 1-23
  EBÛ CA‘FER et-TAHÂVÎ’DE İSTİHSÂN DELÎLİ SORUNU
  Authors: Yıldıray SİPAHİ
  Number of views: 657
 • 24-45
  MUSTAFA RASİH PAŞA’NIN GÖZLEMLERİYLE XVIII. YÜZYIL SONU RUS İMPARATORLUĞU
  Authors: Samet SAZAK
  Number of views: 639
 • 46-71
  Sezai Karakoç ve Ghayser Aminpour Şiirlerinin Karşılaştırılması ve İncelenmesi
  Authors: Kadir Analay, Homeyra Zomorodi
  Number of views: 575
 • 72-81
  ESKİ İRAN’DAKİ YARI TANRI-KRAL ANLAYIŞININ Şİİ İMAMET İNANCINA ETKİSİ
  Authors: Fatih TOPALOĞLU
  Number of views: 535
 • 82-105
  SEHÎ BEY DÎVÂNI’NDA DİNÎ TİPLER
  Authors: Bilge İLHAN
  Number of views: 601
 • 106-116
  YAŞLILIK DÖNEMİNDE HAYATIN ANLAM ARAYIŞI
  Authors: Muharrem CUFTA
  Number of views: 686
 • 117-124
  Çağdaş İslâmî Akımlar, Mehmet Ali Büyükkara
  Authors: Duran Eski
  Number of views: 723

Number 5, 2016

 • 20-49
  EBU’L-HASAN EL-HARAKĀNÎ’YE GÖRE HAKİKÎ ÂŞIKLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
  Authors: Ahmet Emin SEYHAN
  Number of views: 610
 • 50-70
  STRES VE DİNİ İNANÇ
  Authors: Muharrem CUFTA
  Number of views: 598
 • 71-87
  DEDE ÖMER-İ RÛŞENÎ DÎVÂNINDA GÜZELLİK UNSURU OLARAK “BOY” VE TASAVVUFÎ ÇAĞRIŞIMLARI
  Authors: Nesibe KABLANDER
  Number of views: 622
 • 88-113
  ŞEHİRDEKİ YABANCI" (1962) FİLMİ ÖRNEĞİNDE "TOPLUMSAL GERÇEKÇİ" ANLAYIŞTA DİN TEMASI
  Authors: Halil UZDU
  Number of views: 710
 • 114-131
  ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ TAÇKAPILARI SÜSLEME ŞERİTLERİNDE TEZYİNAT
  Authors: Çiğdem Önkol ERTUNÇ
  Number of views: 1296
 • 132-138
  Muhammed Nûru’l-Arabî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Ali Bolat
  Authors: Oğuz YILMAZ
  Number of views: 948
 • 139-142
  İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri; Ramazan Şeşen
  Authors: İlyas UÇAR
  Number of views: 830

Number 4, 2015

 • 1-39
  İSRÂİLİYYÂT KAVRAMININ OLUŞUM VE OLGUNLAŞMA SÜRECİ
  Authors: Ertuğrul DÖNER
  Number of views: 711
 • 1-19
  CA‘FERÎ FIKHINDA MUT‛A NİKÂHI KONUSUNA “USÛLΔ BİR BAKIŞ -ŞEYH MÜFÎD’İN RİSÂLETÜ’L-MUT‛A VE HULÂSATÜ’L-ÎCÂZ İSİMLİ ESERLERİNDEKİ GEREKÇELER ÜZERİNE-
  Authors: Sefa ATİK
  Number of views: 555
 • 40-72
  BAZI HADİSLERİ ANLAMA VE YORUMLAMADA BİLİMSEL VERİLERİN KULLANIMI: TARİHÎ ARKA PLAN
  Authors: Osman ORUÇHAN
  Number of views: 724
 • 73-103
  BAĞLAM MERKEZLİ BİR TAHLİL: FATİHA SURESİNİN ALTINCI VE YEDİNCİ AYETLERİ
  Authors: Mürsel ETHEM
  Number of views: 575
 • 104-126
  Questions from Family and Religious Guidance in the Office Women's Divorce Causes of Light (Examples of the Aegean Region)
  Authors: Salih AYBEY
  Number of views: 630
 • 127-176
  EBU’L-LEYS TEFSİRİ TERCÜMESİNİN MUKADDİME KISMININ TRANSKRİPSİYONLU METNİ VE MUHTEVÂ DEĞERLENDİRMESİ
  Authors: Hidayet Aydar, Nesibe Kablander
  Number of views: 611
 • 177-184
  EHL-İ HAK KİMDİR? NESEFÎ’NİN AKÂİD METNİ ÜZERİNDEN GELİŞEN BİR TARTIŞMA
  Authors: Fatih İBİŞ
  Number of views: 825

