Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1394
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9362
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29456
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386303

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 58, 2017

 • 3-14
  ҐЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «КРЕАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: С. Д. Дімітрова-Бурлаєнко
  Number of views: 382
 • 15-22
  СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
  Authors: Н. Л. Звєрєва
  Number of views: 474
 • 23-31
  НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІДГОТОВЦІ ОФОРМЛЕННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
  Authors: В. Г. Дем’янова
  Number of views: 373
 • 32-41
  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: СУТЬ, КОМПОНЕНТИ, РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ
  Authors: O. A. Zhernovnykova, O. O. Nalyvaiko, N. A. Chornous
  Number of views: 326
 • 42-50
  КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Л. М. Кісіль
  Number of views: 356
 • 51-59
  СКЛАДОВІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
  Authors: Ю Є. Перинський
  Number of views: 544
 • 60-70
  КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ У 2000-НІ РОКИ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 335
 • 71-78
  ЧЕРЛІДИНГ ЯК ДІЄВА ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД НАВЧАННЯ У ВНЗ
  Authors: Ю. В. Шушпанова
  Number of views: 398
 • 79-89
  СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ КУРСАНТІВ ДСНС УКРАЇНИ
  Authors: М. O. Демент
  Number of views: 343
 • 90-99
  КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРА
  Authors: В. І. Конаржевська, А. Є. Сіренко
  Number of views: 376
 • 100-107
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
  Authors: S. Yu. Masych
  Number of views: 322
 • 108-116
  КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
  Authors: В. В. Масич
  Number of views: 368
 • 117-126
  ПРАВОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВНЗ: КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
  Authors: А. Д. Мекшун
  Number of views: 354
 • 127-136
  ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: С. O. Моргунова
  Number of views: 448
 • 137-148
  МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  Authors: Н. O. Пономарьова
  Number of views: 405
 • 149-156
  СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА АКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
  Authors: О. O. Резван
  Number of views: 370
 • 157-166
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ СВІТОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ В ОФОРМЛЕННІ ІНТЕР'ЄРІВ БУДІВЕЛЬ Хао Вей, Ляо Цайчжи
  Authors: Хао Вей, Ляо Цайчжи
  Number of views: 342
 • 167-179
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГОТОВНОСТІ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: С. М. Хатунцева
  Number of views: 395
 • 180-188
  ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ
  Authors: Т. М. Цимбал
  Number of views: 445
 • 189-198
  СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
  Authors: І. O. Шеплякова
  Number of views: 319
 • 199-208
  ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЇ
  Authors: Н. А. Бугаєць
  Number of views: 522
 • 209-216
  ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДИТИНИ В СІМ’Ї
  Authors: О. М. Василенко
  Number of views: 376
 • 217-227
  КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ЕМАНАЦІЯ ФІТНЕС-КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: К. В. Мулик, К. В. Максимова
  Number of views: 342
 • 228-238
  ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ФРАНЦІЇ ТА КНР
  Authors: Н. O. Ткачова, Лун Фен
  Number of views: 422
 • 239-248
  ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ, НЕВЕРБАЛЬНОЇ ТА ПАРАВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ КИТАЙСЬКОГО ЕТНОСУ ЯК УЧАСНИКІВ МІЖКУЛЬТУРНОГО КОНТАКТУ
  Authors: Н. М. Божко
  Number of views: 322
 • 249-258
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В КНР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: Ван Цзін І, Тань Сяо
  Number of views: 337
 • 259-273
  РОЛЬ ПРИВАТНОЇ ІНІЦІАТИВИ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ СЛОБІДСЬКОГО КРАЮ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ (кінець ХІХ – початок ХХ століття)
  Authors: О. М. Друганова
  Number of views: 313
 • 274-281
  РОЗВИТОК МУЗИЧНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У КНР
  Authors: Лю Чан, Сунь Цзінцю
  Number of views: 511
 • 282-290
  ШЛЯХИ ВКЛЮЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ УКРАЇНИ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 340
 • 291-304
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИВАТ-ДОЦЕНТУРИ У ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: І. В. Таможська
  Number of views: 289
 • 305-313
  КРИТИКА РИТОРИКИ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 337
 • 314-323
  УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ
  Authors: С. В. Черкашин
  Number of views: 301


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us