Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
Descentrada
Revista Virtual Universidad Católica del Norte
Edukacja Ustawiczna Dorosłych / Polish Journal of Continuing EducationRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1565
YesterdayYesterday
1513
This weekThis week
5780
Last WeekLast week
20053
This monthThis month
30134
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5514524

Archiwum Kryminologii (Archives of Criminology)

Number VI, 1974

 • 7-13
  XXX-Lecie
  Authors: Stanisław Batawia
  Number of views: 18
 • 15-123
  Sprawcy przestępstw i wykroczeń systematycznie nadużywający alkoholu
  Authors: Stanisław Szelhaus, Elżbieta Łojko, Stanisław Batawia
  Number of views: 24
 • 18-50
  Sprawcy przestępstw o charakterze chuligańskim
  Authors: Stanisław Szelhaus
  Number of views: 23
 • 51-69
  Sprawcy wykroczeń o zakłócenie spokoju publicznego w stanie nietrzeźwym
  Authors: Elżbieta Łojko
  Number of views: 23
 • 70-107
  Osoby niejednokrotnie przebywające w izbie wytrzeźwień
  Authors: Stanisław Batawia
  Number of views: 24
 • 126-187
  Dalsze losy nieletnich i młodocianych sprawców przestępstw
  Authors: Stanisław Batawia, Ewa Żabczyńska, Adam Strzembosz, Teodor Szymanowski
  Number of views: 27
 • 128-139
  Dalsze losy 100 chłopców mających sprawy o kradzieże w wieku 10-11 lat
  Authors: Ewa Żabczyńska
  Number of views: 24
 • 140-155
  Rozmiary recydywy u nieletnich podsądnych sprawców kradzieży
  Authors: Adam Strzembosz
  Number of views: 25
 • 156-177
  Rozmiary recydywy u młodocianych więźniów po upływie 10 lat od ich zwolnienia z zakładów karnych
  Authors: Teodor Szymanowski
  Number of views: 21
 • 179-187
  Zabójstwa w Polsce w latach 1951-1971 oraz sprawcy zabójstw w świetle akt sądowych (streszczenie wyników badań)
  Authors: Halina Janowska
  Number of views: 23


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us