Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1290
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9258
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29352
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386199

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 59, 2018

 • 3-12
  ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З БАТЬКАМИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: О. В. Бугакова
  Number of views: 410
 • 13-23
  ГЕНЕЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОСТІ
  Authors: С. О. Доценко
  Number of views: 348
 • 24-31
  ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: В. М. Лященко
  Number of views: 342
 • 32-43
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  Authors: Н. О. Пономарьова
  Number of views: 382
 • 44-50
  ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО ВИШУ
  Authors: І. М. Березнева
  Number of views: 319
 • 51-58
  РОЛЬ І МІСЦЕ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
  Authors: О. А. Гончарова
  Number of views: 423
 • 59-66
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗВО В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
  Authors: Т. В. Гузиніна
  Number of views: 380
 • 67-75
  ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
  Authors: К. Р. Нігаметзянова
  Number of views: 473
 • 76-83
  ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
  Authors: І. І. Костікова, Г. І. Безбавна
  Number of views: 568
 • 84-92
  УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: Т. М. Лебединець, І. В. Гуляєва, Л. В. Мироненко
  Number of views: 355
 • 93-100
  ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ
  Authors: О. А. Мкртічян
  Number of views: 356
 • 101-111
  ФАХОВА СПРЯМОВАНІСТЬ КУРСУ РИТОРИКИ У ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 335
 • 112-119
  ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИСОКОЗДІБНИХ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ (НА ПРИКЛАДІ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ)
  Authors: А. С. Ткачов
  Number of views: 462
 • 120-129
  ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: Т. О. Довженко
  Number of views: 337
 • 130-138
  ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 609
 • 139-149
  КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ЯК ІНСТРУМЕНТА ФОРМУВАННЯ МЕТАПРЕДМЕТНИХ ІКТ-УМІНЬ УЧНІВ
  Authors: В. М. Андрієвська, А. І. Прокопенко
  Number of views: 340
 • 150-160
  КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «КРЕАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНЖЕНЕРА»
  Authors: С. Д. Дімітрова-Бурлаєнко
  Number of views: 382
 • 161-169
  ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  Authors: Н. Л. Звєрєва
  Number of views: 351
 • 170-180
  ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  Authors: В. В. Лебедєва
  Number of views: 285
 • 181-190
  ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: C. Ю. Масич
  Number of views: 306
 • 191-200
  ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ФАХІВЦЯ: СУТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
  Authors: О. С. Митцева
  Number of views: 273
 • 201-211
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: В. М. Ребенок
  Number of views: 412
 • 212-220
  ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Д. В. Рязанцева
  Number of views: 312
 • 221-229
  ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 419
 • 230-243
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НЕПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ
  Authors: Н. В. Шварп, Л. М. Калашнікова
  Number of views: 294
 • 244-252
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: В. О. Шишенко
  Number of views: 387
 • 253-260
  ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: Н. В. Яковенко
  Number of views: 279
 • 261-269
  ОСОБЛИВОСТІ МЕНТАЛЬНОСТІ, ЕТНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОГО ЕТНОСУ
  Authors: Н. М. Божко
  Number of views: 285
 • 270-276
  ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ КНР З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Ван Сяофей
  Number of views: 315
 • 277-283
  ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
  Authors: К. С. Гнатовська
  Number of views: 277
 • 284-294
  РОЛЬ КЕРІВНИКІВ Й ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАДЕТСЬКИХ КОРПУСІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
  Authors: О. В. Єфімова
  Number of views: 286
 • 295-305
  ПИТАННЯ ДОМАШНЬОЇ ОСВІТИ ХІХ СТОЛІТТЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ П. З. ТИМОШЕНКА
  Authors: М. В. Кордубан
  Number of views: 364
 • 306-314
  ІДЕЯ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ХІ - ХІІІ СТ.
  Authors: О. В. Юрченко
  Number of views: 254


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us