Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Acute Disease
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR HUMANITY SCIENCE & ENGLISH LANGUAGE
Computer Optics
Rybohospodars'ka nauka Ukrayiny (Fisheries Science of Ukraine)Register JournalVisitors Counter

TodayToday
749
YesterdayYesterday
1827
This weekThis week
4330
Last WeekLast week
11493
This monthThis month
31912
Last monthLast month
52208
All daysAll days
4440967

Psychology and Personality

Number 2 (2), 2015

 • 6-20
  ПСИХОЛОГІЯ ДІАЛОГУ: ГІПОТЕЗИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  Authors: Дьяконов Геннадій Віталійович
  Number of views: 290
 • 21-32
  СТУДЕНТИ АБРАХАМА МАСЛОУ: ЧОМУ НЕ НАСТАЛА САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ
  Authors: Левіт Леонід Зігфрідович
  Number of views: 256
 • 33-47
  ОБРАЗ СВІТУ В СТРУКТУРІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Горбенко Юрій Леонідович
  Number of views: 348
 • 48-58
  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: Когут Олександра Олександрівна
  Number of views: 764
 • 59-71
  СВІТОГЛЯДНІ ПАРАДИГМАЛЬНІ ДИХОТОМІЇ АНАЛІЗУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Чайкіна Наталія Олександрівна
  Number of views: 250
 • 72-84
  РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Хомуленко Тамара Борисівна, Найчук Вікторія Віталіївна
  Number of views: 259
 • 85-97
  ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
  Authors: Радчук Галина Кіндратівна
  Number of views: 451
 • 98-112
  ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА НЕВРОЗОГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У СТРУКТУРІ СИБЛІНГОВОГО СИМПТОМОКОМПЛЕКСУ
  Authors: Корнієнко Ольга Юріївна
  Number of views: 241
 • 113-123
  САМООРГАНІЗАЦІЯ ЧАСУ ЖИТТЯ ЯК ОСОБЛИВЕ УТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Клименко Юлія Олександрівна
  Number of views: 357
 • 124-137
  АМБІВАЛЕНТНА РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЗДОРОВОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: Луценко Олена Львівна, Габелкова Ольга Євгенівна
  Number of views: 255
 • 138-150
  ВПЛИВ МУЗИКИ НА РОЗВИТОК МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДИТИНИ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
  Authors: Перетятько Лариса Георгіївна, Тесленко Марина Миколаївна
  Number of views: 499
 • 151-162
  СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОВІДНИХ СТАВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ З АЛКОГОЛЬНОЮ І ТЮТЮНОВОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ
  Authors: Табачник Інна Григорівна
  Number of views: 244
 • 163-175
  МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ САМОСТАВЛЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ
  Authors: Фоменко Карина Ігорівна
  Number of views: 328
 • 176-193
  КУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ МОНО-, БІ- ТА ТРИЛІНГВАМИ
  Authors: Фейрчалд Сара
  Number of views: 247
 • 194-207
  МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ ПРОСТІР У СТАНОВЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ САМОІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ
  Authors: Кузікова Світлана Борисівна
  Number of views: 369
 • 208-222
  СПРИЙНЯТТЯ СТРАХУ СМЕРТІ В КОНТЕКСТІ ЗАМІСНОЇ РЕЛЯЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ТАНАТОПЕДАГОГІКИ
  Authors: Біннебезел Джозеф, Католик Галина Вікторівна
  Number of views: 288
 • 223-234
  ДИНАМІКА САМОСТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: Крикля Катерина Петрівна
  Number of views: 290
 • 235-246
  ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА У ПРОЦЕСІ ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Authors: Мишко Надія Мирославівна
  Number of views: 277
 • 247-256
  ПРОФЕСІЙНЕ І ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТЕХНІЧНИХ І ХУДОЖНІХ АСПЕКТІВ ВИКОНАВСТВА
  Authors: Воропаєв Євген Павлович
  Number of views: 299
 • 257-267
  ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ В СТРУКТУРІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРАЦІ ПІДЛІТКІВ
  Authors: Калюжна Юлія Іванівна
  Number of views: 265
 • 268-279
  ПРОФЕСІЙНА МАРГІНАЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Камінська Світлана Валеріївна
  Number of views: 314
 • 280-291
  ПРОФЕСІЙНА САМОСВІДОМІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
  Authors: Метельська Наталія Йосипівна
  Number of views: 416
 • 292-307
  ТЕОЛОГІЧНИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ НАПРЯМКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ ПОЛТАВЩИНИ У ХУІІІ-ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯХ
  Authors: Шевчук Вікторія Валентинівна
  Number of views: 264

