Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
Descentrada
Revista Virtual Universidad Católica del Norte
Edukacja Ustawiczna Dorosłych / Polish Journal of Continuing EducationRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1589
YesterdayYesterday
1513
This weekThis week
5804
Last WeekLast week
20053
This monthThis month
30158
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5514548

Archiwum Kryminologii (Archives of Criminology)

Number VIII-IX, 1982

 • 7-24
  Profesor Stanisław Batawia
  Authors: Zofia Ostrihanska
  Number of views: 24
 • 25-150
  Przemiany polityki karnej sądów powszechnych rozwijanej na tle przepisów nowej kodyfikacji karnej (1970-1980)
  Authors: Jerzy Jasiński
  Number of views: 27
 • 151-190
  Stosowanie środków specjalnych – nadzoru ochronnego i ośrodka przystosowania społecznego – wobec recydywistów skazanych w warunkach art. 60 k.k.
  Authors: Irena Rzeplińska, Barbara Szamota
  Number of views: 28
 • 191-231
  Rozmiary nieprzystosowania społecznego uczniów warszawskich szkół podstawowych
  Authors: Zofia Ostrihanska
  Number of views: 26
 • 233-270
  Przyczyny sieroctwa rodzinnego w świetle badań ogólnopolskich
  Authors: Halina Janowska
  Number of views: 24
 • 271-290
  Rozmiary przestępczości wśród dawnych podopiecznych sądu opiekuńczego – dzieci rodziców z ograniczoną władzą rodzicielską
  Authors: Adam Strzembosz
  Number of views: 26
 • 291-337
  Rodziny wieloproblemowe – charakterystyka 222 rodzin z dzielnicy Praga-Północ
  Authors: Anna Kossowska
  Number of views: 22
 • 339-362
  Nieprzystosowanie społeczne i środowiska rodzinne młodzieży systematycznie nadużywającej alkoholu
  Authors: Andrzej Mościskier
  Number of views: 25
 • 363-388
  Rozwój uzależnienia a zmiany społecznych zachowań młodocianych toksykomanów
  Authors: Paweł Zakrzewski
  Number of views: 34
 • 389-401
  Nadużywanie alkoholu w biografiach młodocianych toksykomanów
  Authors: Jerzy W. Tomczak, Paweł Zakrzewski
  Number of views: 21
 • 403-445
  Młodociani sprawcy przestępstw przeciwko mieniu
  Authors: Hanna Paszkowska
  Number of views: 24
 • 447-473
  Sprawcy zagarnięć mienia społecznego znacznej wartości (w świetle danych z akt sądowych oraz wyników badań psychologicznych)
  Authors: Aleksandra Szymanowska
  Number of views: 22


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us