Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
159
YesterdayYesterday
1745
This weekThis week
9872
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29966
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386813

Psychology and Personality

Number 2 (14), 2018

 • 9-22
  ФІКСОВАНА УЯВА ЯК МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ УЗАЛЕЖНЕННЯ
  Authors: ФІЛЬЦ Олександр Орестович; СЕДИХ Кіра Валеріївна; МИХАЙЛІВ Світлана Вікторівна
  Number of views: 317
 • 23-39
  РОЗВИТОК РЕФЛЕКСИВНИХ ПРОЦЕСІВ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»: ДОСВІД ПНПУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА
  Authors: МИРОШНИК Олена Георгіївна
  Number of views: 257
 • 40-58
  МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНФЛІКТНИХ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ
  Authors: БІГУНОВ Дмитро Олександрович
  Number of views: 476
 • 59-69
  КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ
  Authors: ЛИСЕНКОВА Ірина Петрівна
  Number of views: 964
 • 70-84
  ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ СЛУХАЧІВ «УНІВЕРСИТЕТУ ТРЕТЬОГО ВІКУ»
  Authors: ГАЛЬЦЕВА Тетяна Олексіївна
  Number of views: 233
 • 85-94
  ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ СІМЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
  Authors: ЗОЗУЛЬ Таміла Володимирівна
  Number of views: 243
 • 95-107
  ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗОВНІШНЬОЇ ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ
  Authors: КЛОЧЕК Лілія Валентинівна
  Number of views: 1055
 • 108-120
  ПЕРЕТЯТЬКО Лариса Георгіївна; ТЕСЛЕНКО Марина Миколаївна
  Authors: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ РІЗНОГО СПРЯМУВАННЯ
  Number of views: 754
 • 121-135
  ПСИХОЛОГІЧНІ ПОРТРЕТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ І ПЕДАГОГІВ: КОНТЕКСТ КОЛЕКТИВНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ
  Authors: СУХЕНКО Яна Валеріївна
  Number of views: 251
 • 136-155
  ЯКІСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОГЛЯДУ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
  Authors: ТІТОВ Іван Геннадійович; ШАПОВАЛ Марина Олександрівна
  Number of views: 235
 • 156-166
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНОЮ СОЦІОКУЛЬТУРНОЮ АДАПТАЦІЄЮ
  Authors: ХАРЧЕНКО Анжела Станіславівна
  Number of views: 228
 • 167-180
  ЕТАПИ ТА ЗАСОБИ РОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Authors: ЦИМБАЛЕНКО Олена Олександрівна
  Number of views: 322
 • 181-196
  АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДЛІТКОВОГО КІБЕРБУЛІНГУ В МЕРЕЖЕВОМУ СПІЛКУВАННІ
  Authors: ХОМЕНКО Зоя Іванівна
  Number of views: 282
 • 197-207
  ГЕНЕТИКА СПЕЦИФІЧНОГО РОЗЛАДУ НАВЧАННЯ
  Authors: ПОМОГАЙБО Валентин Михайлович; БЕРЕЗАН Олексій Іванович; ПЕТРУШОВ Андрій Васильович
  Number of views: 314
 • 208-226
  ІНОБУТТЯ ОСОБИСТОСТІ ПІСЛЯ СМЕРТІ ТА АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ СОЦІОМЕТРИЧНОГО КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ СТАВЛЕННЯ НАЩАДКІВ ДО ВИДАТНОГО ДІЯЧА
  Authors: МОРГУН Володимир Федорович
  Number of views: 249
 • 227-233
  МУЗИЧНА ПСИХОДРАМА ТА МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧНІ РОЗСТАНОВКИ
  Authors: ЛЬВОВ Олександр Олегович; ЖАБКО Наталія Володимирівна
  Number of views: 234

