Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1355
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9323
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29417
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386264

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 50, 2015

 • 3-11
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
  Authors: Ж. В. Давидова
  Number of views: 302
 • 12-18
  ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  Authors: Л. М. Калашнікова, Т. С. Вакуленко
  Number of views: 303
 • 19-29
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ: ПОНЯТІЙНО- КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 573
 • 30-39
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ВНЗ УКРАЇНИ
  Authors: І. І. Осадченко
  Number of views: 319
 • 40-47
  ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
  Authors: О. Г. Штонда
  Number of views: 348
 • 48-55
  ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МОЛОДШОГО ПІДЛІТКА
  Authors: В. Д. Попов
  Number of views: 293
 • 56-64
  ГУМАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ ЯК УМОВА РОЗКРИТТЯ ОБРАЗУ “Я” ДИТИНИ
  Authors: О. В. Попова
  Number of views: 295
 • 65-75
  ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ ПРАКТИКИ У ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДАХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
  Authors: А. Д. Балацинова
  Number of views: 396
 • 76-83
  ПРОФЕСІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРОЕКТНОЇ НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. Г. Дейниченко
  Number of views: 372
 • 84-90
  РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ТЕХНІЧНОГО КОНСТРУЮВАННЯ
  Authors: Г. В. Дейниченко
  Number of views: 298
 • 91-99
  КРЕАТИВНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
  Authors: В. В. Масич
  Number of views: 308
 • 100-109
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА ТА ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Authors: С. Ю Масич
  Number of views: 306
 • 110-118
  ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
  Authors: М. О. Портян
  Number of views: 361
 • 119-126
  КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: Н. О. Ткачова
  Number of views: 309
 • 127-136
  КЛЮЧОВА РОЛЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МУЗИЧНОГО ТВОРУ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПІВАКІВ З КНР
  Authors: Чжау Лі
  Number of views: 396
 • 137-147
  РОЛЬ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ У РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТ.)
  Authors: Н. О. Агаркова
  Number of views: 304
 • 148-156
  СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ НА ХАРКІВЩИНІ У 20-ТІ РОКИ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: О. І. Башкір
  Number of views: 333
 • 157-167
  С. І. МИРОПОЛЬСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ЗВИЧКИ
  Authors: А. В. Говорун
  Number of views: 315
 • 168-181
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г.С. СКОВОРОДИ: ВІХИ ІСТОРІЇ
  Authors: Л. Д. Зеленська
  Number of views: 343
 • 182-190
  НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ
  Authors: С. Т. Золотухіна
  Number of views: 365
 • 191-201
  СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОПІКУНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПОЛЬЩІ
  Authors: О. Є. Карпенко
  Number of views: 306
 • 202-212
  РОЗВИТОК ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: О. М. Кін
  Number of views: 300
 • 213-221
  ВНЕСОК ПРОФЕСОРА М. М. ЛАНГЕ В ОРГАНІЗАЦІЮ ОДЕСЬКОГО НАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1917-1920 рр.)
  Authors: Г. В. Корнюш
  Number of views: 385
 • 222-230
  ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ У ЛІТНІХ КОЛОНІЯХ ХАРКІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ В НАРОДІ ГРАМОТНОСТІ (КІНЕЦЬ ХІХ СТ. – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
  Authors: С. Є. Лупаренко
  Number of views: 307
 • 231-241
  ДЕЗАДАПТАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ-ПОЧАТКІВЦІВ ЯК ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ЯПОНІЇ
  Authors: О. О. Лученко
  Number of views: 310
 • 242-255
  ОКРЕМІ НОТАТКИ З ЛИСТУВАННЯ А. М. КОМАШКИ ЩОДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ХАРКІВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕХНІКУМУ В ІНСТИТУТ
  Authors: Т. В. Паньок
  Number of views: 347
 • 256-264
  РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: Т. М. Собченко
  Number of views: 264
 • 265-273
  ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ВИКЛАДАЧІВ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ
  Authors: Т. С. Твердохліб
  Number of views: 253
 • 274-279
  ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ТА ПРАКТИЦІ
  Authors: І. І. Черевань
  Number of views: 271
 • 280-289
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАСОБІВ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ У РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ
  Authors: Т. В. Мірошніченко
  Number of views: 341


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us