Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Computer Optics
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
International Journal of Fertility and Sterility
INMATEH - Agricultural EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
564
YesterdayYesterday
1754
This weekThis week
2318
Last WeekLast week
11493
This monthThis month
29900
Last monthLast month
52208
All daysAll days
4438955

Psychology and Personality

Number 2 (12), 2017

 • 11-129
  БАГАТОВИМІРНА ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ПРИНЦИП ДОПОВНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, УСТАНОВКИ І ВЧИНКУ
  Authors: МОРГУН Володимир Федорович
  Number of views: 338
 • 30-39
  ОСОБИСТІСТЬ У ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
  Authors: ГОРБЕНКО Юрій Леонідович
  Number of views: 356
 • 40-49
  ОНТОЛОГІЧНА СУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПОДАЛАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ КОНФЛІКТНОСТІ
  Authors: КРАСИЛЬНИКОВ Ігор Олександрович
  Number of views: 345
 • 50-61
  ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ОСОБИСТОСТІ ГРОМАДЯНИНА
  Authors: РИБАЛКА Валентин Васильович
  Number of views: 298
 • 62-70
  СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
  Authors: ТЕСЛЕНКО Олександр Миколайович
  Number of views: 293
 • 71-79
  ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
  Authors: ЯНОВСЬКА Тамара Анатоліївна
  Number of views: 410
 • 93-102
  САМООЦІНКОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СХИЛЬНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ
  Authors: КАЛЮЖНА Юлія Іванівна
  Number of views: 290
 • 103-111
  МОЖЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ПСИХІЧНОЇ ТРАВМИ ПРИ НЕВРОТИЧНІЙ ФОРМІ ЗАЇКАННЯ
  Authors: КОНОНОВА Марина Миколаївна; ЄЛАНСЬКА Дарина Валентинівна
  Number of views: 357
 • 112-123
  ПСИХОЛОГІЧНІ ТРУДНОЩІ ОРТОДОНТИЧНИХ ПАЦІЄНТІВ В АДАПТАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
  Authors: КУРОЄДОВА Віра Дмитрівна; ДОВЖЕНКО Андрій Віталійович
  Number of views: 357
 • 124-136
  «Я» ЯК ПРИРОДНИЙ МЕХАНІЗМ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: МОТКОВ Олег Іванович
  Number of views: 312
 • 137-147
  ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
  Authors: ПЕРЕТЯТЬКО Лариса Георгіївна; ТЕСЛЕНКО Марина Миколаїіна
  Number of views: 1249
 • 148-157
  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗНОЇ ПАМ’ЯТІ В ЮНАКІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ЗДАТНОСТІ ДО ІМАГІНАЦІЇ
  Authors: РОДІНА Катерина Миколаївна
  Number of views: 543
 • 158-167
  ФОРМУВАННЯ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ ПОДРУЖНІХ ПАР
  Authors: СЕДИХ Кіра Валеріївна
  Number of views: 528
 • 168-184
  ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ СВІТОГЛЯДУ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
  Authors: ТІТОВ Іван Геннадійович
  Number of views: 356
 • 185-193
  ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНИМ ТИПОМ СПРЯМОВАНОСТІ
  Authors: ХАРЧЕНКО Анжела Станіславівна; ГОНЧАРОВА Наталія Олексіївна
  Number of views: 397
 • 194-203
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ БАГАТОВИМІРНОЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: ЮДІНА Наталія Олександрівна; БІЛОУС Руслана Миколаївна
  Number of views: 411
 • 204-213
  БАГАТОГРАННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ АНТОНА МАКАРЕНКА
  Authors: МЕТТІНІ Еміліано
  Number of views: 285
 • 214-222
  МЕТАФОРА В РОБОТІ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
  Authors: ВАСИЛЕВСЬКА Олена Іванівна; ДВОРНІЧЕНКО Лариса Леонідівна
  Number of views: 1318
 • 223-231
  ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТОГРАФІЧНИХ ОБРАЗІВ У РАМКАХ АНАЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ К.Г. ЮНГА
  Authors: МЕЛЬНИЧУК Майя Михайлівна
  Number of views: 309
 • 241-249
  ТВОРЧО-ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ КАР’ЄРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: ГОНЧАРОВА Наталія Олексіївна; ХАРЧЕНКО Анжела Станіславівна
  Number of views: 400
 • 250-260
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: ДОНЧЕНКО Ольга Сергіївна
  Number of views: 329
 • 261-279
  РОЛЬ АРТ-ЗАСОБІВ У СТАНОВЛЕННІ ПРОФЕСІОНАЛА
  Authors: КРІУЛІНА Олександра Олександрівна
  Number of views: 328
 • 292-301
  ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ САМООЦІНКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  Authors: СТОЛЯРЧУК Олеся Анатоліївна
  Number of views: 453
 • 302-309
  МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОНІТОРИНГУ В РОБОТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВИШУ
  Authors: ТІТОВА Тетяна Євгенівна; КРИКЛЯ Катерина Петрівна
  Number of views: 327
 • 310-318
  МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ФАХІВЦЯ
  Authors: ЧАЙКІНА Наталія Олександрівна
  Number of views: 371
 • 319-328
  НАУКОВА ШКОЛА БАГАТОВИМІРНОЇ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ: до70-літнього ювілею професора Володимира Моргуна
  Authors: ШЕВЧУК Вікторія Валентинівна
  Number of views: 307