Number 1 (13), 2018

 • 9-19
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ: ОСОБИСТІСТЬ, ПСИХОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ДУХОВНСТЬ
  Authors: РИБАЛКА Валентин Васильович
  Number of views: 262
 • 20-35
  КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ СВІДОМОСТІ І САМОСВІДОМОСТІ: ФЕНОМЕНОЛОГІЯ І НОУМЕНОЛОГІЯ
  Authors: ОМЕЛЬЧЕНКО Ірина Миколаївна
  Number of views: 306
 • 36-49
  ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
  Authors: ТІТОВ Іван Геннадійович
  Number of views: 412
 • 50-61
  СТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ МІФІВ ТА СИМВОЛІВ КУЛЬТУРИ
  Authors: МЕЛЬНИЧУК Майя Михайлівна
  Number of views: 614
 • 75-84
  ОСОБЛИВОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ У СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ МЕТАКОГНІТИВНОЇ ВКЛЮЧЕНОСТІ В ДІЯЛЬНІСТЬ
  Authors: ЗАЙЦЕВА Ольга Олександрівна
  Number of views: 320
 • 85-95
  ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ІЗ СІМЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
  Authors: ЗОЗУЛЬ Таміла Володимирівна
  Number of views: 374
 • 96-105
  ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК РЕСУРСУ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОГО ВІКУ
  Authors: МИЛАШЕНКО Катерина Олександрівна
  Number of views: 314
 • 106-117
  ОСОБЛИВОСТI РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНIХ ПСИХОЛОГIВ У ПРОЦЕСI ПРОФЕСIЙНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: РЕВА Марина Митрофанівна
  Number of views: 356
 • 128-138
  АРГУМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЦІННІСНО-РЕГУЛЯЦІЙНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ В КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ МОДЕЛІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
  Authors: ЛОХВИЦЬКА Любов Василівна
  Number of views: 278
 • 139-148
  МОТИВАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ
  Authors: ГОНЧАРОВА Наталія Олексіївна
  Number of views: 271
 • 149-160
  ПАТЕРНИ РЕФЛЕКСИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
  Authors: МИРОШНИК Олена Георгіївна
  Number of views: 313
 • 161-170
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИШІ
  Authors: ТІТОВА Тетяна Євгенівна; КРИКЛЯ Катерина Петрівна
  Number of views: 531
 • 171-182
  ГЕНЕТИКА СИНДРОМУ ДЕФІЦИТУ УВАГИ З ГІПЕРАКТИВНІСТЮ
  Authors: ПОМОГАЙБО Валентин Михайлович; БЕРЕЗАН Олексій Іванович; ПЕТРУШОВ Андрій Васильович
  Number of views: 306
 • 183-198
  ОСНОВНЕ ПИТАННЯ ПСИХІАТРІЇ ДО ФІЛОСОФІЇ
  Authors: ФІЛЬЦ Олександр Орестович
  Number of views: 274
 • 199-202
  НІНА ФЕДОРІВНА ТАЛИЗІНА – ПСИХОЛОГ, ЯКА НАВЧАЛА ВВЕСЬ СВІТ
  Authors: Редакційна колегія
  Number of views: 341
 • 203-207
  ІНТЕГРАТИВНА ПАРАДИГМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ОРІЄНТИР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
  Authors: СУПРУН Микола Олексійович
  Number of views: 301

