Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Problems of Psychology in the 21st Century
Vértices (Campos Goitacazes, Online)
Arctic and North
Revista Andina de EducaciónRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
202
YesterdayYesterday
2117
This weekThis week
6138
Last WeekLast week
12729
This monthThis month
2319
Last monthLast month
61234
All daysAll days
5150006

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi

Number 1/2, 2015

 • 70-85
  Türkiye’de Tüketici Haklarının Gelişimi Ve Hak Arama Yolu Olarak İnternet | Development of the Consumer Rights in Turkey and the Internet as a Way to Legal Remedies
  Authors: Süleyman Tunç
  Number of views: 629
 • 86-115
  Liderlik ve Motivasyon Teorileri: Kuramsal Bir Çerçeve - Leadership and Motivation Theories: A Theoretical Framework
  Authors: Yasemin Küçüközkan
  Number of views: 698
 • 116-126
  Yerel Yönetimlerde Değişim Yönetimi - Change Management in Local Administrations
  Authors: Mustafa Yıldırım
  Number of views: 623
 • 127-138
  Yıldırma (Mobbing): Kuramsal Bir Çerçeve - Mobbing: A Theoretical Framework
  Authors: Derya Güneş Ertuna - Erdem Ertuna
  Number of views: 591

Number 1/1, 2015

 • 13
  Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı - Organizational Justice Perception According to Marital Status
  Authors: Gülbeniz Akduman, Dr. Zeynep Hatipoğlu, Zeki Yüksekbilgili
  Number of views: 560
 • 13
  Sürdürülebilir Katma Değer Yaklaşımı İle Sürdürülebilirlik Ölçümü - Measure of Sustainability with Sustainable Value Added Model
  Authors: Azra Demircioğlu Sarı
  Number of views: 818
 • 17
  Karizmatik Liderliğin Yönetsel Açıdan Değerlendirilmesi - Evaluation of Charismatic Leadership from Management Perspective
  Authors: Emre Can Demircioğlu
  Number of views: 799
 • 23
  Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma - Relation between Organizational Commitment and Gender: A Research on Health Care Staff Working in Hospitals
  Authors: Yasemin Küçüközkan
  Number of views: 581


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us