Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1301
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9269
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29363
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386210

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 51, 2015

 • 3-11
  ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВИХ ІГОР У НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: О. В. Білостоцька
  Number of views: 486
 • 12-21
  РОЛЬ І МІСЦЕ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ БАЗОВИХ ЗНАНЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ
  Authors: Л. Г. Буданова
  Number of views: 335
 • 22-28
  РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Ю. О. Гайдученко
  Number of views: 470
 • 29-37
  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: В. Г. Дем’янова
  Number of views: 476
 • 38-49
  ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
  Authors: С. О. Доценко
  Number of views: 417
 • 50-57
  КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ АДАПТИВНІ ТЕСТИ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: А. В. Кожевникова
  Number of views: 359
 • 58-65
  ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  Authors: О. Г. Кузьмінська
  Number of views: 318
 • 66-75
  МОВНЕ ПОРТФОЛІО ЯК ІНСТРУМЕНТ САМООЦІНКИ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 366
 • 76-89
  «СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ» ЯК ПРОСТІР РОЗГОРТАННЯ ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Г. Ф. Москалик
  Number of views: 333
 • 90-102
  НАБУТТЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ В ОРГАНІЗАЦІІЇ ТА УПРАВЛІННІ ДОСЛІДНИЦЬКОЮ РОБОТОЮ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-БІОЛОГІВ
  Authors: А. О. Сікура, А. Й. Сікура
  Number of views: 293
 • 103-113
  ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА СТОРІНКАХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ
  Authors: Н. А. Хміль
  Number of views: 344
 • 114-122
  ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗІВ
  Authors: Т. М. Цимбал
  Number of views: 352
 • 123-133
  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ У МІКРОСЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: О. М. Василенко
  Number of views: 361
 • 134-142
  ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНИХ ВЗАЄМИН МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: В. М. Тугай
  Number of views: 333
 • 143-150
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
  Authors: Л. П. Вороновська
  Number of views: 318
 • 151-161
  СУТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: О. А. Жерновникова
  Number of views: 332
 • 162-172
  ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
  Authors: Н. Д. Кабусь
  Number of views: 339
 • 173-185
  ПЕДАГОГІЧНА ТА ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ – ФУНДАТОРІВ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ – ЯК КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНА ПРОБЛЕМА
  Authors: Т. В. Лутаєва
  Number of views: 416
 • 186-193
  НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФЕНОМЕНУ PR-КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦЯ
  Authors: С. О. Моргунова
  Number of views: 360
 • 194-200
  ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: І. І. Наумова
  Number of views: 376
 • 201-210
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО- КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: А. М. Приходько
  Number of views: 371
 • 211-218
  ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ
  Authors: Т. В. Рогова
  Number of views: 386
 • 219-227
  ВПЛИВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВОДІЇВ НА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
  Authors: О. С. Савченко
  Number of views: 469
 • 228-237
  АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФАХОВА ПІДГОТОВКА» ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 400
 • 238-250
  ВЗАЄМОДІЯ ВПНЗУ ТА ШКОЛИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ ВЧИТЕЛЯ (40-60 рр. ХХ СТ.)
  Authors: С. О. Васильєва
  Number of views: 378
 • 251-259
  ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У 80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: В. Л. Сліпчук
  Number of views: 331
 • 260-268
  ТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст.)
  Authors: В. М. Тихонович
  Number of views: 301
 • 269-276
  КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
  Authors: О. С. Климентьєва
  Number of views: 523

