Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1394
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9362
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29456
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386303

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 52, 2016

 • 3-11
  ДІАЛЕКТИЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИХОВАННЯ І САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ
  Authors: К. О. Лебедєва
  Number of views: 404
 • 12-19
  ПОНЯТТЯ «ПОТЕНЦІАЛ» ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: І. В. Радченя
  Number of views: 457
 • 20-27
  НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Authors: Т. В. Рогова
  Number of views: 352
 • 28-37
  ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЙОГО КОМПОНЕНТІВ
  Authors: І. А. Рядинська
  Number of views: 443
 • 38-47
  КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПЕРЦЕПЦІЇ
  Authors: І. А. Барбашова
  Number of views: 374
 • 48-59
  СТРУКТУРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: Т. Є. Дерев’янко
  Number of views: 360
 • 60-69
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Authors: В. А. Ляпунова
  Number of views: 447
 • 70-78
  СУТЬ І ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНО- ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ
  Authors: Г. С. Созикіна
  Number of views: 409
 • 79-88
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ-СИРІТ У МІКРОСЕРЕДОВИЩІ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
  Authors: О. М. Василенко
  Number of views: 488
 • 89-96
  РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: Т. В. Висікайло
  Number of views: 442
 • 97-107
  КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ
  Authors: Л. Г. Буданова
  Number of views: 513
 • 108-116
  КОГНІТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЕТАП ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРОЕКТНОЇ НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. Г. Дейниченко
  Number of views: 406
 • 117-123
  ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АВТОТРАНСПОРТУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ
  Authors: Т. В. Дніпровська
  Number of views: 373
 • 124-133
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДOШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО РОБОТИ З СІМ’ЄЮ
  Authors: Т. О. Довженко
  Number of views: 608
 • 134-143
  ПИТАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: С. Г. Літовка-Деменіна
  Number of views: 338
 • 144-154
  ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  Authors: В. В. Лебедєва
  Number of views: 658
 • 155-161
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: І. І. Наумова
  Number of views: 474
 • 162-172
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
  Authors: Д. В. Пеньковець
  Number of views: 484
 • 173-186
  ЦЕНТРИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ
  Authors: С. М. Прийма
  Number of views: 399
 • 187-194
  ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ: ВИТОКИ І СУЧАСНІСТЬ
  Authors: Я. В. Романцова, О. А. Мкртічян
  Number of views: 398
 • 195-200
  ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ РЕДАКТОРІВ І ВИДАВЦІВ
  Authors: К. Л. Сізова, Н. М. Алексеєнко
  Number of views: 353
 • 201-209
  КРИТЕРІАЛЬНА СТРУКТУРА ФАХОВОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Ю. Г. Степура
  Number of views: 349
 • 210-218
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 329
 • 219-228
  ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЯКОСТІ ДОПИСУВАЧІВ ВУЗІВСЬКИХ ГАЗЕТ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО- ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРЕСИ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: К. М. Фендріков
  Number of views: 278
 • 229-239
  КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: Н. М. Черненко
  Number of views: 304
 • 240-250
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ЗОРУ У ДІТЕЙ
  Authors: І.В. Шеремет, С.В. Страшко, Л.В. Пакірбаєва
  Number of views: 390
 • 251-262
  ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ Т. П. ГАРБУЗА
  Authors: О. І. Башкір
  Number of views: 403
 • 263-273
  НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Й АВСТРІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
  Authors: О. М. Биндас
  Number of views: 334
 • 274-281
  ФОРМИ, МЕТОДИ РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСУ ДО ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
  Authors: І. М. Леонтьєва
  Number of views: 380
 • 282-290
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЩОДО НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ПЕРІОД «ПЕРЕБУДОВИ» (1985-1991 РР.)
  Authors: Ю. В. Кузьменко
  Number of views: 318
 • 291-301
  СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У США
  Authors: О. М. Наугольникова
  Number of views: 362
 • 302-311
  ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ-ФІНАНСИСТІВ У СЛОВЕНІЇ
  Authors: І. О. Яблочнікова
  Number of views: 378
 • 312-319
  ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ
  Authors: О. С. Климентьєва
  Number of views: 405
 • 320-330
  МОТИВАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ: МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ТА РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ
  Authors: Ю. М. Остраус
  Number of views: 401


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us