Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Computer Optics
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
International Journal of Fertility and Sterility
INMATEH - Agricultural EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
446
YesterdayYesterday
1754
This weekThis week
2200
Last WeekLast week
11493
This monthThis month
29782
Last monthLast month
52208
All daysAll days
4438837

Psychology and Personality

Number 2 (14), 2018

 • 9-22
  ФІКСОВАНА УЯВА ЯК МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ УЗАЛЕЖНЕННЯ
  Authors: ФІЛЬЦ Олександр Орестович; СЕДИХ Кіра Валеріївна; МИХАЙЛІВ Світлана Вікторівна
  Number of views: 326
 • 23-39
  РОЗВИТОК РЕФЛЕКСИВНИХ ПРОЦЕСІВ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»: ДОСВІД ПНПУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА
  Authors: МИРОШНИК Олена Георгіївна
  Number of views: 263
 • 40-58
  МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНФЛІКТНИХ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ
  Authors: БІГУНОВ Дмитро Олександрович
  Number of views: 478
 • 59-69
  КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ
  Authors: ЛИСЕНКОВА Ірина Петрівна
  Number of views: 998
 • 70-84
  ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ СЛУХАЧІВ «УНІВЕРСИТЕТУ ТРЕТЬОГО ВІКУ»
  Authors: ГАЛЬЦЕВА Тетяна Олексіївна
  Number of views: 234
 • 85-94
  ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ СІМЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
  Authors: ЗОЗУЛЬ Таміла Володимирівна
  Number of views: 246
 • 95-107
  ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗОВНІШНЬОЇ ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ
  Authors: КЛОЧЕК Лілія Валентинівна
  Number of views: 1060
 • 108-120
  ПЕРЕТЯТЬКО Лариса Георгіївна; ТЕСЛЕНКО Марина Миколаївна
  Authors: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ РІЗНОГО СПРЯМУВАННЯ
  Number of views: 776
 • 121-135
  ПСИХОЛОГІЧНІ ПОРТРЕТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ І ПЕДАГОГІВ: КОНТЕКСТ КОЛЕКТИВНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ
  Authors: СУХЕНКО Яна Валеріївна
  Number of views: 255
 • 136-155
  ЯКІСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОГЛЯДУ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
  Authors: ТІТОВ Іван Геннадійович; ШАПОВАЛ Марина Олександрівна
  Number of views: 237
 • 156-166
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНОЮ СОЦІОКУЛЬТУРНОЮ АДАПТАЦІЄЮ
  Authors: ХАРЧЕНКО Анжела Станіславівна
  Number of views: 231
 • 167-180
  ЕТАПИ ТА ЗАСОБИ РОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Authors: ЦИМБАЛЕНКО Олена Олександрівна
  Number of views: 325
 • 181-196
  АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДЛІТКОВОГО КІБЕРБУЛІНГУ В МЕРЕЖЕВОМУ СПІЛКУВАННІ
  Authors: ХОМЕНКО Зоя Іванівна
  Number of views: 285
 • 197-207
  ГЕНЕТИКА СПЕЦИФІЧНОГО РОЗЛАДУ НАВЧАННЯ
  Authors: ПОМОГАЙБО Валентин Михайлович; БЕРЕЗАН Олексій Іванович; ПЕТРУШОВ Андрій Васильович
  Number of views: 318
 • 208-226
  ІНОБУТТЯ ОСОБИСТОСТІ ПІСЛЯ СМЕРТІ ТА АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ СОЦІОМЕТРИЧНОГО КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ СТАВЛЕННЯ НАЩАДКІВ ДО ВИДАТНОГО ДІЯЧА
  Authors: МОРГУН Володимир Федорович
  Number of views: 253
 • 227-233
  МУЗИЧНА ПСИХОДРАМА ТА МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧНІ РОЗСТАНОВКИ
  Authors: ЛЬВОВ Олександр Олегович; ЖАБКО Наталія Володимирівна
  Number of views: 237

Number 1 (13), 2018

 • 9-19
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ: ОСОБИСТІСТЬ, ПСИХОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ДУХОВНСТЬ
  Authors: РИБАЛКА Валентин Васильович
  Number of views: 265
 • 20-35
  КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ СВІДОМОСТІ І САМОСВІДОМОСТІ: ФЕНОМЕНОЛОГІЯ І НОУМЕНОЛОГІЯ
  Authors: ОМЕЛЬЧЕНКО Ірина Миколаївна
  Number of views: 308
 • 36-49
  ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
  Authors: ТІТОВ Іван Геннадійович
  Number of views: 416
 • 50-61
  СТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ МІФІВ ТА СИМВОЛІВ КУЛЬТУРИ
  Authors: МЕЛЬНИЧУК Майя Михайлівна
  Number of views: 620
 • 75-84
  ОСОБЛИВОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ У СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ МЕТАКОГНІТИВНОЇ ВКЛЮЧЕНОСТІ В ДІЯЛЬНІСТЬ
  Authors: ЗАЙЦЕВА Ольга Олександрівна
  Number of views: 321
 • 85-95
  ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ІЗ СІМЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
  Authors: ЗОЗУЛЬ Таміла Володимирівна
  Number of views: 376
 • 96-105
  ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК РЕСУРСУ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОГО ВІКУ
  Authors: МИЛАШЕНКО Катерина Олександрівна
  Number of views: 317
 • 106-117
  ОСОБЛИВОСТI РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНIХ ПСИХОЛОГIВ У ПРОЦЕСI ПРОФЕСIЙНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: РЕВА Марина Митрофанівна
  Number of views: 359
 • 128-138
  АРГУМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЦІННІСНО-РЕГУЛЯЦІЙНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ В КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ МОДЕЛІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
  Authors: ЛОХВИЦЬКА Любов Василівна
  Number of views: 280
 • 139-148
  МОТИВАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ
  Authors: ГОНЧАРОВА Наталія Олексіївна
  Number of views: 274
 • 149-160
  ПАТЕРНИ РЕФЛЕКСИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
  Authors: МИРОШНИК Олена Георгіївна
  Number of views: 318
 • 161-170
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИШІ
  Authors: ТІТОВА Тетяна Євгенівна; КРИКЛЯ Катерина Петрівна
  Number of views: 546
 • 171-182
  ГЕНЕТИКА СИНДРОМУ ДЕФІЦИТУ УВАГИ З ГІПЕРАКТИВНІСТЮ
  Authors: ПОМОГАЙБО Валентин Михайлович; БЕРЕЗАН Олексій Іванович; ПЕТРУШОВ Андрій Васильович
  Number of views: 309
 • 183-198
  ОСНОВНЕ ПИТАННЯ ПСИХІАТРІЇ ДО ФІЛОСОФІЇ
  Authors: ФІЛЬЦ Олександр Орестович
  Number of views: 276
 • 199-202
  НІНА ФЕДОРІВНА ТАЛИЗІНА – ПСИХОЛОГ, ЯКА НАВЧАЛА ВВЕСЬ СВІТ
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 348
 • 203-207
  ІНТЕГРАТИВНА ПАРАДИГМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ОРІЄНТИР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
  Authors: СУПРУН Микола Олексійович
  Number of views: 305


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us