Number 50, 2015

 • 3-11
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
  Authors: Ж. В. Давидова
  Number of views: 302
 • 12-18
  ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  Authors: Л. М. Калашнікова, Т. С. Вакуленко
  Number of views: 303
 • 19-29
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ: ПОНЯТІЙНО- КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 573
 • 30-39
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ВНЗ УКРАЇНИ
  Authors: І. І. Осадченко
  Number of views: 319
 • 40-47
  ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
  Authors: О. Г. Штонда
  Number of views: 348
 • 48-55
  ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МОЛОДШОГО ПІДЛІТКА
  Authors: В. Д. Попов
  Number of views: 293
 • 56-64
  ГУМАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ ЯК УМОВА РОЗКРИТТЯ ОБРАЗУ “Я” ДИТИНИ
  Authors: О. В. Попова
  Number of views: 295
 • 65-75
  ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ ПРАКТИКИ У ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДАХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
  Authors: А. Д. Балацинова
  Number of views: 396
 • 76-83
  ПРОФЕСІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРОЕКТНОЇ НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. Г. Дейниченко
  Number of views: 372
 • 84-90
  РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ТЕХНІЧНОГО КОНСТРУЮВАННЯ
  Authors: Г. В. Дейниченко
  Number of views: 298
 • 91-99
  КРЕАТИВНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
  Authors: В. В. Масич
  Number of views: 308
 • 100-109
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА ТА ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Authors: С. Ю Масич
  Number of views: 306
 • 110-118
  ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
  Authors: М. О. Портян
  Number of views: 361
 • 119-126
  КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: Н. О. Ткачова
  Number of views: 309
 • 127-136
  КЛЮЧОВА РОЛЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МУЗИЧНОГО ТВОРУ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПІВАКІВ З КНР
  Authors: Чжау Лі
  Number of views: 396
 • 137-147
  РОЛЬ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ У РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТ.)
  Authors: Н. О. Агаркова
  Number of views: 304
 • 148-156
  СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ НА ХАРКІВЩИНІ У 20-ТІ РОКИ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: О. І. Башкір
  Number of views: 333
 • 157-167
  С. І. МИРОПОЛЬСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ЗВИЧКИ
  Authors: А. В. Говорун
  Number of views: 315
 • 168-181
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г.С. СКОВОРОДИ: ВІХИ ІСТОРІЇ
  Authors: Л. Д. Зеленська
  Number of views: 343
 • 182-190
  НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ
  Authors: С. Т. Золотухіна
  Number of views: 365
 • 191-201
  СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОПІКУНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПОЛЬЩІ
  Authors: О. Є. Карпенко
  Number of views: 306
 • 202-212
  РОЗВИТОК ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: О. М. Кін
  Number of views: 300
 • 213-221
  ВНЕСОК ПРОФЕСОРА М. М. ЛАНГЕ В ОРГАНІЗАЦІЮ ОДЕСЬКОГО НАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1917-1920 рр.)
  Authors: Г. В. Корнюш
  Number of views: 385
 • 222-230
  ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ У ЛІТНІХ КОЛОНІЯХ ХАРКІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ В НАРОДІ ГРАМОТНОСТІ (КІНЕЦЬ ХІХ СТ. – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
  Authors: С. Є. Лупаренко
  Number of views: 307
 • 231-241
  ДЕЗАДАПТАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ-ПОЧАТКІВЦІВ ЯК ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ЯПОНІЇ
  Authors: О. О. Лученко
  Number of views: 310
 • 242-255
  ОКРЕМІ НОТАТКИ З ЛИСТУВАННЯ А. М. КОМАШКИ ЩОДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ХАРКІВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕХНІКУМУ В ІНСТИТУТ
  Authors: Т. В. Паньок
  Number of views: 347
 • 256-264
  РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: Т. М. Собченко
  Number of views: 264
 • 265-273
  ТВОРЧА РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ВИКЛАДАЧІВ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ
  Authors: Т. С. Твердохліб
  Number of views: 253
 • 274-279
  ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ТА ПРАКТИЦІ
  Authors: І. І. Черевань
  Number of views: 271
 • 280-289
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАСОБІВ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ У РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ
  Authors: Т. В. Мірошніченко
  Number of views: 341

