Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1371
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9339
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29433
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386280

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 55, 2016

 • 3-13
  ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У МІКРОСЕРЕДОВИЩІ
  Authors: О. М. Василенко
  Number of views: 510
 • 14-26
  НАУКОВА РЕФЛЕКСІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  Authors: О. П. Демченко
  Number of views: 399
 • 27-35
  ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЇХ ДОМІНУЮЧІ ОЗНАКИ
  Authors: Л. В. Кохан
  Number of views: 402
 • 36-42
  ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ТА «КОМПЕТЕНЦІЯ»
  Authors: А. С. Ткачов
  Number of views: 386
 • 43-51
  ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ДЕМОНСТРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
  Authors: Г. В. Джевага
  Number of views: 408
 • 52-63
  РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
  Authors: С. О. Доценко
  Number of views: 770
 • 64-73
  ОСНОВНІ УМІННЯ ВИКЛАДАЧА ДИСТАНЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ УСПІШНІЙ ОРГАНИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  Authors: О. В. Рязанцева
  Number of views: 452
 • 74-80
  ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВАМ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ В ІНТЕРНЕТІ
  Authors: К. Ф. Чуб, А. О. Борисенко
  Number of views: 455
 • 81-89
  ТЕСТОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ У МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: Т. М. Цимбал
  Number of views: 427
 • 90-98
  ГУМАННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА
  Authors: В. М. Тихонович
  Number of views: 409
 • 99-107
  ТВОРЧИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Ю. С. Стасевський
  Number of views: 488
 • 108-116
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ЩАСТЯ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Т. Ю. Уварова
  Number of views: 369
 • 117-128
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Л. О. Байбекова
  Number of views: 402
 • 129-138
  ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: Т. В. Батієвська
  Number of views: 440
 • 139-147
  СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОБІТНИКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
  Authors: О. І. Вдовенко
  Number of views: 396
 • 148-154
  РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА У ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
  Authors: Ю. І. Завалевський
  Number of views: 577
 • 155-163
  ПЕДАГОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ
  Authors: О. Л. Ільєнко
  Number of views: 367
 • 164-170
  ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
  Authors: М. О. Князян
  Number of views: 409
 • 171-182
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: О. О. Кондратенко
  Number of views: 429
 • 183-192
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У СИСТЕМІ НАУКОВО- МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КОЛЕДЖУ
  Authors: С. Г. Міщенко
  Number of views: 621
 • 193-201
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ЗАСОБАМИ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ
  Authors: C. О. Моргунова
  Number of views: 420
 • 202-210
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
  Authors: Н. А. Перхайло
  Number of views: 640
 • 211-220
  ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ В ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧИХ ВІДДІЛЕНЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: Л. В. Пономаренко
  Number of views: 363
 • 221-232
  ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: О. І. Гришко, Л. П. Клевака
  Number of views: 386
 • 233-243
  ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ НА РУБЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.
  Authors: О. М. Кін
  Number of views: 452
 • 244-253
  ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ КОНСТРУЮВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
  Authors: Н. М. Кушнарьова
  Number of views: 395
 • 254-265
  ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ВХОДЖЕННЯ ВЧИТЕЛІВ У ПРОФЕСІЮ В ЯПОНІЇ
  Authors: О. О. Лученко
  Number of views: 350
 • 266-275
  ОСОБЛИВОСТІ КОНТИНГЕНТУ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Л. М. Макар
  Number of views: 606
 • 276-283
  МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ ОЗНАКИ
  Authors: Н. В. Сулаєва
  Number of views: 331
 • 284-294
  ВИЩА ФІНАНСОВА ОСВІТА У ХОРВАТІЇ ТА ЧОРНОГОРІЇ
  Authors: І. О. Яблочнікова
  Number of views: 352
 • 295-304
  ТЛУМАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ПРОЦЕСУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ В ГУМАНІСТИЧНОМУ НАПРЯМІ ЗАРУБІЖНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 365


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us