Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Problems of Education in the 21st Century
Journal of Entrepreneurship, Business and Economics
Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and PosturologyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
619
YesterdayYesterday
1452
This weekThis week
619
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
33446
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4390293

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 56, 2017

 • 3-11
  НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 405
 • 12-20
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
  Authors: В. М. Олішевич
  Number of views: 472
 • 21-31
  ВАРІАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
  Authors: Н. Д. Кабусь
  Number of views: 406
 • 32-41
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ
  Authors: С. О. Моргунова
  Number of views: 369
 • 42-49
  ПОСІБНИК З РЕФЕРУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОМУ СПІЛКУВАННЮ
  Authors: В. Г. Дем’янова
  Number of views: 520
 • 50-58
  УСВІДОМЛЕНІСТЬ ЗНАНЬ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: Л. М. Калашнікова, В. В. Петрова
  Number of views: 362
 • 59-68
  МЕТОДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ТРАНСПОРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Л. М. Кісіль
  Number of views: 596
 • 69-77
  СУТЬ ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ У КОЛЕДЖАХ
  Authors: А. В. Маклакова
  Number of views: 396
 • 78-85
  КОМПОНЕНТИ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 351
 • 86-99
  ТЕОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ВІД ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ ДО СКЛАДОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
  Authors: О. Л. Свистак-Яроцька
  Number of views: 384
 • 100-109
  АВТОРСЬКІ ПІДРУЧНИКИ ЯК ОСНОВА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ РИТОРИКИ В УКРАЇНСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У XVII – XVIII СТ.СТ.
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 364
 • 110-118
  МОТИВАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
  Authors: Н. А. Хміль
  Number of views: 524
 • 119-128
  ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІНГВОСАМООСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: О. Л. Шумський
  Number of views: 363
 • 129-135
  ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІТ ГАЛУЗІ
  Authors: В. Ю. Бугаєва
  Number of views: 597
 • 136-148
  ВИХОВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ МОТИВІВ ДОШКІЛЬНИКІВ
  Authors: Л. В. Зімакова
  Number of views: 792
 • 149-157
  ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
  Authors: О. Г. Олексієнко
  Number of views: 658
 • 158-166
  УНИКНЕННЯ ПОМИЛОК ПРИ ВИБОРІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ПРОФЕСІЇ ЯК ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
  Authors: О. М. Пильтяй
  Number of views: 387
 • 167-174
  УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Ю. Г. Барабаш
  Number of views: 436
 • 175-185
  ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  Authors: Н. І. Вересоцька
  Number of views: 538
 • 186-194
  ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ
  Authors: В. В. Гаргін
  Number of views: 402
 • 195-203
  ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
  Authors: С. І. Горденко
  Number of views: 757
 • 204-214
  ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ЯК ЗАСІБ САМООЦІНЮВАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ВЛАСНОГО РІВНЯ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ
  Authors: Г. А. Дегтярьова
  Number of views: 300
 • 215-226
  ПРОФЕСІЙНИЙ САМОМЕНДЖМЕНТ ЯК КОМПЕТЕНЦІЯ ЛІКАРЯ
  Authors: О. О. Долгопол
  Number of views: 374
 • 227-234
  ФУНКЦІОНАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ІНСПЕКТОРА З ОХОРОНИ ПРАЦІ
  Authors: І. С. Каменська, О. М. Бокшиц
  Number of views: 356
 • 235-247
  ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ
  Authors: В. В. Костіна
  Number of views: 373
 • 248-256
  РОЛЬ ТВОРЧОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА
  Authors: В. В. Масич
  Number of views: 467
 • 257-265
  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: СУБ’ЄКТНО-ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД
  Authors: С. Ю. Масич
  Number of views: 350
 • 266-273
  ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
  Authors: І. А. Небитова
  Number of views: 554
 • 274-284
  ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
  Authors: О. О. Осова
  Number of views: 517
 • 285-293
  НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПСИХОЛОГІЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: А. В. Пасічніченко
  Number of views: 327
 • 294-301
  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ВНЗ: ЇЇ ОЗНАКИ ТА ЯКІСТЬ
  Authors: Т. В. Рогова
  Number of views: 812
 • 302-312
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Authors: А. С. Бондаренко
  Number of views: 315
 • 313-321
  КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ХІХ СТОРІЧЧЯ
  Authors: О. П. Кальнік
  Number of views: 319
 • 322-330
  ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ІЗ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.СТ.
  Authors: Ю. В. Кузьменко
  Number of views: 347
 • 331-342
  .ПРОБЛЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ НАУКОВЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ
  Authors: Т. В. Лутаєва
  Number of views: 331
 • 343-353
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УРСР В АУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У 50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 336
 • 354-361
  РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
  Authors: А. В. Сергієнко
  Number of views: 330
 • 362-372
  РОЛЬ САМООСВІТИ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ГАЛИЧИНІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ ХХ СТ.
  Authors: О. М. Царик
  Number of views: 303
 • 373-383
  ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НІМЕЧЧИНИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
  Authors: С. В. Черкашин
  Number of views: 310


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us