Number 49, 2015

 • 3-12
  МЕДІАЦІЯ ОДНОЛІТКІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
  Authors: Н. М. Білик
  Number of views: 412
 • 13-21
  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТИЗМУ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
  Authors: Г. А. Назаренко
  Number of views: 340
 • 22-33
  КОНЦЕПТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЦІЛІСНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
  Authors: Б. М. Наумов
  Number of views: 446
 • 34-43
  АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД»
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 324
 • 44-55
  ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ЯК КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ УЧНІВ 8 – 9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
  Authors: Р. Г. Баландюк
  Number of views: 358
 • 56-66
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: І. А. Барбашова
  Number of views: 334
 • 67-75
  ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ У НАВЧАЛЬНИХ ЕВРИСТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ
  Authors: М. А. Білоцерковець
  Number of views: 348
 • 76-85
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ВАЛЬДОРФСЬКІЙ ШКОЛІ
  Authors: Я. М. Демченко
  Number of views: 382
 • 86-95
  СПЕЦИФІКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КНИГОЮ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
  Authors: О. М. Кас’яненко
  Number of views: 415
 • 96-103
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЧИТАННЯ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ОПОСЕРЕДКОВАНОГО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ
  Authors: М. Б. Нацюк
  Number of views: 313
 • 104-114
  ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 486
 • 115-128
  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: Т. В. Самусь
  Number of views: 371
 • 129-136
  НАВЧАЛЬНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК СПОСІБ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
  Authors: Н. І. Стяглик
  Number of views: 353
 • 137-145
  СУСПІЛЬНО КОРИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: С. В. Абрамова
  Number of views: 443
 • 146-154
  ПІДГОТОВКА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
  Authors: Б. І. Без’язичний
  Number of views: 369
 • 155-164
  РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: М. В. Бігдан, Л. П. Лаврик-Слісенко
  Number of views: 357
 • 165-173
  ВИКОРИСТАННЯ РОБОТИ НАД ПЕЙЗАЖЕМ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ СЕРЕДНІХ ХУДОЖНЬО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Т. В. Висікайло
  Number of views: 370
 • 174-184
  СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ВНЗ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У НАДАННІ ПОСЛУГ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЛЮДЯМ ПОХИЛОГО ВІКУ
  Authors: Т. Р. Гуменникова
  Number of views: 415
 • 185-192
  ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: О. С. Грицюк
  Number of views: 365
 • 193-202
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: О. А. Жерновникова
  Number of views: 371
 • 203-210
  ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  Authors: О. В. Коломієць
  Number of views: 342
 • 211-219
  ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО ОРІЄНТОВАНОГО МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ПОШУКІВ
  Authors: А. М. Крамаренко
  Number of views: 358
 • 220-233
  ДИНАМІКА ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДО ТЬЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ ІІІ – ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
  Authors: О. П. Муковіз
  Number of views: 327
 • 234-244
  АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: Л. І. Серман
  Number of views: 369
 • 245-254
  ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ВИХОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: В. В. Хребтова
  Number of views: 328
 • 255-266
  РОЛЬ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДТРИМЦІ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: А. Д. Балацинова
  Number of views: 354
 • 267-276
  ГРОМАДСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ ім. Г. С. СКОВОРОДИ (сер. 40-х – поч. 60-х рр. ХХ ст.)
  Authors: Л. Д. Зеленська, С. Є. Лупаренко
  Number of views: 317
 • 288-298
  ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОЇ МІСІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ АВСТРАЛІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
  Authors: Л. С. Костіна
  Number of views: 406
 • 299-308
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
  Authors: К. Ю. Мазуренко
  Number of views: 311
 • 309-320
  ХУДОЖНЯ РЕФОРМА 1934 РОКУ (ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: Т. В. Паньок
  Number of views: 320
 • 321-326
  КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДІАГНОСТИКИ ОСНОВ СПІВАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Ван Тянь Ці
  Number of views: 432
 • 327-335
  ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В СТОСУНКАХ «КУРАТОР-СТУДЕНТИ» В КОНТЕКСТІ ПОЗААУДИТОРНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
  Authors: Н. В. Кузьменко
  Number of views: 321
 • 336-345
  ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПОХИЛОМУ ВІЦІ
  Authors: О. Г. Коваленко
  Number of views: 304

