Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
Descentrada
Revista Virtual Universidad Católica del Norte
Edukacja Ustawiczna Dorosłych / Polish Journal of Continuing EducationRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1611
YesterdayYesterday
1513
This weekThis week
5826
Last WeekLast week
20053
This monthThis month
30180
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5514570

Archiwum Kryminologii (Archives of Criminology)

Number XLI/2, 2019

 • 15-40
  The end of penal populism : the rise of populist politics
  Authors: John Pratt, Michelle Miao
  Number of views: 21
 • 41-80
  O wpływie ustawodawstwa karnego na politykę karną
  Authors: Krzysztof Krajewski
  Number of views: 34
 • 81-152
  Więźniowie szczególnie chronieni – prawo i praktyka, czyli o społecznych skutkach decyzji politycznej
  Authors: Zbigniew Lasocik
  Number of views: 30
 • 153-203
  Przestępczość nieletnich w myśl ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew
  Authors: Marcin Jurczyk
  Number of views: 34
 • 205-252
  Wiktymologiczne i prawnokarne aspekty przemocy wobec osoby starszej
  Authors: Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch
  Number of views: 22
 • 253-285
  Przestępstwo zgwałcenia w Polsce w latach 1999–2017
  Authors: Jan Widacki, Anna Szuba-Boroń
  Number of views: 25
 • 287-334
  Prawnokarne i kryminologiczne aspekty przemocy domowej w Szwajcarii
  Authors: Diana Dajnowicz-Piesiecka
  Number of views: 26
 • 335-363
  Wsparcie procesu readaptacji społecznej skazanych na przykładzie programu „Teatr, Mama, Tata i Ja”
  Authors: Anna Dąbrowska, Justyna Kusztal, Małgorzata Turczyk
  Number of views: 39
 • 365-379
  The Polish years of Leon Radzinowicz. A contribution to biography
  Authors: Jan Widacki
  Number of views: 40
 • 381-402
  Polska kryminologia i nauki penalne w pierwszej dekadzie po zakończeniu II wojny światowej
  Authors: Emil W. Pływaczewski
  Number of views: 27

Number XLI/1, 2019

 • 9-29
  Związki zielonej kryminologii z kryminologią tradycyjną
  Authors: Edyta Drzazga
  Number of views: 25
 • 31-64
  Theoretical and empirical approaches towards a better understanding of corporate crime in Hungary
  Authors: Éva Inzelt
  Number of views: 24
 • 65-123
  Znacznie doświadczenia pobytu w więzieniu dla dynamiki karier przestępczych recydywistów. Perspektywa interakcyjna
  Authors: Renata Szczepanik
  Number of views: 23
 • 219-260
  Izolacja od społeczeństwa po odbyciu w pełni kary pozbawienia wolności
  Authors: Ewa Dawidziuk
  Number of views: 23
 • 261-295
  On the Preventative Effect of Sanctions for Drug Crime: The United States, Germany, and Portugal
  Authors: Helmut Kury, Annette Kuhlmann, Jorge Quintas
  Number of views: 26
 • 325-380
  Przestępczość w Krakowie w latach 2016–2017. Analiza przestrzenna
  Authors: Jan Bazyli Klakla, Ewa Radomska, Katarzyna Struzińska, Michalina Szafrańska
  Number of views: 21
 • 381-438
  Charakterystyka czynu i sprawcy kradzieży na przykładzie postępowań sądowych
  Authors: Joanna Klimczak
  Number of views: 28
 • 439-463
  Ticket scalping w sporcie – współczesne zagrożenia oraz zasadność i perspektywy reakcji karnej
  Authors: Michał Leciak
  Number of views: 26
 • 465-495
  O zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa w II Rzeczypospolitej (1918–1939). Studium historycznoprawne
  Authors: Danuta Janicka
  Number of views: 26
 • 497-536
  Międzywojenni kasiarze. Analiza środowiskowa na przykładzie Warszawy
  Authors: Mateusz Rodak
  Number of views: 38


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us