Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

A Journal of Clinical Dentistry-Heal Talk
Arctic and North
BAR - Brazilian Administration Review
Animal Research InternationalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1823
YesterdayYesterday
2229
This weekThis week
6947
Last WeekLast week
12540
This monthThis month
40379
Last monthLast month
43360
All daysAll days
5816665

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 59, 2018

 • 3-12
  ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З БАТЬКАМИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: О. В. Бугакова
  Number of views: 514
 • 13-23
  ГЕНЕЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОСТІ
  Authors: С. О. Доценко
  Number of views: 489
 • 24-31
  ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: В. М. Лященко
  Number of views: 461
 • 32-43
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  Authors: Н. О. Пономарьова
  Number of views: 504
 • 44-50
  ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО ВИШУ
  Authors: І. М. Березнева
  Number of views: 435
 • 51-58
  РОЛЬ І МІСЦЕ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
  Authors: О. А. Гончарова
  Number of views: 578
 • 59-66
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗВО В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
  Authors: Т. В. Гузиніна
  Number of views: 489
 • 67-75
  ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
  Authors: К. Р. Нігаметзянова
  Number of views: 612
 • 76-83
  ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
  Authors: І. І. Костікова, Г. І. Безбавна
  Number of views: 697
 • 84-92
  УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  Authors: Т. М. Лебединець, І. В. Гуляєва, Л. В. Мироненко
  Number of views: 486
 • 93-100
  ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ
  Authors: О. А. Мкртічян
  Number of views: 472
 • 101-111
  ФАХОВА СПРЯМОВАНІСТЬ КУРСУ РИТОРИКИ У ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 452
 • 112-119
  ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИСОКОЗДІБНИХ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ (НА ПРИКЛАДІ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ)
  Authors: А. С. Ткачов
  Number of views: 586
 • 120-129
  ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: Т. О. Довженко
  Number of views: 451
 • 130-138
  ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 748
 • 139-149
  КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ЯК ІНСТРУМЕНТА ФОРМУВАННЯ МЕТАПРЕДМЕТНИХ ІКТ-УМІНЬ УЧНІВ
  Authors: В. М. Андрієвська, А. І. Прокопенко
  Number of views: 467
 • 150-160
  КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «КРЕАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНЖЕНЕРА»
  Authors: С. Д. Дімітрова-Бурлаєнко
  Number of views: 564
 • 161-169
  ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  Authors: Н. Л. Звєрєва
  Number of views: 488
 • 170-180
  ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  Authors: В. В. Лебедєва
  Number of views: 394
 • 181-190
  ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: C. Ю. Масич
  Number of views: 409
 • 191-200
  ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ФАХІВЦЯ: СУТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
  Authors: О. С. Митцева
  Number of views: 385
 • 201-211
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: В. М. Ребенок
  Number of views: 516
 • 212-220
  ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Д. В. Рязанцева
  Number of views: 433
 • 221-229
  ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 548
 • 230-243
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НЕПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ
  Authors: Н. В. Шварп, Л. М. Калашнікова
  Number of views: 401
 • 244-252
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: В. О. Шишенко
  Number of views: 493
 • 253-260
  ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: Н. В. Яковенко
  Number of views: 399
 • 261-269
  ОСОБЛИВОСТІ МЕНТАЛЬНОСТІ, ЕТНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОГО ЕТНОСУ
  Authors: Н. М. Божко
  Number of views: 392
 • 270-276
  ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ КНР З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  Authors: Ван Сяофей
  Number of views: 415
 • 277-283
  ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
  Authors: К. С. Гнатовська
  Number of views: 379
 • 284-294
  РОЛЬ КЕРІВНИКІВ Й ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАДЕТСЬКИХ КОРПУСІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
  Authors: О. В. Єфімова
  Number of views: 383
 • 295-305
  ПИТАННЯ ДОМАШНЬОЇ ОСВІТИ ХІХ СТОЛІТТЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ П. З. ТИМОШЕНКА
  Authors: М. В. Кордубан
  Number of views: 484
 • 306-314
  ІДЕЯ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ХІ - ХІІІ СТ.
  Authors: О. В. Юрченко
  Number of views: 356