Number 48, 2015

 • 3-15
  ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ КОМПЕТЕНЦІЙ ГРАМОТНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
  Authors: В. І. Березан
  Number of views: 369
 • 16-23
  ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕД АГОГІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ
  Authors: О. М. Василенко
  Number of views: 341
 • 24-31
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: І. М Веретенко
  Number of views: 379
 • 32-40
  СУЧАСНА ОСНОВА ФОРМИ У ПРОЕКТНО-ТВОРЧІЙ ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. О. Корсунський
  Number of views: 358
 • 41-51
  РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ
  Authors: С. М. Курінна
  Number of views: 450
 • 52-59
  РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОСТІ ДИТИНИ В УМОВАХ ДНЗ: ПРАКТИЧНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: С. М. Лелека
  Number of views: 375
 • 60-66
  РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
  Authors: Н. В. Панченко
  Number of views: 500
 • 67-74
  УЧНІВСЬКИЙ КОЛЕКТИВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УЧНІВСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
  Authors: Л. А. Порохня
  Number of views: 407
 • 75-81
  ЗМІСТ КОМПОНЕНТІВ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: Г. О. Безпала
  Number of views: 445
 • 82-92
  СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
  Authors: О. М. Василенко
  Number of views: 348
 • 93-99
  МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Н. О. Єсіна
  Number of views: 343
 • 100-108
  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  Authors: Ю. С. Ібрагім
  Number of views: 356
 • 109-118
  ВЗАЄМОДІЯ СУБКУЛЬТУР У КУЛЬТУРІ СУСПІЛЬСТВА
  Authors: Ю. О. Лисенко
  Number of views: 363
 • 119-129
  СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  Authors: Н. О. Максимовська
  Number of views: 361
 • 130-141
  РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ ТА ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: А. О. Рижанова
  Number of views: 326
 • 142-152
  ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОБЛЕМИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ
  Authors: Ю. І. Чернецька
  Number of views: 311
 • 153-162
  СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У СОЦІАЛЬНО- ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ
  Authors: І. О. Шеплякова
  Number of views: 301
 • 163-173
  ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬО- КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
  Authors: О. М. Білик
  Number of views: 502
 • 174-182
  ЗАЛУЧЕННЯ «ВАЖКИХ» ДІТЕЙ ДО ГУРТКОВОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ РОБОТИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1945 - 1991 рр.)
  Authors: О. Г. Вільхова
  Number of views: 311
 • 183-189
  СУТЬ ЖОРСТОКОСТІ І ЖОРСТОКОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ
  Authors: В. О. Головня
  Number of views: 380
 • 190-202
  СОЦІОКУЛЬТУРНА ДИНАМІКА СУСПІЛЬСТВА ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ШЛЯХ ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
  Authors: В. Л. Григоренко, О. І. Рассказова
  Number of views: 328
 • 203-211
  МОЖЛИВОСТІ ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
  Authors: Н. Д. Кабусь
  Number of views: 296
 • 212-222
  ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З УЧНЯМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Л. М. Макар
  Number of views: 338
 • 223-231
  НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У РОДИННОМУ ТА СТАТЕВОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ Г. ВАЩЕНКА
  Authors: О. І. Онипченко
  Number of views: 311
 • 232-237
  ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: Ю. Ю. Польшина
  Number of views: 317
 • 238-249
  РЕФЛЕКСИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: І. А. Романова
  Number of views: 433

