Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1323
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9291
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29385
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386232

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 54, 2016

 • 3-12
  АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: Ж. В. Давидова
  Number of views: 288
 • 13-23
  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
  Authors: Н. Д. Кабусь
  Number of views: 355
 • 24-33
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
  Authors: В. В. Масич
  Number of views: 341
 • 34-41
  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: СУТЬ, ОЗНАКИ, ОСОБЛИВОСТІ
  Authors: В. М. Ребенок
  Number of views: 313
 • 42-49
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: Н. В. Юхно
  Number of views: 292
 • 50-58
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ВІЙСЬКОВОМУ ВНЗ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
  Authors: І. М. Березнева, Н. В. Яковенко, О. Є. Гутнік
  Number of views: 334
 • 59-66
  РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ
  Authors: І. П. Гук
  Number of views: 362
 • 67-75
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ЛІНГВОМЕТОДИЧНОГО ТРЕНАЖЕРА У ВИВЧЕННІ ПОЧАТКОВОГО ФОНЕТИЧНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 445
 • 76-83
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ МАРШРУТІВ У НАВЧАННІ
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 320
 • 84-96
  СУЧАСНА ДИТЯЧА КНИГА У КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОМУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
  Authors: Л. В. Зімакова
  Number of views: 355
 • 97-106
  ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. Д. Попов
  Number of views: 287
 • 107-118
  РОЛЬ ТАНЦЮВАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА КНР
  Authors: Т. О. Разуменко
  Number of views: 397
 • 119-126
  РЕФЛЕКСИВНЕ ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: СУТНІСТЬ І РОЛЬ У ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
  Authors: Н. О. Ткачова, С. С. Махновський
  Number of views: 296
 • 127-133
  РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ» У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Т. Г. Белан
  Number of views: 255
 • 134-145
  М. М. Білянська (Скиба), О. О. Пінський
  Authors: МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Number of views: 281
 • 146-153
  ВИКОРИСТАННЯ САПР У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИКЛАДНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
  Authors: І. С. Вдовенко
  Number of views: 424
 • 154-160
  МЕТОД ПРОЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ НЕМОВНОГО ПРОФІЛЮ
  Authors: І. В. Грачова
  Number of views: 297
 • 161-169
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
  Authors: В. Г. Дем’янова
  Number of views: 329
 • 170-178
  ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ, АКСІОЛОГІЧНИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХОДИ – МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
  Authors: Л. М. Зубкова
  Number of views: 396
 • 179-186
  ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: А. В. Ковінько
  Number of views: 331
 • 187-195
  ОСНОВНІ СФЕРИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА ЯК СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  Authors: С. Ю. Масич
  Number of views: 538
 • 196-203
  ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВНЗ
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 316
 • 204-211
  ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ
  Authors: О. О. Резван
  Number of views: 270
 • 212-222
  САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: С. М. Хатунцева
  Number of views: 512
 • 223-235
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВІ СОЦІОНІЧНОГО ПІДХОДУ
  Authors: Н. П. Шаповалова
  Number of views: 277
 • 236-245
  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
  Authors: Г. Х. Яворська
  Number of views: 345
 • 246-257
  НАУКОВІ ШКОЛИ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА
  Authors: О. А. Гнізділова
  Number of views: 318
 • 258-270
  ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ Й ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (ІСТОРИКО-ПЕДАГOГІЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: О. М. Друганова, І. І. Мартиненко
  Number of views: 273
 • 271-277
  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТРАДИЦІЇ» У НАУКОВІЙ ДУМЦІ ФРАНЦІЇ
  Authors: О. Г. Конопельцева
  Number of views: 266
 • 278-286
  ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПРИРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ
  Authors: Н. М. Смолянюк, Т. М. Собченко
  Number of views: 277
 • 287-299
  ВПЛИВ ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯПОНІЇ ТА УКРАЇНІ
  Authors: О. Л. Свистак-Яроцька, В. І. Слюзко
  Number of views: 407
 • 300-309
  ВНЕСОК ВИКЛАДАЧІВ ХАРКІВСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО ЖІНОЧОГО УЧИЛИЩА У РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА СЛОБОЖАНЩИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: Т. С. Твердохліб
  Number of views: 267
 • 310-317
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ОСОБЛИВОСТЯМИ УСВІДОМЛЕННЯ СТУДЕНТАМИ ПРИЧИН СВОЄЇ ПОВЕДІНКИ ТА РІВНЕМ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
  Authors: О. Г. Видра
  Number of views: 208


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us