Number 2 (12), 2017

 • 11-129
  БАГАТОВИМІРНА ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ПРИНЦИП ДОПОВНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, УСТАНОВКИ І ВЧИНКУ
  Authors: МОРГУН Володимир Федорович
  Number of views: 333
 • 30-39
  ОСОБИСТІСТЬ У ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
  Authors: ГОРБЕНКО Юрій Леонідович
  Number of views: 350
 • 40-49
  ОНТОЛОГІЧНА СУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПОДАЛАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ КОНФЛІКТНОСТІ
  Authors: КРАСИЛЬНИКОВ Ігор Олександрович
  Number of views: 340
 • 50-61
  ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ОСОБИСТОСТІ ГРОМАДЯНИНА
  Authors: РИБАЛКА Валентин Васильович
  Number of views: 293
 • 62-70
  СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
  Authors: ТЕСЛЕНКО Олександр Миколайович
  Number of views: 289
 • 71-79
  ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
  Authors: ЯНОВСЬКА Тамара Анатоліївна
  Number of views: 398
 • 93-102
  САМООЦІНКОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СХИЛЬНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ
  Authors: КАЛЮЖНА Юлія Іванівна
  Number of views: 286
 • 103-111
  МОЖЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ПСИХІЧНОЇ ТРАВМИ ПРИ НЕВРОТИЧНІЙ ФОРМІ ЗАЇКАННЯ
  Authors: КОНОНОВА Марина Миколаївна; ЄЛАНСЬКА Дарина Валентинівна
  Number of views: 352
 • 112-123
  ПСИХОЛОГІЧНІ ТРУДНОЩІ ОРТОДОНТИЧНИХ ПАЦІЄНТІВ В АДАПТАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
  Authors: КУРОЄДОВА Віра Дмитрівна; ДОВЖЕНКО Андрій Віталійович
  Number of views: 351
 • 124-136
  «Я» ЯК ПРИРОДНИЙ МЕХАНІЗМ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: МОТКОВ Олег Іванович
  Number of views: 307
 • 137-147
  ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
  Authors: ПЕРЕТЯТЬКО Лариса Георгіївна; ТЕСЛЕНКО Марина Миколаїіна
  Number of views: 1245
 • 148-157
  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗНОЇ ПАМ’ЯТІ В ЮНАКІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ЗДАТНОСТІ ДО ІМАГІНАЦІЇ
  Authors: РОДІНА Катерина Миколаївна
  Number of views: 536
 • 158-167
  ФОРМУВАННЯ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ ПОДРУЖНІХ ПАР
  Authors: СЕДИХ Кіра Валеріївна
  Number of views: 522
 • 168-184
  ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ СВІТОГЛЯДУ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
  Authors: ТІТОВ Іван Геннадійович
  Number of views: 352
 • 185-193
  ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНИМ ТИПОМ СПРЯМОВАНОСТІ
  Authors: ХАРЧЕНКО Анжела Станіславівна; ГОНЧАРОВА Наталія Олексіївна
  Number of views: 391
 • 194-203
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ БАГАТОВИМІРНОЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: ЮДІНА Наталія Олександрівна; БІЛОУС Руслана Миколаївна
  Number of views: 406
 • 204-213
  БАГАТОГРАННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ АНТОНА МАКАРЕНКА
  Authors: МЕТТІНІ Еміліано
  Number of views: 281
 • 214-222
  МЕТАФОРА В РОБОТІ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
  Authors: ВАСИЛЕВСЬКА Олена Іванівна; ДВОРНІЧЕНКО Лариса Леонідівна
  Number of views: 1315
 • 223-231
  ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТОГРАФІЧНИХ ОБРАЗІВ У РАМКАХ АНАЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ К.Г. ЮНГА
  Authors: МЕЛЬНИЧУК Майя Михайлівна
  Number of views: 301
 • 241-249
  ТВОРЧО-ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ КАР’ЄРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: ГОНЧАРОВА Наталія Олексіївна; ХАРЧЕНКО Анжела Станіславівна
  Number of views: 398
 • 250-260
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: ДОНЧЕНКО Ольга Сергіївна
  Number of views: 325
 • 261-279
  РОЛЬ АРТ-ЗАСОБІВ У СТАНОВЛЕННІ ПРОФЕСІОНАЛА
  Authors: КРІУЛІНА Олександра Олександрівна
  Number of views: 325
 • 292-301
  ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ САМООЦІНКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  Authors: СТОЛЯРЧУК Олеся Анатоліївна
  Number of views: 451
 • 302-309
  МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОНІТОРИНГУ В РОБОТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВИШУ
  Authors: ТІТОВА Тетяна Євгенівна; КРИКЛЯ Катерина Петрівна
  Number of views: 324
 • 310-318
  МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ФАХІВЦЯ
  Authors: ЧАЙКІНА Наталія Олександрівна
  Number of views: 367
 • 319-328
  НАУКОВА ШКОЛА БАГАТОВИМІРНОЇ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ: до70-літнього ювілею професора Володимира Моргуна
  Authors: ШЕВЧУК Вікторія Валентинівна
  Number of views: 304