Number 47, 2015

 • 3-13
  ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННОГО ЕКОНОМІЧНОГО ДОСВІДУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МОВЛЕННЄВО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Т. О. Атрощенко
  Number of views: 965
 • 14-24
  ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Я. М. Демченко
  Number of views: 925
 • 25-34
  ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ МАРШРУТІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ
  Authors: О. А. Жерновникова
  Number of views: 413
 • 35-46
  ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ У ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 293
 • 47-53
  ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ У НАВЧАННІ
  Authors: О. Г. Штонда
  Number of views: 330
 • 54-61
  МІСЦЕ ПОРТФОЛІО В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
  Authors: О. І. Башкір
  Number of views: 355
 • 62-72
  СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: Л. Г. Буданова
  Number of views: 319
 • 73-84
  ВИНАГОРОДИ ВЧИТЕЛІВ ХАРКІВЩИНИ ЯК ПОКАЗНИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ
  Authors: С. О. Васильєва
  Number of views: 313
 • 85-97
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ
  Authors: В. Г. Вихор
  Number of views: 289
 • 98-105
  ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРОЕКТНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. Г. Дейниченко
  Number of views: 303
 • 106-116
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
  Authors: І. Є. Добровольська-Піпіч
  Number of views: 352
 • 117-124
  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
  Authors: С. С. Єрмаков, І. В. Кривенцова
  Number of views: 372
 • 125-134
  СИСТЕМНИЙ ТА СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХОДИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦЯ
  Authors: О. Л. Ільєнко
  Number of views: 312
 • 135-143
  СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОВОЛОДІННЯ ВМІННЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК УМОВА ЇХ УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ
  Authors: О. С. Кабанська
  Number of views: 297
 • 144-154
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  Authors: С. В. Рябченко
  Number of views: 377
 • 155-160
  ДОСВІД ЛОЯЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АБІТУРІЄНТІВ ПРИ ЗАРАХУВАННІ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КИТАЮ
  Authors: І. А. Хотченко
  Number of views: 359
 • 161-171
  СОЦІОНІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Н. П. Шаповалова
  Number of views: 313
 • 172-181
  АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДЕФІНІЦІЙ ПОНЯТЬ «САМОСТІЙНА РОБОТА», «САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ», «САМОСТІЙНІСТЬ»
  Authors: О. В. Шарапова
  Number of views: 314
 • 182-189
  ТВОРЧА САМОСТІЙНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
  Authors: З. І. Шилкунова
  Number of views: 339
 • 190-198
  РЕАЛІЗАЦІЯ САМОМОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
  Authors: Т. А. Щебликіна
  Number of views: 298
 • 199-209
  ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ «МАКАРЕНКО-РЕФЕРАТ»
  Authors: А. Д. Балацинова
  Number of views: 274
 • 210-220
  ЩОДО РОЗУМІННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МОРАЛЬНО- ЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ У СВІТІ ВПРОДОВЖ XVIII – XX СТОЛІТЬ
  Authors: К. В. Дзюба
  Number of views: 332
 • 223-233
  ФЕНОМЕН ПРОСВІТИ БАТЬКІВ У СПАДЩИНІ ПРОВІДНИХ ПЕДАГОГІВ
  Authors: Т. О. Довженко
  Number of views: 388
 • 234-247
  ВИТОКИ ІДЕЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ТВОРЧОСТІ Г. С. СКОВОРОДИ
  Authors: Н. Д. Кабусь
  Number of views: 381
 • 248-258
  ВІДОБРАЖЕННЯ В ПЕРІОДИЧНІЙ ПРЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  Authors: В. В. Масич
  Number of views: 331
 • 259-267
  ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
  Authors: О. В. Семеренська
  Number of views: 389
 • 268-277
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Н. М. Смолянюк
  Number of views: 304
 • 278-289
  ІСТОРІЯ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  Authors: Т. В. Паньок
  Number of views: 527
 • 290-300
  РОЛЬ І МІСЦЕ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ФОРМУВАННІ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
  Authors: О. Ю. Ажиппо
  Number of views: 438
 • 301-307
  АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ
  Authors: Т. С. Єрмакова
  Number of views: 277


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us