Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1341
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9309
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29403
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386250

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 51, 2015

 • 3-11
  ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВИХ ІГОР У НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: О. В. Білостоцька
  Number of views: 486
 • 12-21
  РОЛЬ І МІСЦЕ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ БАЗОВИХ ЗНАНЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ
  Authors: Л. Г. Буданова
  Number of views: 335
 • 22-28
  РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Ю. О. Гайдученко
  Number of views: 470
 • 29-37
  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: В. Г. Дем’янова
  Number of views: 476
 • 38-49
  ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
  Authors: С. О. Доценко
  Number of views: 417
 • 50-57
  КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ АДАПТИВНІ ТЕСТИ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: А. В. Кожевникова
  Number of views: 359
 • 58-65
  ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  Authors: О. Г. Кузьмінська
  Number of views: 318
 • 66-75
  МОВНЕ ПОРТФОЛІО ЯК ІНСТРУМЕНТ САМООЦІНКИ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 366
 • 76-89
  «СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ» ЯК ПРОСТІР РОЗГОРТАННЯ ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Г. Ф. Москалик
  Number of views: 333
 • 90-102
  НАБУТТЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ В ОРГАНІЗАЦІІЇ ТА УПРАВЛІННІ ДОСЛІДНИЦЬКОЮ РОБОТОЮ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-БІОЛОГІВ
  Authors: А. О. Сікура, А. Й. Сікура
  Number of views: 293
 • 103-113
  ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА СТОРІНКАХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ
  Authors: Н. А. Хміль
  Number of views: 344
 • 114-122
  ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗІВ
  Authors: Т. М. Цимбал
  Number of views: 352
 • 123-133
  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ У МІКРОСЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: О. М. Василенко
  Number of views: 361
 • 134-142
  ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНИХ ВЗАЄМИН МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В. М. Тугай
  Number of views: 333
 • 143-150
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
  Authors: Л. П. Вороновська
  Number of views: 318
 • 151-161
  СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: О. А. Жерновникова
  Number of views: 332
 • 162-172
  ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
  Authors: Н. Д. Кабусь
  Number of views: 339
 • 173-185
  ПЕДАГОГІЧНА ТА ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ – ФУНДАТОРІВ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ – ЯК КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНА ПРОБЛЕМА
  Authors: Т. В. Лутаєва
  Number of views: 416
 • 186-193
  НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФЕНОМЕНУ PR-КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦЯ
  Authors: С. О. Моргунова
  Number of views: 360
 • 194-200
  ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: І. І. Наумова
  Number of views: 376
 • 201-210
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО- КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: А. М. Приходько
  Number of views: 371
 • 211-218
  ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ
  Authors: Т. В. Рогова
  Number of views: 386
 • 219-227
  ВПЛИВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВОДІЇВ НА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
  Authors: О. С. Савченко
  Number of views: 469
 • 228-237
  АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФАХОВА ПІДГОТОВКА» ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 400
 • 238-250
  ВЗАЄМОДІЯ ВПНЗУ ТА ШКОЛИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ ВЧИТЕЛЯ (40-60 рр. ХХ СТ.)
  Authors: С. О. Васильєва
  Number of views: 378
 • 251-259
  ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У 80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: В. Л. Сліпчук
  Number of views: 331
 • 260-268
  ТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: В. М. Тихонович
  Number of views: 301
 • 269-276
  КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
  Authors: О. С. Климентьєва
  Number of views: 523


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us