Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1373
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9341
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29435
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386282

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 47, 2015

 • 3-13
  ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННОГО ЕКОНОМІЧНОГО ДОСВІДУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МОВЛЕННЄВО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Т. О. Атрощенко
  Number of views: 965
 • 14-24
  ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Я. М. Демченко
  Number of views: 925
 • 25-34
  ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ МАРШРУТІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ
  Authors: О. А. Жерновникова
  Number of views: 413
 • 35-46
  ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ У ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 293
 • 47-53
  ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ У НАВЧАННІ
  Authors: О. Г. Штонда
  Number of views: 330
 • 54-61
  МІСЦЕ ПОРТФОЛІО В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
  Authors: О. І. Башкір
  Number of views: 355
 • 62-72
  СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: Л. Г. Буданова
  Number of views: 319
 • 73-84
  ВИНАГОРОДИ ВЧИТЕЛІВ ХАРКІВЩИНИ ЯК ПОКАЗНИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ
  Authors: С. О. Васильєва
  Number of views: 313
 • 85-97
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ
  Authors: В. Г. Вихор
  Number of views: 289
 • 98-105
  ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРОЕКТНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. Г. Дейниченко
  Number of views: 303
 • 106-116
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
  Authors: І. Є. Добровольська-Піпіч
  Number of views: 352
 • 117-124
  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
  Authors: С. С. Єрмаков, І. В. Кривенцова
  Number of views: 372
 • 125-134
  СИСТЕМНИЙ ТА СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХОДИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦЯ
  Authors: О. Л. Ільєнко
  Number of views: 312
 • 135-143
  СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОВОЛОДІННЯ ВМІННЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК УМОВА ЇХ УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ
  Authors: О. С. Кабанська
  Number of views: 297
 • 144-154
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  Authors: С. В. Рябченко
  Number of views: 377
 • 155-160
  ДОСВІД ЛОЯЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АБІТУРІЄНТІВ ПРИ ЗАРАХУВАННІ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КИТАЮ
  Authors: І. А. Хотченко
  Number of views: 359
 • 161-171
  СОЦІОНІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Н. П. Шаповалова
  Number of views: 313
 • 172-181
  АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДЕФІНІЦІЙ ПОНЯТЬ «САМОСТІЙНА РОБОТА», «САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ», «САМОСТІЙНІСТЬ»
  Authors: О. В. Шарапова
  Number of views: 314
 • 182-189
  ТВОРЧА САМОСТІЙНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
  Authors: З. І. Шилкунова
  Number of views: 339
 • 190-198
  РЕАЛІЗАЦІЯ САМОМОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
  Authors: Т. А. Щебликіна
  Number of views: 298
 • 199-209
  ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ «МАКАРЕНКО-РЕФЕРАТ»
  Authors: А. Д. Балацинова
  Number of views: 274
 • 210-220
  ЩОДО РОЗУМІННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МОРАЛЬНО- ЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ У СВІТІ ВПРОДОВЖ XVIII – XX СТОЛІТЬ
  Authors: К. В. Дзюба
  Number of views: 332
 • 223-233
  ФЕНОМЕН ПРОСВІТИ БАТЬКІВ У СПАДЩИНІ ПРОВІДНИХ ПЕДАГОГІВ
  Authors: Т. О. Довженко
  Number of views: 388
 • 234-247
  ВИТОКИ ІДЕЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ТВОРЧОСТІ Г. С. СКОВОРОДИ
  Authors: Н. Д. Кабусь
  Number of views: 381
 • 248-258
  ВІДОБРАЖЕННЯ В ПЕРІОДИЧНІЙ ПРЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  Authors: В. В. Масич
  Number of views: 331
 • 259-267
  ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
  Authors: О. В. Семеренська
  Number of views: 389
 • 268-277
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Н. М. Смолянюк
  Number of views: 304
 • 278-289
  ІСТОРІЯ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  Authors: Т. В. Паньок
  Number of views: 527
 • 290-300
  РОЛЬ І МІСЦЕ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ФОРМУВАННІ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
  Authors: О. Ю. Ажиппо
  Number of views: 438
 • 301-307
  АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ
  Authors: Т. С. Єрмакова
  Number of views: 278


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us