Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Computer Optics
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
International Journal of Fertility and Sterility
INMATEH - Agricultural EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
424
YesterdayYesterday
1754
This weekThis week
2178
Last WeekLast week
11493
This monthThis month
29760
Last monthLast month
52208
All daysAll days
4438815

Psychology and Personality

Number 2 (2), 2015

 • 6-20
  ПСИХОЛОГІЯ ДІАЛОГУ: ГІПОТЕЗИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  Authors: Дьяконов Геннадій Віталійович
  Number of views: 290
 • 21-32
  СТУДЕНТИ АБРАХАМА МАСЛОУ: ЧОМУ НЕ НАСТАЛА САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ
  Authors: Левіт Леонід Зігфрідович
  Number of views: 256
 • 33-47
  ОБРАЗ СВІТУ В СТРУКТУРІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Горбенко Юрій Леонідович
  Number of views: 348
 • 48-58
  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: Когут Олександра Олександрівна
  Number of views: 764
 • 59-71
  СВІТОГЛЯДНІ ПАРАДИГМАЛЬНІ ДИХОТОМІЇ АНАЛІЗУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Чайкіна Наталія Олександрівна
  Number of views: 250
 • 72-84
  РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Хомуленко Тамара Борисівна, Найчук Вікторія Віталіївна
  Number of views: 259
 • 85-97
  ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
  Authors: Радчук Галина Кіндратівна
  Number of views: 451
 • 98-112
  ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА НЕВРОЗОГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У СТРУКТУРІ СИБЛІНГОВОГО СИМПТОМОКОМПЛЕКСУ
  Authors: Корнієнко Ольга Юріївна
  Number of views: 241
 • 113-123
  САМООРГАНІЗАЦІЯ ЧАСУ ЖИТТЯ ЯК ОСОБЛИВЕ УТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Клименко Юлія Олександрівна
  Number of views: 357
 • 124-137
  АМБІВАЛЕНТНА РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЗДОРОВОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: Луценко Олена Львівна, Габелкова Ольга Євгенівна
  Number of views: 255
 • 138-150
  ВПЛИВ МУЗИКИ НА РОЗВИТОК МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДИТИНИ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
  Authors: Перетятько Лариса Георгіївна, Тесленко Марина Миколаївна
  Number of views: 499
 • 151-162
  СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОВІДНИХ СТАВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ З АЛКОГОЛЬНОЮ І ТЮТЮНОВОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ
  Authors: Табачник Інна Григорівна
  Number of views: 244
 • 163-175
  МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ САМОСТАВЛЕННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ
  Authors: Фоменко Карина Ігорівна
  Number of views: 328
 • 176-193
  КУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ МОНО-, БІ- ТА ТРИЛІНГВАМИ
  Authors: Фейрчалд Сара
  Number of views: 247
 • 194-207
  МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ ПРОСТІР У СТАНОВЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ САМОІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ
  Authors: Кузікова Світлана Борисівна
  Number of views: 369
 • 208-222
  СПРИЙНЯТТЯ СТРАХУ СМЕРТІ В КОНТЕКСТІ ЗАМІСНОЇ РЕЛЯЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ТАНАТОПЕДАГОГІКИ
  Authors: Біннебезел Джозеф, Католик Галина Вікторівна
  Number of views: 288
 • 223-234
  ДИНАМІКА САМОСТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: Крикля Катерина Петрівна
  Number of views: 290
 • 235-246
  ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА У ПРОЦЕСІ ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Authors: Мишко Надія Мирославівна
  Number of views: 277
 • 247-256
  ПРОФЕСІЙНЕ І ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТЕХНІЧНИХ І ХУДОЖНІХ АСПЕКТІВ ВИКОНАВСТВА
  Authors: Воропаєв Євген Павлович
  Number of views: 299
 • 257-267
  ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ В СТРУКТУРІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРАЦІ ПІДЛІТКІВ
  Authors: Калюжна Юлія Іванівна
  Number of views: 264
 • 268-279
  ПРОФЕСІЙНА МАРГІНАЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Камінська Світлана Валеріївна
  Number of views: 314
 • 280-291
  ПРОФЕСІЙНА САМОСВІДОМІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
  Authors: Метельська Наталія Йосипівна
  Number of views: 416
 • 292-307
  ТЕОЛОГІЧНИЙ І ФІЛОСОФСЬКИЙ НАПРЯМКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ ПОЛТАВЩИНИ У ХУІІІ-ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯХ
  Authors: Шевчук Вікторія Валентинівна
  Number of views: 264


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us