Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1387
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9355
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29449
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386296

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 53, 2016

 • 3-10
  ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ В УМОВАХ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
  Authors: М. П. Винарчик
  Number of views: 378
 • 11-18
  ПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ
  Authors: В. А. Головко
  Number of views: 599
 • 19-28
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 299
 • 29-37
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФАРМАЦІЯ» В УНІВЕРСИТЕТАХ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ
  Authors: Л. Г. Буданова
  Number of views: 369
 • 38-46
  МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЗОШИТІВ З ЕКОНОМІКИ
  Authors: О. В. Бутко
  Number of views: 400
 • 47-57
  КАТЕГОРІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МОДЕЛЯХ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ
  Authors: М. Г. Дернова
  Number of views: 394
 • 58-65
  ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СЛУХАЧІВ В ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Authors: О. О. Долгопол
  Number of views: 415
 • 66-74
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІОНІЧНИХ ТИПІВ ТА УСТАНОВКИ НА ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: О. П. Кальнік
  Number of views: 369
 • 75-83
  НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ
  Authors: К. О. Лебедєва
  Number of views: 395
 • 84-91
  СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО КОЛЕДЖУ
  Authors: С. Г. Міщенко
  Number of views: 332
 • 92-102
  РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ РИТОРИКИ
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 380
 • 103-112
  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: О. О. Чепурна
  Number of views: 428
 • 113-118
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ ЗАСОБАМИ НАРОДНО-ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ
  Authors: В. А. Кузьмічова
  Number of views: 355
 • 119-126
  ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ СТУДЕНТІВ ТЕХНІКУМІВ
  Authors: В. В. Макаренко
  Number of views: 424
 • 127-137
  ФІЗІОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ, ОСНОВНІ ЙОГО СКЛАДОВІ
  Authors: А. С. Мирошниченко
  Number of views: 312
 • 138-147
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ І СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Н. О. Сайко
  Number of views: 316
 • 148-155
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: Г. А. Тупікова
  Number of views: 413
 • 156-166
  ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛІО У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЦТВА І ПОЛІГРАФІЇ
  Authors: С. М. Денисенко
  Number of views: 489
 • 167-175
  РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: В. Г. Дем'янова
  Number of views: 296
 • 176-184
  РЕФЛЕКСИВНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: О. С. Кабанська
  Number of views: 329
 • 185-191
  ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ В УМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ
  Authors: Л. М. Кісіль
  Number of views: 457
 • 192-200
  ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПIДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ ФАХIВЦIВ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ КОЛЕДЖI
  Authors: Л. М. Кириченко
  Number of views: 342
 • 201-208
  ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СИТУАЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
  Authors: О. С. Климентьєва
  Number of views: 322
 • 209-214
  ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В АВТОМОБІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ ЯК ФАКТОР УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
  Authors: О. В. Коломієць
  Number of views: 322
 • 215-223
  РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ФОРМУВАННІ PR-КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА
  Authors: С. О. Моргунова
  Number of views: 374
 • 224-232
  ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 296
 • 233-240
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ЩАСТЯ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Т. Ю. Уварова
  Number of views: 315
 • 241-250
  НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОГО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
  Authors: В. В. Ушмарова
  Number of views: 484
 • 251-263
  КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД – УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Authors: Н. П. Шаповалова
  Number of views: 343
 • 264-274
  РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВОГО НАВЧАННЯ
  Authors: Н. В. Шварп
  Number of views: 359
 • 275-282
  МІСЦЕ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: О. І. Башкір
  Number of views: 252
 • 283-290
  ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З КИТАЮ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
  Authors: Н. М. Божко
  Number of views: 311
 • 291-299
  ОПІКУНСЬКО-ВИХОВНА КОНЦЕПЦІЯ К. ЄЖЕВСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ СЬОГОДЕННЯ
  Authors: О. Є. Карпенко
  Number of views: 232
 • 300-308
  ІНОЗЕМНІ МОВИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ
  Authors: О. О. Осова
  Number of views: 318
 • 309-319
  СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ВИЩА ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА»
  Authors: Т. В. Паньок
  Number of views: 375
 • 320-329
  ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ В КИЇВСЬКІЙ ДУХОВНІЙ АКАДЕМІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: Т. С. Твердохліб
  Number of views: 282
 • 330-339
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТЬЮТОРСЬКОЇ ТА КУРАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ У ВНЗ УКРАЇНИ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 303
 • 340-349
  ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДНЗ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: А. В. Пасічніченко, Н. В. Ковалевська
  Number of views: 251
 • 350-358
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ
  Authors: Н. І. Самойленко
  Number of views: 268


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us