Number 1 (11), 2017

 • 13-24
  ПСИХОЛОГІЯ СВІТОГЛЯДУ: ОСОБИСТІСНИЙ КОНТЕКСТ
  Authors: ТІТОВ Іван Геннадійович
  Number of views: 353
 • 25-40
  СУТНІСНІ МОДУСИ КАТЕГОРІЇ «КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ» У ДИСКУРСІ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: ОМЕЛЬЧЕНКО Ірина Миколаївна
  Number of views: 348
 • 41-52
  ДО ПРОБЛЕМИ ГЕНЕЗИСУ РЕФЛЕКСІ
  Authors: МИРОШНИК Олена Георгіївна
  Number of views: 620
 • 53-63
  ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
  Authors: ПЕТРОВСЬКА Інга Ростиславівна
  Number of views: 549
 • 64-72
  КАТЕГОРІЯ ЧАСУ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
  Authors: КЛИМЕНКО Юлія Олександрівна
  Number of views: 1102
 • 73-81
  ПЕНТАГРАМА ГІНГЕРА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО ПСИХОЛОГА
  Authors: БУЛАТЕВИЧ Наталія Миколаївна
  Number of views: 340
 • 82-93
  АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА НАД ЖІНКАМИ В РОДИНІ
  Authors: КОЧЕРГІНА Ірина Анатоліївна
  Number of views: 434
 • 94-108
  МЕТОДИКА ПСИХОДІАГНОСТИКИ ВПЛИВУ ПАЛІННЯ НА СІМЕЙНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ
  Authors: КРАМЧЕНКОВА Віра Олександрівна
  Number of views: 369
 • 109-119
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ АЛЕКСИТИМІЇ У ПІДЛІТКІВ ІЗ ПСИХОСОМАТИЧНИМИ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
  Authors: КОМПАНОВИЧ Маріанна Станіславівна
  Number of views: 347
 • 120-129
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ
  Authors: КУРОЄДОВА Віра Дмитрівна; ДОВЖЕНКО Андрій Віталійович
  Number of views: 383
 • 130-145
  ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ ІЗ НЕФОРМАЛЬНИХ ОБֹ’ЄДНАНЬ АГРЕСИВНОЇ ТА РОМАНТИКО-ЕСКАПІСТСЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
  Authors: ЛАВРІНЕНКО Віталій Анатолійович
  Number of views: 426
 • 146-154
  ПЕРЕТЯТЬКО Лариса Георгіївна; ЮДІНА Наталія Олександрівна
  Authors: АНАЛІЗ ЕМПАТІЇ ТА ТЕМПЕРАМЕНТУ ЯК КОМПОНЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Number of views: 799
 • 155-163
  ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПІДЛІТКІВ
  Authors: ТІТОВА Тетяна Євгенівна; КРАСИЛЬНА Катерина Олександрівна
  Number of views: 449
 • 164-173
  УСТАНОВКИ ОСОБИСТОСТІ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЗДОРОВ’Я У ПЕРІОД МОЛОДОСТІ
  Authors: ФЕЛЬДМАН Юлія Ігорівна
  Number of views: 350
 • 174-182
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ
  Authors: ХАРЧЕНКО Анжела Станіславівна
  Number of views: 378
 • 183-192
  ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ОСОБЛИВОСТЕЙ МИМОВІЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ
  Authors: ШЕВЧУК Вікторія Валентинівна
  Number of views: 531
 • 193-201
  КОНЦЕПЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  Authors: ГОНЧАРОВА Наталія Олексіївна
  Number of views: 451
 • 202-212
  МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ У САМОСТІЙНІЙ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: КАЛЮЖНА Юлія Іванівна
  Number of views: 519
 • 213-222
  РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: КОВАЛЕНКО Марта Валентинівна
  Number of views: 331
 • 223-236
  МОТИВАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: ПАХОМОВА Наталія Георгіївна
  Number of views: 506
 • 237-248
  ІНТЕГРАЦІЯ ХМАРНИХ І ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: ПРОЦАЙ Людмила Петрівна; ГІБАЛОВА Наталія Володимирівна
  Number of views: 461
 • 249-257
  ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНИХ ШКІЛ
  Authors: ПОТОЦЬКА Ірина Сергіївна
  Number of views: 342
 • 258-267
  РОЗВИТОК КРЕАТИВНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
  Authors: ТОДОРОВА Ірина Степанівна; БУЛЬЧЕНКО Дмитро Володимирович
  Number of views: 560
 • 268-278
  ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ ТВОРІВ КІНОМИСТЕЦТВА НА СВІДОМІСТЬ ТА ПІДСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ГЛЯДАЧА
  Authors: МЕЛЬНИЧУК Майя Михайлівна
  Number of views: 430
 • 279-288
  ЕКЗИСТЕНЦІЙНА КОНФЛІКТНІСТЬ СУБ’ЄКТА В ПОГЛЯДАХ К. ЯСПЕРСА
  Authors: КРАСИЛЬНИКОВ Ігор Олександрович
  Number of views: 328
 • 289-297
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ВІРИ У НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ
  Authors: КУЗНЕЦОВ Олексій Ігоревич
  Number of views: 315
 • 298-307
  ВИБІР ЯК СТРАХ СВОБОДИ В ПСИХОЛОГІЇ ПРОТЕСТАНТИЗМУ
  Authors: МЕЛЬНИК Валерія Валеріївна
  Number of views: 267
 • 308-316
  МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДУ«ВІДКРИТОЇ КРИЗИ» В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ
  Authors: ЛАРІН Дмитро Ігорович
  Number of views: 533
 • 341-343
  ПСИХОЛОГІЯ НАУКОВОГО ЖАРТУ
  Authors: МОЗГОВИЙ Віктор Леонідович
  Number of views: 315


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us