Number 3, 2015

 • 1-25
  EBÛ DÂVÛD SÜNENİ’NDE ZİYADE VE NOKSAN
  Authors: Ahmed Ürkmez
  Number of views: 538
 • 26-43
  استشعار المسؤولية اإلجتماعية في اإلسالم و أهميته للمجتمع المعاصر
  Authors: Mehmet Ali ÇALGAN
  Number of views: 657
 • 44-81
  MEMLÛKLER DÖNEMİNDE HALEP İLMÎ HAYATINDA DERS HALAKALARI ve ULEMÂ TARAFINDAN OKUTULAN DERS KİTAPLARININ TESPİTİ
  Authors: Esra Atmaca
  Number of views: 860
 • 82-118
  TEFSİR KİTAPLARININ İSİMLERİNE DAİR
  Authors: Hikmet KOÇYİĞİT
  Number of views: 737
 • 119-138
  EGE TÜRKÜLERİNDE GİYİM- KUŞAM VE TESETTÜR
  Authors: Şerife Nihal Zeybek
  Number of views: 819
 • 139-155
  Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları(436s.) Çağdaş Çalışmalar ve Oryantalistlerin Siyere Yaklaşımı(347s.) Hz. Peygamberin Doğduğu Çevre ve Toplum(303s.) Çeşitli Yönleriyle Son Elçinin Hayatı-Mekke Dönemi(318s.) Editör: Prof. Dr. Adnan Demircan
  Authors: Samet SAZAK
  Number of views: 612

Number 2, 2014

 • 1-33
  İLM-İ KELÂM’IN DOĞUŞU VE DOĞASI HAKKINDA FELSEFÎ BİR TAHLİL
  Authors: Mehmet Fatih Birgül
  Number of views: 664
 • 34-47
  EŞ’ARÎ KELAMININ DÎNÎ, HİSSÎ VE FELSEFÎ KARAKTERİ ÜZERİNE
  Authors: Fatih İBİŞ
  Number of views: 591
 • 48-75
  DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN VEDA HUTBESİNDE İNSAN ONURU
  Authors: Hasan Dam-Meryem Karataş
  Number of views: 658
 • 76-93
  ZEYDÎ-SELEFÎ ÂLİM İBNÜ’L-VEZÎR’İN HAYATI, ESERLERİ VE GÖRÜŞLERİ
  Authors: Elif Yazıcı
  Number of views: 653
 • 94-105
  İSLÂM FELSEFESİNİN DAVRANIŞ TEMELLİ ÇEVRESEL TUTUMA BAKIŞI
  Authors: Kemal GÖZ
  Number of views: 716
 • 106-112
  Çocukta Değer Bilinci Ve Karakter Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Osman MUTLUEL
  Authors: Yasin BOSTAN
  Number of views: 612
 • 113-119
  İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı İsmâilîlik ve Bâtınî Zihniyet Çalıştayı 12 Eylül 2014, SİVAS
  Authors: Halil IŞILAK
  Number of views: 638


1 2  Следующая страница  В конец
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us