Number 1 (11), 2017

 • 13-24
  ПСИХОЛОГІЯ СВІТОГЛЯДУ: ОСОБИСТІСНИЙ КОНТЕКСТ
  Authors: ТІТОВ Іван Геннадійович
  Number of views: 348
 • 25-40
  СУТНІСНІ МОДУСИ КАТЕГОРІЇ «КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ» У ДИСКУРСІ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: ОМЕЛЬЧЕНКО Ірина Миколаївна
  Number of views: 343
 • 41-52
  ДО ПРОБЛЕМИ ГЕНЕЗИСУ РЕФЛЕКСІ
  Authors: МИРОШНИК Олена Георгіївна
  Number of views: 614
 • 53-63
  ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
  Authors: ПЕТРОВСЬКА Інга Ростиславівна
  Number of views: 545
 • 64-72
  КАТЕГОРІЯ ЧАСУ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
  Authors: КЛИМЕНКО Юлія Олександрівна
  Number of views: 1075
 • 73-81
  ПЕНТАГРАМА ГІНГЕРА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО ПСИХОЛОГА
  Authors: БУЛАТЕВИЧ Наталія Миколаївна
  Number of views: 336
 • 82-93
  АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА НАД ЖІНКАМИ В РОДИНІ
  Authors: КОЧЕРГІНА Ірина Анатоліївна
  Number of views: 426
 • 94-108
  МЕТОДИКА ПСИХОДІАГНОСТИКИ ВПЛИВУ ПАЛІННЯ НА СІМЕЙНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ
  Authors: КРАМЧЕНКОВА Віра Олександрівна
  Number of views: 365
 • 109-119
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ АЛЕКСИТИМІЇ У ПІДЛІТКІВ ІЗ ПСИХОСОМАТИЧНИМИ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
  Authors: КОМПАНОВИЧ Маріанна Станіславівна
  Number of views: 342
 • 120-129
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ
  Authors: КУРОЄДОВА Віра Дмитрівна; ДОВЖЕНКО Андрій Віталійович
  Number of views: 380
 • 130-145
  ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ ІЗ НЕФОРМАЛЬНИХ ОБֹ’ЄДНАНЬ АГРЕСИВНОЇ ТА РОМАНТИКО-ЕСКАПІСТСЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
  Authors: ЛАВРІНЕНКО Віталій Анатолійович
  Number of views: 423
 • 146-154
  ПЕРЕТЯТЬКО Лариса Георгіївна; ЮДІНА Наталія Олександрівна
  Authors: АНАЛІЗ ЕМПАТІЇ ТА ТЕМПЕРАМЕНТУ ЯК КОМПОНЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Number of views: 793
 • 155-163
  ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПІДЛІТКІВ
  Authors: ТІТОВА Тетяна Євгенівна; КРАСИЛЬНА Катерина Олександрівна
  Number of views: 444
 • 164-173
  УСТАНОВКИ ОСОБИСТОСТІ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЗДОРОВ’Я У ПЕРІОД МОЛОДОСТІ
  Authors: ФЕЛЬДМАН Юлія Ігорівна
  Number of views: 344
 • 174-182
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ
  Authors: ХАРЧЕНКО Анжела Станіславівна
  Number of views: 371
 • 183-192
  ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ОСОБЛИВОСТЕЙ МИМОВІЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ
  Authors: ШЕВЧУК Вікторія Валентинівна
  Number of views: 525
 • 193-201
  КОНЦЕПЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  Authors: ГОНЧАРОВА Наталія Олексіївна
  Number of views: 446
 • 202-212
  МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ У САМОСТІЙНІЙ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: КАЛЮЖНА Юлія Іванівна
  Number of views: 509
 • 213-222
  РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: КОВАЛЕНКО Марта Валентинівна
  Number of views: 327
 • 223-236
  МОТИВАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: ПАХОМОВА Наталія Георгіївна
  Number of views: 497
 • 237-248
  ІНТЕГРАЦІЯ ХМАРНИХ І ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
  Authors: ПРОЦАЙ Людмила Петрівна; ГІБАЛОВА Наталія Володимирівна
  Number of views: 456
 • 249-257
  ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНИХ ШКІЛ
  Authors: ПОТОЦЬКА Ірина Сергіївна
  Number of views: 338
 • 258-267
  РОЗВИТОК КРЕАТИВНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
  Authors: ТОДОРОВА Ірина Степанівна; БУЛЬЧЕНКО Дмитро Володимирович
  Number of views: 555
 • 268-278
  ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ ТВОРІВ КІНОМИСТЕЦТВА НА СВІДОМІСТЬ ТА ПІДСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ГЛЯДАЧА
  Authors: МЕЛЬНИЧУК Майя Михайлівна
  Number of views: 426
 • 279-288
  ЕКЗИСТЕНЦІЙНА КОНФЛІКТНІСТЬ СУБ’ЄКТА В ПОГЛЯДАХ К. ЯСПЕРСА
  Authors: КРАСИЛЬНИКОВ Ігор Олександрович
  Number of views: 325
 • 289-297
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ВІРИ У НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ
  Authors: КУЗНЕЦОВ Олексій Ігоревич
  Number of views: 311
 • 298-307
  ВИБІР ЯК СТРАХ СВОБОДИ В ПСИХОЛОГІЇ ПРОТЕСТАНТИЗМУ
  Authors: МЕЛЬНИК Валерія Валеріївна
  Number of views: 264
 • 308-316
  МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДУ«ВІДКРИТОЇ КРИЗИ» В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ
  Authors: ЛАРІН Дмитро Ігорович
  Number of views: 510
 • 341-343
  ПСИХОЛОГІЯ НАУКОВОГО ЖАРТУ
  Authors: МОЗГОВИЙ Віктор Леонідович
  Number of views: 312

