Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Sociosphere
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical ChemistryRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1319
YesterdayYesterday
1811
This weekThis week
11984
Last WeekLast week
10492
This monthThis month
6937
Last monthLast month
45282
All daysAll days
5034760

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi

Number 5/6, 2019

 • 13-22
  Kobilerde Güncel Finansal Problemler Ve KDV İadesi / Current Financial Problems in SMEs and VAT Refund
  Authors: Süleyman TUNÇ - Yusuf KÖROĞLU
  Number of views: 395

Number 1/2, 2015

 • 70-85
  Türkiye’de Tüketici Haklarının Gelişimi Ve Hak Arama Yolu Olarak İnternet | Development of the Consumer Rights in Turkey and the Internet as a Way to Legal Remedies
  Authors: Süleyman Tunç
  Number of views: 614
 • 86-115
  Liderlik ve Motivasyon Teorileri: Kuramsal Bir Çerçeve - Leadership and Motivation Theories: A Theoretical Framework
  Authors: Yasemin Küçüközkan
  Number of views: 677
 • 116-126
  Yerel Yönetimlerde Değişim Yönetimi - Change Management in Local Administrations
  Authors: Mustafa Yıldırım
  Number of views: 611
 • 127-138
  Yıldırma (Mobbing): Kuramsal Bir Çerçeve - Mobbing: A Theoretical Framework
  Authors: Derya Güneş Ertuna - Erdem Ertuna
  Number of views: 579

Number 1/1, 2015

 • 13
  Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı - Organizational Justice Perception According to Marital Status
  Authors: Gülbeniz Akduman, Dr. Zeynep Hatipoğlu, Zeki Yüksekbilgili
  Number of views: 549
 • 13
  Sürdürülebilir Katma Değer Yaklaşımı İle Sürdürülebilirlik Ölçümü - Measure of Sustainability with Sustainable Value Added Model
  Authors: Azra Demircioğlu Sarı
  Number of views: 805
 • 17
  Karizmatik Liderliğin Yönetsel Açıdan Değerlendirilmesi - Evaluation of Charismatic Leadership from Management Perspective
  Authors: Emre Can Demircioğlu
  Number of views: 787
 • 23
  Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma - Relation between Organizational Commitment and Gender: A Research on Health Care Staff Working in Hospitals
  Authors: Yasemin Küçüközkan
  Number of views: 564


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us