Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

CONTEMPORARY ECONOMY JOURNAL
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
Journal of Entrepreneurship, Business and EconomicsRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1619
YesterdayYesterday
1452
This weekThis week
1619
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
34446
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4391293

Sakarya University Journal of Science

Number 2, 1997

 • 81-88
  AKARSULAR İÇİN KRİTİK DEBi HESABI VE NÜMERİK UYGULAMASI
  Authors: Recep İLERİ
  Number of views: 489
 • 89-94
  DETERJANLARlN OKSİJEN TÜKETİMİNE OLAN TESİRİNİN ARAŞTIRILMASI
  Authors: Bülent ŞENGÖRÜR, Recep İLERi, Nurtaç ÖZ, Haluk GEZBUL
  Number of views: 320
 • 95-100
  ENERJİNİN EKONOMİK OLARAK ÜRETİM VE DAĞITIMINDA KULLANILAN SCADA SİSTEMİNİN YAPlSI VE ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİRLİĞİ
  Authors: Uğur ARİFOGLU , KürşatAYAN
  Number of views: 324
 • 101-104
  OTA ELEMANLARIYLA ÇEViRME ORANI AYARLANABİLİR İDEAL TRANSFORMATÖR GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
  Authors: Abdullah FERİKOĞLU , Uğur ÇAM
  Number of views: 372
 • 105-110
  ENERJİ SİSTEMLERİNDE PID DENETLEYİCİLER İLE YÜK FREKANS DENETİMİ
  Authors: A.Serdar YILMAZ , ErtanYANIKOĞLU , Mustafa TURAN
  Number of views: 326
 • 111-114
  PREDICTION OF DAILY ACTIVE AND REACTIVE ENERGY CONSUMPTION FOR CITY CENTER OF ADAPPAZARI BY ANN
  Authors: Etem KÖKLÜKAYA
  Number of views: 346
 • 115-118
  OTOMATİK İNİŞ KONTROL SİSTEMİ TASARIMI VE SİMÜLASYONU
  Authors: Aydoğan SAVRAN , Ramazan TAŞALTIN
  Number of views: 393
 • 125-128
  GELECEGİN FABRiKASINA ENDÜSTRİYEL BİR Y AKLAŞIM
  Authors: Orhan TORKUL , İ.Hakkı CEDİMOĞLU
  Number of views: 344
 • 129-136
  DEVELOPING A KNOWLEDGE-DASED DECISION MAKING SYSTEM TO SELECT THE STEELS OF DIES FOR SHEET-METAL FORMING
  Authors: Emin GÜNDOĞAR , Fehim FINDIK
  Number of views: 337
 • 137-144
  BÜTÜN KENARLARI MAFSALLI MESNETLi LEVHALARIN TAŞIMA YÜKLERİNİN DENEYSEL OLARAK BELiRLENMESİ
  Authors: Ahmet Necati YELGiN , Hüseyin YELGiN
  Number of views: 329
 • 145-150
  NÜKLEER A TIKLAR, MEYDANA GETİRDİGİ ÇEVRE SORUNLARI VE BERTARAF EDiLMESiNDE AMERiKA ÖRNEĞİ
  Authors: Hasan ÜÇPIRTI , Recep İLERİ, Osman ÇEREZCİ
  Number of views: 414
 • 151-158
  ROBOTLARDA KULLANILAN MOTORLARlN BiLGİSAYAR YARDIMI İLE SEÇİMİ
  Authors: Recep KAZAN , Recep KILIÇ
  Number of views: 355
 • 159-164
  TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI ANALİZİ
  Authors: Yrd.Doç.Dr. Fethi HALICI , Arş.Gör. A.Fevzi SAVAŞ
  Number of views: 352
 • 165-168
  BASlNÇLI KAPLARDA HASARA TOLERANS YAKLAŞIMIYLA TEST BASlNClNIN BELİRLENMESİ
  Authors: Kenan GENEL
  Number of views: 362

Number 1, 1997

 • 1-8
  SAPANCA GÖLÜNE MEVSİMSEL BESİN MADDESİ YÜKLENMESiNİN ARAŞTIRILMASI
  Authors: Recep İLERİ, Burhan SÜMER, Haluk GEZBUL, Erdoğan ŞENOL
  Number of views: 404
 • 13-18
  VISUAL FOXPRO 3.0 ILE NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA VE HASTA TAKIP UYGULAMASI
  Authors: Bülent Çağlar, Osman Çerezci
  Number of views: 417
 • 19-22
  AN OTA-C OSCILLATOR DESIGN USING SIGNAL-FLOW GRAPHS
  Authors: Abdullah Ferikoğlu , Etem Köklükaya
  Number of views: 409
 • 23-28
  PETRİ AĞLARI İLE MODELLEME ESASLARI
  Authors: Emin Gündoğar , Mümtaz İpek
  Number of views: 401
 • 29-32
  A NEW TECHNIQUE TO PROCESS AND RECOGNIZE BARCODES USING INDUCTION
  Authors: M.S. Aksoy , M.Bayram
  Number of views: 420
 • 33-40
  UZMAN SiSTEMLERiN TASARIMI, GELiŞTiRiLMESi VE BiLGi MiJHENDiSLiĞiNiN ROLÜ
  Authors: Tank ÇAKAR , ibrahim ÇİL , Akif KURT
  Number of views: 445
 • 41-48
  YER HAREKETİ ETKİSİNDE Kİ ZEMiN YAPI SİSTEMLERİNİN ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLARLA MODELLENEREK İNCELENMESİ
  Authors: Doç.Dr. Muzaffer ELMAS, Araş. Görv. Mustafa KUTANİS
  Number of views: 446
 • 49-54
  KARlŞTlRMA VE YERLEŞTİRME SÜRELERİNİN BETON DAYANIMA ETKİLERI
  Authors: Kemalettin Yılmaz , Mansur Sümer
  Number of views: 501
 • 55-58
  NÜKLEER ATlKLARlN YERALTl AÇlKLlKLARlNDA SAKLANMA SÜRECiNDE KAYALARlN VE SÜREKSİZLİKLERİN GEÇİRGENLİK ÖZELLİKLERİ
  Authors: Hasan ÜÇPIRTI
  Number of views: 390
 • 59-62
  ÇiMENTO ENDÜSTRiSiNDE HARMANLAMA PROSESİNİN TANIMLANMASI
  Authors: Recep KAZAN , Recep KILIÇ
  Number of views: 412
 • 75-80
  LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİNİN SAYISAL ÇÖZÜMÜNDE , YÜKSEK MERTEBEDEN KESTİRME-DÜZELTME YÖNTEMLERİ
  Authors: Eyüp Sabri TÜRKER
  Number of views: 404


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us