Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Computer Optics
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
International Journal of Fertility and Sterility
INMATEH - Agricultural EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
386
YesterdayYesterday
1754
This weekThis week
2140
Last WeekLast week
11493
This monthThis month
29722
Last monthLast month
52208
All daysAll days
4438777

Psychology and Personality

Number 2, 2014

 • 5-45
  ТЕОРІЯ І ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ
  Authors: Слободчиков В.І.
  Number of views: 282
 • 46-57
  ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ І ТИПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
  Authors: Остапенко А.О.
  Number of views: 357
 • 58-70
  ПСИХІЧНІ СТАНИ СТУДЕНТІВ У РІЗНИХ СИТУАЦІЯХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИШІ
  Authors: Кузнецов О.І.
  Number of views: 282
 • 71-88
  АТРИБУТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Фоменко К.І.
  Number of views: 436
 • 89-99
  ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТА-ДИЗАЙНЕРА ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВНЗ
  Authors: Чеботова Я.В.
  Number of views: 329
 • 100-108
  ДОСЛІДЖЕННЯ ДОМІНУЮЧОЇ КОНФІГУРАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ ЧЕРЕЗ АНАЛІЗ НАРАТИВУ
  Authors: Зозуль Т.В.
  Number of views: 273
 • 109-121
  ФЕНОМЕН СІМЕЙНОЇ МАТРИЦІ ТА ІДЕОЛОГІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ З НИМ
  Authors: Седих К.В.
  Number of views: 268
 • 122-137
  ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕНИХ ЗАХОДІВ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМ’Ї У ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ ДИТИНИ
  Authors: Ушакова В.Р.
  Number of views: 270
 • 138-150
  ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
  Authors: Коваленко О.Г.
  Number of views: 304
 • 151-162
  РОЗВИТОК ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: Моран І.В.
  Number of views: 292
 • 163-174
  РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ ОПИТУВАЛЬНИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
  Authors: Доцевич Т.І.
  Number of views: 313
 • 175-176
  ЧЕБИКІН О.Я. – 65-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 299
 • 177-178
  ЮВІЛЕЙ Т.С. ЯЦЕНКО
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 276
 • 179-180
  ЮВІЛЕЙ Н.В. ЧЕПЕЛЄВОЇ
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 407
 • 181-183
  НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ «ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї»
  Authors: Кочарян О.С.
  Number of views: 499
 • 184-186
  НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ «ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ»
  Authors: Шестопалова Л.Ф.
  Number of views: 396
 • 187-189
  БОРИШЕВСЬКИЙ МИРОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 519

Number 1, 2014

 • 5-30
  ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ПОЛТАВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ПСИХОЗОЙСЬКУ ЕРУ ЛЮДСТВА
  Authors: Седих К. В., Моргун В. Ф.
  Number of views: 301
 • 31-44
  СОЦІАЛЬНІ ІДЕАЛИ ЯК ВИЯВЛЕННЯ ТВОРЧОЇ СУТНОСТІ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Москаленко В. В.
  Number of views: 262
 • 45-66
  ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНО-ГЕНЕТИЧНОГО ПРИНЦИПУ У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: Тітов І.Г.
  Number of views: 255
 • 67-85
  БІНАУРАЛЬНА СТИМУЛЯЦІЯ ЯК ДОДАТКОВИЙ ПСИХОТЕРАПВТИЧНИЙ МЕТОД
  Authors: Седих К.В., Львов О.О.
  Number of views: 288
 • 86-99
  БІЛІНГВІЗМ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАННЯ
  Authors: Перетятько Л.Г.
  Number of views: 293
 • 100-111
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ
  Authors: Хоменко Є.Г.
  Number of views: 254
 • 112-129
  БАГАТОВИМІРНІСТЬ ФЕНОМЕНУ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО РОСТУ: БІОЛОГІЧНИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ СКЛАДНИКИ ОСОБИСТІСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
  Authors: Шелюг O.A.
  Number of views: 290
 • 130-141
  ГІПНОТЕРАПІЯ У СВІТЛІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ: ВІД МЕДИЧНОЇ ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ
  Authors: Кучеренко Є.В.
  Number of views: 255
 • 142-153
  ШЛЯХИ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГА
  Authors: Мирошник О.Г.
  Number of views: 252
 • 154-160
  Ніна Федорівна Тализіна
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 306
 • 161-172
  ПСИХОЛОГІЯ ВЧИНКУ ЛЮДСЬКОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ
  Authors: Болтівець С.І.
  Number of views: 308
 • 173-174
  НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ «ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛОСТІ З ОСНОВАМИ ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЇ»
  Authors: Карамушка Л.М.
  Number of views: 307
 • 175-178
  ЗІНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ Світла пам'ять інженерному психологові душі
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 270
 • 179-180
  ПОСТ РЕЛІЗ КРУГЛИЙ СТІЛ «ПСИХОЛОГІЯ МАЙДАНУ: НАСЛІДКИ І ПЕРСПЕКТИВИ» (14 березня 2014 року, м. Київ)
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 261


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us