Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1356
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9324
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29418
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386265

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 57, 2017

 • 3-10
  СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Н. О. Ткачова, Я. О. Чирва
  Number of views: 349
 • 11-20
  ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Алієв Хан Магамед огли
  Number of views: 369
 • 21-31
  ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧИХ ЗАДАЧ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
  Authors: В. М. Богута
  Number of views: 431
 • 32-42
  ОСВІТНІЙ МЕДІАПРОСТІР
  Authors: Є. О. Гриценко
  Number of views: 615
 • 43-53
  ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД
  Authors: О. І. Гришко, Л. П. Клевака
  Number of views: 402
 • 54-62
  СУТЬ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ПРЕДМЕТІВ МИСТЕЦЬКОГО ЦИКЛУ
  Authors: В. П. Жуков
  Number of views: 393
 • 63-75
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАСАДАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСТРУКТИВІЗМУ
  Authors: С. П. Кушнір
  Number of views: 583
 • 76-84
  НАВЧАЛЬНА АВТОНОМІЯ ЯК ОСНОВА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE
  Authors: А. Ю. Томашевська
  Number of views: 363
 • 85-92
  ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
  Authors: Ю. М. Дубовик
  Number of views: 355
 • 93-101
  ЗНАЧУЩІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ У МЕДИЧНИХ ВИШАХ
  Authors: О. С. Ісаєва
  Number of views: 473
 • 102-111
  РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЗМІСТОВОГО ЕТАПУ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: О. С. Кабанська
  Number of views: 358
 • 112-125
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ
  Authors: В. В. Костіна
  Number of views: 370
 • 126-136
  ЗАСТОСУВАННЯ ДОКУМЕНТ-КАМЕРИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  Authors: В. В. Лебедєва
  Number of views: 369
 • 137-147
  САМОРОЗВИТОК ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЕТАПІ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО- ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА
  Authors: М. Є. Матвієнко
  Number of views: 340
 • 146-157
  КРИТЕРІАЛЬНА БАЗА ВИЗНАЧЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: О. О. Осова
  Number of views: 345
 • 157-165
  ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В АСПЕКТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
  Authors: О. О. Резван
  Number of views: 345
 • 166-173
  ПРОБЛЕМА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ІСТОРИКО- ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: Н. А. Бугаєць
  Number of views: 342
 • 174-182
  ПОГЛЯДИ П. Ф. КАПТЕРЕВА НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ЗВИЧКИ У ДІТЕЙ
  Authors: А. В. Говорун
  Number of views: 322
 • 183-193
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.
  Authors: С. Т. Золотухіна, О. Д. Пташний
  Number of views: 322
 • 194-200
  ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГУВЕРНЕРІВ В УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
  Authors: М. В. Кордубан
  Number of views: 320
 • 201-211
  ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ АВСТРАЛІЇ: РІВНІ РЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Л. С. Костіна
  Number of views: 326
 • 212-220
  ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ МИНУЛОГО В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
  Authors: О. М. Лук`янченко
  Number of views: 404
 • 221-235
  ВНЕСОК ФУНДАТОРІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕДИЧНОЇ Й ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ У ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ В НАРОДІ ГРАМОТНОСТІ
  Authors: Т. В. Лутаєва
  Number of views: 361
 • 236-247
  ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
  Authors: Ю. М. Лущик
  Number of views: 335
 • 248-258
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УРСР У 60-ТІ - 70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 302
 • 259-269
  ЕТАПИ РОЗВИТКУ РИТОРИКИ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В УКРАЇНІ
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 494
 • 270-279
  ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ НА ЕТАПІ ДОКОРІННОГО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ
  Authors: С. В. Черкашин
  Number of views: 287
 • 280-290
  ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОСАМООСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: О. Л. Шумський
  Number of views: 301


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us