Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1314
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9282
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29376
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386223

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 48, 2015

 • 3-15
  ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ КОМПЕТЕНЦІЙ ГРАМОТНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
  Authors: В. І. Березан
  Number of views: 369
 • 16-23
  ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕД АГОГІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ
  Authors: О. М. Василенко
  Number of views: 341
 • 24-31
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: І. М Веретенко
  Number of views: 379
 • 32-40
  СУЧАСНА ОСНОВА ФОРМИ У ПРОЕКТНО-ТВОРЧІЙ ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. О. Корсунський
  Number of views: 358
 • 41-51
  РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ
  Authors: С. М. Курінна
  Number of views: 450
 • 52-59
  РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОСТІ ДИТИНИ В УМОВАХ ДНЗ: ПРАКТИЧНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: С. М. Лелека
  Number of views: 375
 • 60-66
  РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
  Authors: Н. В. Панченко
  Number of views: 500
 • 67-74
  УЧНІВСЬКИЙ КОЛЕКТИВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УЧНІВСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
  Authors: Л. А. Порохня
  Number of views: 407
 • 75-81
  ЗМІСТ КОМПОНЕНТІВ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: Г. О. Безпала
  Number of views: 445
 • 82-92
  СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
  Authors: О. М. Василенко
  Number of views: 348
 • 93-99
  МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Н. О. Єсіна
  Number of views: 343
 • 100-108
  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  Authors: Ю. С. Ібрагім
  Number of views: 356
 • 109-118
  ВЗАЄМОДІЯ СУБКУЛЬТУР У КУЛЬТУРІ СУСПІЛЬСТВА
  Authors: Ю. О. Лисенко
  Number of views: 364
 • 119-129
  СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  Authors: Н. О. Максимовська
  Number of views: 361
 • 130-141
  РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ ТА ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: А. О. Рижанова
  Number of views: 326
 • 142-152
  ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОБЛЕМИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ
  Authors: Ю. І. Чернецька
  Number of views: 311
 • 153-162
  СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У СОЦІАЛЬНО- ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ
  Authors: І. О. Шеплякова
  Number of views: 301
 • 163-173
  ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬО- КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
  Authors: О. М. Білик
  Number of views: 502
 • 174-182
  ЗАЛУЧЕННЯ «ВАЖКИХ» ДІТЕЙ ДО ГУРТКОВОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ РОБОТИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1945 - 1991 рр.)
  Authors: О. Г. Вільхова
  Number of views: 311
 • 183-189
  СУТЬ ЖОРСТОКОСТІ І ЖОРСТОКОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ
  Authors: В. О. Головня
  Number of views: 380
 • 190-202
  СОЦІОКУЛЬТУРНА ДИНАМІКА СУСПІЛЬСТВА ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ШЛЯХ ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
  Authors: В. Л. Григоренко, О. І. Рассказова
  Number of views: 328
 • 203-211
  МОЖЛИВОСТІ ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
  Authors: Н. Д. Кабусь
  Number of views: 296
 • 212-222
  ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З УЧНЯМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Л. М. Макар
  Number of views: 338
 • 223-231
  НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У РОДИННОМУ ТА СТАТЕВОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ Г. ВАЩЕНКА
  Authors: О. І. Онипченко
  Number of views: 311
 • 232-237
  ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: Ю. Ю. Польшина
  Number of views: 317
 • 238-249
  РЕФЛЕКСИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: І. А. Романова
  Number of views: 433


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us