Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1387
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9355
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29449
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386296

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 46, 2014

 • 3-10
  ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ТЕХНОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ
  Authors: Л. В. Захарова
  Number of views: 464
 • 11-17
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ
  Authors: І. М. Леонтьєва
  Number of views: 342
 • 18-25
  СТИМУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ УЧНІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Н. П. Ющенко
  Number of views: 316
 • 26-35
  ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВВНЗ
  Authors: Ю. Б. Бандура
  Number of views: 365
 • 36-45
  ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА У ЗАПОБІГАННІ Й ПОДОЛАННІ ПЕДАГОГІЧНИХ БАР'ЄРІВ НА ЗАСАДАХ БАР'ЄРНОЇ ПЕДАГОГІКИ
  Authors: І. Я. Глазкова
  Number of views: 312
 • 46-54
  МЕТА І ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРОЕКТНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. Г. Дейниченко
  Number of views: 326
 • 55-64
  РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-МАТЕМАТИКИ
  Authors: О. А. Жерновникова
  Number of views: 340
 • 65-71
  СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ
  Authors: О. Л. Ільєнко
  Number of views: 320
 • 72-78
  НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: О. С. Кабанська
  Number of views: 316
 • 79-86
  МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНО- ТВОРЧИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ
  Authors: В. В. Масич
  Number of views: 350
 • 87-96
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЯК ПІДҐРУНТЯ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: С. Ю. Масич
  Number of views: 459
 • 97-107
  ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ГОЛОСУ ЯК ПЕРШИЙ ЕТАП В РОБОТІ ПО ФОРМУВАННЮ ГОЛОСОВОЇ КУЛЬТУРИ
  Authors: Л. Є. Перетяга
  Number of views: 380
 • 108-114
  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: А. В. Соколова
  Number of views: 391
 • 115-123
  СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
  Authors: А. В. Торгашова
  Number of views: 313
 • 124-135
  ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО САМОВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: С. М. Хатунцева
  Number of views: 295
 • 136-145
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: О. В. Шарапова
  Number of views: 353
 • 146-156
  СТАТУС ЗАРУБІЖНИХ ВЧИТЕЛІВ: АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ
  Authors: С. О. Васильєва
  Number of views: 502
 • 157-164
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ З’ЇЗДІВ У 1884-1899 РОКИ
  Authors: І. О. Діденко
  Number of views: 317
 • 165-179
  СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ
  Authors: Т. О. Довженко
  Number of views: 319
 • 180-193
  ВИХОВУЮЧЕ НАВЧАННЯ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ
  Authors: С. Т. Золотухіна
  Number of views: 317
 • 194-203
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
  Authors: Я. А. Квасецька
  Number of views: 319
 • 204-213
  ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ В НАРОДІ ГРАМОТНОСТІ (1869-1920 рр.)
  Authors: С. Є. Лупаренко
  Number of views: 314
 • 214-220
  ДОСВІД ПІДГОТОВКИ СКРИПАЛІВ У ДІЯЛЬНОСТІ Л. АУЕРА
  Authors: М. М. Мороз
  Number of views: 340
 • 221-231
  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДОСВІДУ США
  Authors: О. М. Наугольникова
  Number of views: 354
 • 232-240
  ДОСВІД ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД (1859–1880 рр.)
  Authors: С. І. Ткачов
  Number of views: 307
 • 241-248
  ФОРМИ, МЕТОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ХХІ ст.
  Authors: І. І. Черевань
  Number of views: 429
 • 249-257
  СТУДЕНТСЬКА ПРЕСА: ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ
  Authors: Ю. О. Цибульник
  Number of views: 316
 • 258-268
  РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ МІСТА ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ МІСЬКИХ ПРОЕКТІВ «ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ», «Я – ХАРКІВ’ЯНИН» ТА «УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ»
  Authors: О. І. Деменко
  Number of views: 373
 • 269-276
  УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ШКОЛЯРІВ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ
  Authors: О. М. Іонова, О. В. Гресь
  Number of views: 338
 • 277-287
  СІМЕЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ
  Authors: А. А. Чорновол-Ткаченко
  Number of views: 358
 • 288-294
  КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
  Authors: Л. А. Хорунжа
  Number of views: 316
 • 295-306
  МІЖОСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ ПРИ ТЮТЮНОПАЛІННІ В СІМ’Ї
  Authors: В. О. Крамченкова
  Number of views: 321
 • 307-315
  ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ЯК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ
  Authors: Ю. С. Лук’янова
  Number of views: 274


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us