Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1353
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9321
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29415
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386262

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 49, 2015

 • 3-12
  МЕДІАЦІЯ ОДНОЛІТКІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
  Authors: Н. М. Білик
  Number of views: 412
 • 13-21
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТИЗМУ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
  Authors: Г. А. Назаренко
  Number of views: 340
 • 22-33
  КОНЦЕПТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЦІЛІСНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
  Authors: Б. М. Наумов
  Number of views: 446
 • 34-43
  АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД»
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 324
 • 44-55
  ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ЯК КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ УЧНІВ 8 – 9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
  Authors: Р. Г. Баландюк
  Number of views: 358
 • 56-66
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: І. А. Барбашова
  Number of views: 334
 • 67-75
  ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ У НАВЧАЛЬНИХ ЕВРИСТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ
  Authors: М. А. Білоцерковець
  Number of views: 348
 • 76-85
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ВАЛЬДОРФСЬКІЙ ШКОЛІ
  Authors: Я. М. Демченко
  Number of views: 382
 • 86-95
  СПЕЦИФІКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КНИГОЮ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
  Authors: О. М. Кас’яненко
  Number of views: 415
 • 96-103
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЧИТАННЯ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ОПОСЕРЕДКОВАНОГО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ
  Authors: М. Б. Нацюк
  Number of views: 313
 • 104-114
  ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 486
 • 115-128
  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: Т. В. Самусь
  Number of views: 371
 • 129-136
  НАВЧАЛЬНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК СПОСІБ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
  Authors: Н. І. Стяглик
  Number of views: 353
 • 137-145
  СУСПІЛЬНО КОРИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: С. В. Абрамова
  Number of views: 443
 • 146-154
  ПІДГОТОВКА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
  Authors: Б. І. Без’язичний
  Number of views: 369
 • 155-164
  РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: М. В. Бігдан, Л. П. Лаврик-Слісенко
  Number of views: 357
 • 165-173
  ВИКОРИСТАННЯ РОБОТИ НАД ПЕЙЗАЖЕМ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ СЕРЕДНІХ ХУДОЖНЬО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Т. В. Висікайло
  Number of views: 370
 • 174-184
  СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ВНЗ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У НАДАННІ ПОСЛУГ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЛЮДЯМ ПОХИЛОГО ВІКУ
  Authors: Т. Р. Гуменникова
  Number of views: 415
 • 185-192
  ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: О. С. Грицюк
  Number of views: 365
 • 193-202
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: О. А. Жерновникова
  Number of views: 371
 • 203-210
  ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  Authors: О. В. Коломієць
  Number of views: 342
 • 211-219
  ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО ОРІЄНТОВАНОГО МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ПОШУКІВ
  Authors: А. М. Крамаренко
  Number of views: 358
 • 220-233
  ДИНАМІКА ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДО ТЬЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ ІІІ – ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
  Authors: О. П. Муковіз
  Number of views: 327
 • 234-244
  АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: Л. І. Серман
  Number of views: 369
 • 245-254
  ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ВИХОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: В. В. Хребтова
  Number of views: 328
 • 255-266
  РОЛЬ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДТРИМЦІ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: А. Д. Балацинова
  Number of views: 354
 • 267-276
  ГРОМАДСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ ім. Г. С. СКОВОРОДИ (сер. 40-х – поч. 60-х рр. ХХ ст.)
  Authors: Л. Д. Зеленська, С. Є. Лупаренко
  Number of views: 317
 • 288-298
  ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОЇ МІСІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ АВСТРАЛІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
  Authors: Л. С. Костіна
  Number of views: 406
 • 299-308
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
  Authors: К. Ю. Мазуренко
  Number of views: 311
 • 309-320
  ХУДОЖНЯ РЕФОРМА 1934 РОКУ (ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: Т. В. Паньок
  Number of views: 320
 • 321-326
  КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДІАГНОСТИКИ ОСНОВ СПІВАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Ван Тянь Ці
  Number of views: 432
 • 327-335
  ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В СТОСУНКАХ «КУРАТОР-СТУДЕНТИ» В КОНТЕКСТІ ПОЗААУДИТОРНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
  Authors: Н. В. Кузьменко
  Number of views: 321
 • 336-345
  ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПОХИЛОМУ ВІЦІ
  Authors: О. Г. Коваленко
  Number of views: 304


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us