Number 2 (1), 2015

 • 6-22
  РАЦІОГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСАД ЦІННІСНО НАЛАШТОВАНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
  Authors: Балл Георгій Олексійович
  Number of views: 234
 • 23-44
  БАГАТОВИМІРНА ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ ПРО СВІТОГЛЯД ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ІНВАРІАНТУ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ
  Authors: Моргун Володимир Федорович
  Number of views: 415
 • 45-57
  МІСЦЕ ТА РОЛЬ СВІТОГЛЯДУ В СТРУКТУРІ СВІДОМОСТІ
  Authors: Тітов Іван Геннадійович
  Number of views: 256
 • 58-70
  РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ У СТАНОВЛЕННІ СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Блинова Олена Євгенівна
  Number of views: 404
 • 71-85
  МЕНТАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ
  Authors: Полєжаєв Дмитро Володимирович
  Number of views: 561
 • 86-96
  ДО ПРОБЛЕМИ ТЕМАТИЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Лебединська Ірина Вадимівна
  Number of views: 260
 • 97-111
  СУБ’ЄКТИВНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ КОМАНДНОГО УСПІХУ В ЦІННІСНО-РОЛЬОВОМУ ПРОСТОРІ ІМПЛІЦИТНИХ ТЕОРІЙ
  Authors: Горбунова Вікторія Валеріївна
  Number of views: 254
 • 112-125
  ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК ВЕГЕТАРІАНЦІВ
  Authors: Кряж Ірина Володимирівна, Сінюгіна Тетяна Андріївна
  Number of views: 294
 • 126-139
  ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ В ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
  Authors: Рева Марина Митрофанівна
  Number of views: 292
 • 140-154
  ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Цибуляк Наталя Юріївна
  Number of views: 302
 • 155-167
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
  Authors: Яновська Тамара Анатоліївна
  Number of views: 425
 • 168-185
  ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ ІЗ НЕФОРМАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ
  Authors: Лавріненко Віталій Анатолійович
  Number of views: 227
 • 186-200
  ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ В СКЛАДНИХ УМОВАХ ЯК ЧИННИК її ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
  Authors: Завгородня Олена Василівна
  Number of views: 230
 • 201-214
  РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ «ПСИХОЛОГІЗАЦІЇ» СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
  Authors: Кривоконь Наталія Іванівна
  Number of views: 328
 • 214-229
  ТВОРЧА СКЛАДОВА ПРИНЦИПІВ СУЧАСНОГО ГУМАНІЗМУ В ОСВІТІ
  Authors: Харченко Анжела Станіславівна
  Number of views: 259
 • 230-242
  АКМЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОГО УЧНЯ ЯК ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Власова Олена Іванівна
  Number of views: 256
 • 243-257
  МОБІЛЬНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Пілецька Любомира Сидорівна
  Number of views: 293
 • 258-271
  КАР’ЄРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: Гончарова Наталія Олексіївна
  Number of views: 452
 • 272-283
  ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ПРАЦІ
  Authors: Дворніченко Лариса Леонідівна
  Number of views: 233
 • 284-296
  ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ ТА ОСМИСЛЕНІСТЬ ЖИТТЯ
  Authors: Коваленко Олена Григорівна
  Number of views: 259
 • 297-309
  ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ ЯК ЧИННИК ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ВЧИТЕЛЯ
  Authors: Мирошник Олена Георгіївна
  Number of views: 243
 • 310-312
  БЕХ ІВАН ДМИТРОВИЧ
  Authors: Редакция
  Number of views: 262

Number 1, 2015

 • 5-9
  ІВАН АНДРІЙОВИЧ ЗЯЗЮН (1938-2014) -ДУХОВНИЙ ЛІДЕР УКРАЇНСЬКИХ ОСВІТЯН
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 254
 • 10-29
  СУГЕСТОЛОГІЧНА ПРИРОДА ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСВІДУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Зязюн І.А.
  Number of views: 292
 • 30-45
  ПРОБЛЕМА ЗАКОНУ В ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: Тітов І.Г.
  Number of views: 312
 • 46-57
  ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ФАКТОРНІЙ СТРУКТУРІ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
  Authors: Мельничук М.М.
  Number of views: 350
 • 58-70
  РОЛЬ ЧАСОВОГО ФАКТОРУ У ЗМЕНШЕННІ ПРОЯВІВ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
  Authors: Клименко Ю.О.
  Number of views: 286
 • 71-82
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ У ПІДЛІТКІВ
  Authors: Калюжна Ю.І.
  Number of views: 437
 • 83-96
  ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ЗАСАДИ ЖИТТЄВОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ-НЕФОРМАЛІВ
  Authors: Лавріненко В.А.
  Number of views: 314
 • 97-108
  ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ НА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
  Authors: Метельська Н.Й.
  Number of views: 441
 • 109-119
  ДО ПРОБЛЕМИ ПІЗНАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАХИСТІВ У КОНТЕКСТІ ПСИХОДИНАМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  Authors: Кононова М.М.
  Number of views: 318
 • 120-130
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
  Authors: Хоменко Є.Г.
  Number of views: 399
 • 131-142
  ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  Authors: Вахнован М.М.
  Number of views: 420
 • 143-161
  ПСИХОЛОГІЯ БАГАТОВИМІРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ МЕЖІ
  Authors: Моргун В.Ф.
  Number of views: 365
 • 162-175
  ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ У ВИМІРАХ ОСНОВНИХ СФЕР ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
  Authors: Мирошник О.Г.
  Number of views: 290
 • 176-185
  ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: Тітова Т.Є.
  Number of views: 342
 • 186-198
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ І СТРУКТУРИ УЧІННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
  Authors: Філоненко М.М.
  Number of views: 345
 • 199-200
  КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ «ОСОБИСТІСНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДИТИНИ: СУБ’ЄКТНИЙ ВИМІР»
  Authors: Савчин М.В.
  Number of views: 295


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us