Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
Descentrada
Revista Virtual Universidad Católica del Norte
Edukacja Ustawiczna Dorosłych / Polish Journal of Continuing Education



Register Journal



Visitors Counter

TodayToday
1556
YesterdayYesterday
1513
This weekThis week
5771
Last WeekLast week
20053
This monthThis month
30125
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5514515

Archiwum Kryminologii (Archives of Criminology)

Number XXVIII, 2006

 • 15-32
  "Wykluczenie społeczne": popularne pojęcie we współczesnej kryminologii. Wykluczenie społeczne i przestępczość w Europie Środkowej i Wschodniej
  Authors: Miklós Lévay
  Number of views: 41
 • 33-55
  Media, zło i społeczeństwo. Wykorzystanie mediów i ich wpływ na postrzeganie przestępczości i postawy wobec polityki karnej
  Authors: Christian Pfeiffer, Michael Windzio, Matthias Kleimann
  Number of views: 30
 • 57-66
  Reforma wymiaru sprawiedliwości w państwach postsowieckich - perspektywa porównawcza
  Authors: Louise I. Shelley
  Number of views: 28
 • 67-94
  Przestępczość i polityka karna w krajach postkomunistycznych: spojrzenie laika
  Authors: Andrzej Siemaszko
  Number of views: 30
 • 95-110
  Polityka karna, kultura polityczna a zasady konstytucyjne
  Authors: Michael H. Tonry
  Number of views: 29
 • 111-128
  Przestępczość i reformy wymiaru sprawiedliwości w „nowych państwach środkowoeuropejskich” na przykładzie Czech
  Authors: Helena Válková, Jana Hulmáková
  Number of views: 40
 • 131-148
  Oszustwa internetowe w ocenie polskich i amerykańskich policjantów
  Authors: Andrzej Adamski, Jerzy N. Kosiński
  Number of views: 23
 • 149-168
  Prostytucja w Polsce
  Authors: Michał Fajst
  Number of views: 44
 • 169-178
  Zjawisko prania pieniędzy jako obszar badawczy w Polsce
  Authors: Wojciech Filipkowski
  Number of views: 28
 • 179-184
  Kryminologia kulturowa? Antropologia kultury jako przyczynek do rozważań nad problematyką zabójstwa w krajach anglosaskich
  Authors: Kacper Gradoń
  Number of views: 29
 • 185-192
  Międzynarodowe badania nad przemocą wobec kobiet (IVAWS). Reakcja policji na zgłoszenia przemocy w Polsce
  Authors: Beata Gruszczyńska
  Number of views: 39
 • 193-201
  Molestowanie seksualne jako forma dyskryminacji ze względu na płeć
  Authors: Agnieszka Jasiakiewicz
  Number of views: 27
 • 203-218
  Wczesna przestępczość nieletnich i jej skutki
  Authors: Witold Klaus
  Number of views: 28
 • 219-226
  Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej (badania typu self-report)
  Authors: Anna Kossowska
  Number of views: 31
 • 227-232
  Więźniowie „niebezpieczni” w polskim systemie więziennym
  Authors: Andrzej Kremplewski
  Number of views: 28
 • 233-253
  Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka – wyzwania dla kryminologii
  Authors: Zbigniew Lasocik
  Number of views: 34
 • 255-266
  Psychospołeczne czynniki wpływające na efektywność pracy sędziów wydziałów rodzinnych i nieletnich
  Authors: Robert Opora
  Number of views: 28
 • 267-279
  Rewizja poglądów na temat konfliktu jako własności. Przeszkody we wprowadzaniu procedur sprawiedliwości naprawczej i sposoby ich pokonywania z punktu widzenia polskiej praktyki prawnej
  Authors: Monika Płatek
  Number of views: 39
 • 281-297
  Symulakry wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Polsce
  Authors: Monika Płatek
  Number of views: 24
 • 299-311
  Zachowania korupcyjne osadzonych (wstępne wyniki badań)
  Authors: Emil W. Pływaczewski, Grażyna B. Szczygieł
  Number of views: 30
 • 313-330
  Świadek koronny jako instytucja dowodowa oraz źródło informacji o przestępczości zorganizowanej
  Authors: Zbigniew Rau
  Number of views: 27
 • 345-365
  Cyberterroryzm – nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa
  Authors: Sebastian Serwiak
  Number of views: 31
 • 367-374
  Wiktymologiczny obraz handlu ludźmi i niewolnictwa na tle prawa międzynarodowego i polskiego prawa karnego
  Authors: Olga Sitarz, Anna Sołtysiak-Blachnik
  Number of views: 25
 • 375-387
  Przestępczość nieletnich dziewcząt we współczesnej w Polsce
  Authors: Dagmara Woźniakowska
  Number of views: 28


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us