Number 2 (2), 2016

 • 11-28
  ПСИХОАНАЛІЗ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ТНТЕРДНСТТИПЛТНАРНИЙ ПТДХТД У МОДЕЛЮВАННІ ФУНКЦІЙ МОЗКУ
  Authors: Дітріх Дітмар, Брукнер Дітмар, Доблхаммер Клаус, Шатт Замер
  Number of views: 317
 • 29-44
  ТИПОЛОГІЯ ЖИТТЄВИХ КРИЗ ТА ІНІЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДИНИ НА ОСНОВІ БАГАТОВИМІРНОЇ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: В.М. Заіка, В.Ф. Моргун
  Number of views: 594
 • 45-57
  МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У СВІТІ
  Authors: Ю.Л. Горбенко
  Number of views: 370
 • 58-64
  ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА БАТЬКАМ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ РОЗВИТКУ
  Authors: Б.В. Андрейко
  Number of views: 437
 • 65-78
  ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО РЕСУРСУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: П.І. Блозва
  Number of views: 489
 • 79-87
  АНАЛІЗ КОЛА ДОВІРИ / НЕДОВІРИ ГРОМАДЯН РІЗНИМ СФЕРАМ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ
  Authors: Н.М. Василець
  Number of views: 390
 • 88-95
  ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ РОЗЛУЧЕНИХ ЖІНОК
  Authors: Д.Е. Зубцов
  Number of views: 474
 • 96-105
  ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ З МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Т.М. Мандзик
  Number of views: 398
 • 106-116
  МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ НЕГАТИВНОГО ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТИЛЮ СПОЖИВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ ОСОБАМИ З НИЗЬКИМ ЕКОНОМІЧНИМ СТАТУСОМ
  Authors: О. В. Овчар
  Number of views: 371
 • 117-125
  ПСИХОСОМАТИЧНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
  Authors: Л.Г. Перетятько
  Number of views: 909
 • 126-135
  ЕТАПИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ КОМБАТАНТА В РОЗРІЗІ ГЕНЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  Authors: Р.П. Попелюшко
  Number of views: 350
 • 136-145
  ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В ЗОНІ АТО
  Authors: Х.І. Турецька, Ю.В. Штольцель
  Number of views: 373
 • 146-155
  ФРУСТРАЦІИНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК АФЕКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ОПТИМІЗМУ
  Authors: Н.М. Чижиченко
  Number of views: 438
 • 156-165
  TERMINOLOGICAL CONSIDERATIONS ON THE ADDICTION CONCEPT REGARDING THE NEW DSM-V
  Authors: S. Giacomuzzi, C. Garber
  Number of views: 370
 • 166-174
  ПРОБЛЕМА ДЕПРИВАЦІІ І САМОДЕПРИВАЦІІ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ «Я» СУБ’ЄКТА З ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНИМИ ЗАХИСТАМИ
  Authors: М.М. Кононова, Н.А. Слюняєва
  Number of views: 458
 • 175-188
  НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНІ ФІЛЬМИ І САМОПІЗНАННЯ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: М.М. Мельничук
  Number of views: 514
 • 189-198
  АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА
  Authors: Ю.Ю. Бойко-Бузиль
  Number of views: 469
 • 199-208
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИШІ
  Authors: К.П. Крикля
  Number of views: 455
 • 209-218
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИИ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ АДАПТИВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  Authors: А.С. Киричук
  Number of views: 402
 • 219-227
  ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ КРЕАТИВНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ
  Authors: А.А. Московченко
  Number of views: 313
 • 228-236
  ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТУДЕНТІВ НА ПЕРШОМУ РОЦІ НАВЧАННЯ У ВНЗ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ
  Authors: Т. Рогачова
  Number of views: 701
 • 237-247
  ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ІМІДЖУ ПРОФСПІЛКОВОГО ЛІДЕРА
  Authors: Н.О. Чайкіна
  Number of views: 321
 • 248-256
  ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАУКОВИХ ШКІЛ У ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: В. В. Шевчук
  Number of views: 397


1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us