Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Problems of Psychology in the 21st Century
Vértices (Campos Goitacazes, Online)
Arctic and North
Revista Andina de EducaciónRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
710
YesterdayYesterday
1817
This weekThis week
8463
Last WeekLast week
12729
This monthThis month
4644
Last monthLast month
61234
All daysAll days
5152331

Journal of accounting, finance and auditing studies

Number 1/3, 2015

 • 1-16
  Kurumsal Yönetim Uygulamaları Kapsamında Etik Kurallar: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Şirketler Üzerinde Bir Araştırma (Ethical Codes Within Corporate Governance Practices: A Research On Companies Operating In ISE)
  Authors: Şükran GÜNGÖR TANÇ
  Number of views: 497
 • 17-33
  Muhasebedeki Değerleme Yaklaşımları Üzerine Kültürel Bir Değerlendirme (A Cultural Assessment on Measurement Basis of Accounting)
  Authors: Erkan ÖZTÜRK
  Number of views: 469
 • 34-67
  Hilelerin Ortaya Çıkarılması Bakımından Bağımsız Denetim İle Adli Muhasebenin Karşılaştırılması (The Comparison Of Independent Audit And Forensic Accounting In Terms Of Exposing Fraud)
  Authors: Adnan DÖNMEZ, Kürşad ÇAVUŞOĞLU
  Number of views: 540
 • 68-90
  Dış Ticarette Akreditifli Ödemeler: UCP 600’e Göre Bankalarda Güncel Örnek Uygulamalar (Letter of Credits in Foreign Trade: Current Applications at Banks According to UCP 600)
  Authors: Oğuzhan KODALAK, Bayram TOPAL, Ahmet Selçuk DİZKIRICI
  Number of views: 500
 • 91-104
  Lisans Öğrencilerinin Muhasebeye Giriş Dersine Yönelik Algılamalarının Belirlenmesi (Determination of Undergraduate Students' Perceptions for the Introduction of Accounting Courses)
  Authors: Burcu DEMİREL UTKU, İbrahim EROL
  Number of views: 444
 • 105-122
  Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekillerinin TMS 18 Hasılat Standardı Çerçevesinde İncelenmesi (The Analysis of Delivery and Payment Types in Foreign Trade within the Frame of TAS 18 Revenue Standard)
  Authors: Ahmet GÖKGÖZ, Hilal ÖZDEMİR
  Number of views: 545
 • 123-153
  Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açılarından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Muhasebe İlişkisi (The Relationship Between Corporate Social Responsibility And Accounting With The Perspective Of Professional Accountants)
  Authors: Çağrı KÖROĞLU, Hüseyin Önlem ERSÖZ
  Number of views: 491
 • 154-172
  The Use Of Linear Programming In Audit Task Planning
  Authors: Süleyman UYAR, Esin YELGEN
  Number of views: 474
 • 173-204
  Türkiye’deki Akademik Dergilerde Çevre Muhasebesi Alanında 2006–2014 Yılları Arasında Yayınlanmış Bilimsel Makalelerin İçerik Analizi (A Content Analysis of The Articles Subject Environmental Accounting Field Published in Academic Journals in Turkey Between 2006–2014)
  Authors: Fatih ŞENTÜRK, Hakkı FINDIK
  Number of views: 464


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us