Number 58, 2017

 • 3-14
  ҐЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «КРЕАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: С. Д. Дімітрова-Бурлаєнко
  Number of views: 514
 • 15-22
  СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
  Authors: Н. Л. Звєрєва
  Number of views: 620
 • 23-31
  НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІДГОТОВЦІ ОФОРМЛЕННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
  Authors: В. Г. Дем’янова
  Number of views: 490
 • 32-41
  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: СУТЬ, КОМПОНЕНТИ, РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ
  Authors: O. A. Zhernovnykova, O. O. Nalyvaiko, N. A. Chornous
  Number of views: 436
 • 42-50
  КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Л. М. Кісіль
  Number of views: 469
 • 51-59
  СКЛАДОВІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
  Authors: Ю Є. Перинський
  Number of views: 669
 • 60-70
  КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ У 2000-НІ РОКИ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 467
 • 71-78
  ЧЕРЛІДИНГ ЯК ДІЄВА ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД НАВЧАННЯ У ВНЗ
  Authors: Ю. В. Шушпанова
  Number of views: 529
 • 79-89
  СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ КУРСАНТІВ ДСНС УКРАЇНИ
  Authors: М. O. Демент
  Number of views: 462
 • 90-99
  КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРА
  Authors: В. І. Конаржевська, А. Є. Сіренко
  Number of views: 510
 • 100-107
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
  Authors: S. Yu. Masych
  Number of views: 443
 • 108-116
  КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
  Authors: В. В. Масич
  Number of views: 484
 • 117-126
  ПРАВОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВНЗ: КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
  Authors: А. Д. Мекшун
  Number of views: 455
 • 127-136
  ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: С. O. Моргунова
  Number of views: 557
 • 137-148
  МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  Authors: Н. O. Пономарьова
  Number of views: 525
 • 149-156
  СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА АКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
  Authors: О. O. Резван
  Number of views: 479
 • 157-166
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ СВІТОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ В ОФОРМЛЕННІ ІНТЕР'ЄРІВ БУДІВЕЛЬ Хао Вей, Ляо Цайчжи
  Authors: Хао Вей, Ляо Цайчжи
  Number of views: 462
 • 167-179
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГОТОВНОСТІ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: С. М. Хатунцева
  Number of views: 514
 • 180-188
  ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ
  Authors: Т. М. Цимбал
  Number of views: 595
 • 189-198
  СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
  Authors: І. O. Шеплякова
  Number of views: 426
 • 199-208
  ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЇ
  Authors: Н. А. Бугаєць
  Number of views: 626
 • 209-216
  ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДИТИНИ В СІМ’Ї
  Authors: О. М. Василенко
  Number of views: 494
 • 217-227
  КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ЕМАНАЦІЯ ФІТНЕС-КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: К. В. Мулик, К. В. Максимова
  Number of views: 453
 • 228-238
  ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ФРАНЦІЇ ТА КНР
  Authors: Н. O. Ткачова, Лун Фен
  Number of views: 531
 • 239-248
  ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ, НЕВЕРБАЛЬНОЇ ТА ПАРАВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ КИТАЙСЬКОГО ЕТНОСУ ЯК УЧАСНИКІВ МІЖКУЛЬТУРНОГО КОНТАКТУ
  Authors: Н. М. Божко
  Number of views: 426
 • 249-258
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В КНР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: Ван Цзін І, Тань Сяо
  Number of views: 428
 • 259-273
  РОЛЬ ПРИВАТНОЇ ІНІЦІАТИВИ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ СЛОБІДСЬКОГО КРАЮ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ (кінець ХІХ – початок ХХ століття)
  Authors: О. М. Друганова
  Number of views: 418
 • 274-281
  РОЗВИТОК МУЗИЧНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У КНР
  Authors: Лю Чан, Сунь Цзінцю
  Number of views: 606
 • 282-290
  ШЛЯХИ ВКЛЮЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ УКРАЇНИ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 449
 • 291-304
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИВАТ-ДОЦЕНТУРИ У ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: І. В. Таможська
  Number of views: 403
 • 305-313
  КРИТИКА РИТОРИКИ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 430
 • 314-323
  УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ
  Authors: С. В. Черкашин
  Number of views: 452

Number 57, 2017

 • 3-10
  СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Н. О. Ткачова, Я. О. Чирва
  Number of views: 482
 • 11-20
  ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Алієв Хан Магамед огли
  Number of views: 478
 • 21-31
  ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧИХ ЗАДАЧ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
  Authors: В. М. Богута
  Number of views: 549
 • 32-42
  ОСВІТНІЙ МЕДІАПРОСТІР
  Authors: Є. О. Гриценко
  Number of views: 758
 • 43-53
  ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД
  Authors: О. І. Гришко, Л. П. Клевака
  Number of views: 530
 • 54-62
  СУТЬ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ПРЕДМЕТІВ МИСТЕЦЬКОГО ЦИКЛУ
  Authors: В. П. Жуков
  Number of views: 543
 • 63-75
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАСАДАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСТРУКТИВІЗМУ
  Authors: С. П. Кушнір
  Number of views: 727
 • 76-84
  НАВЧАЛЬНА АВТОНОМІЯ ЯК ОСНОВА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE
  Authors: А. Ю. Томашевська
  Number of views: 501
 • 85-92
  ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
  Authors: Ю. М. Дубовик
  Number of views: 476
 • 93-101
  ЗНАЧУЩІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ У МЕДИЧНИХ ВИШАХ
  Authors: О. С. Ісаєва
  Number of views: 572
 • 102-111
  РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЗМІСТОВОГО ЕТАПУ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: О. С. Кабанська
  Number of views: 461
 • 112-125
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ
  Authors: В. В. Костіна
  Number of views: 498
 • 126-136
  ЗАСТОСУВАННЯ ДОКУМЕНТ-КАМЕРИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  Authors: В. В. Лебедєва
  Number of views: 472
 • 137-147
  САМОРОЗВИТОК ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЕТАПІ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО- ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА
  Authors: М. Є. Матвієнко
  Number of views: 461
 • 146-157
  КРИТЕРІАЛЬНА БАЗА ВИЗНАЧЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: О. О. Осова
  Number of views: 466
 • 157-165
  ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В АСПЕКТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
  Authors: О. О. Резван
  Number of views: 469
 • 166-173
  ПРОБЛЕМА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ІСТОРИКО- ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: Н. А. Бугаєць
  Number of views: 484
 • 174-182
  ПОГЛЯДИ П. Ф. КАПТЕРЕВА НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ЗВИЧКИ У ДІТЕЙ
  Authors: А. В. Говорун
  Number of views: 460
 • 183-193
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.
  Authors: С. Т. Золотухіна, О. Д. Пташний
  Number of views: 429
 • 194-200
  ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГУВЕРНЕРІВ В УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
  Authors: М. В. Кордубан
  Number of views: 435
 • 201-211
  ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ АВСТРАЛІЇ: РІВНІ РЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Л. С. Костіна
  Number of views: 435
 • 212-220
  ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ МИНУЛОГО В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
  Authors: О. М. Лук`янченко
  Number of views: 506
 • 221-235
  ВНЕСОК ФУНДАТОРІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕДИЧНОЇ Й ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ У ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ В НАРОДІ ГРАМОТНОСТІ
  Authors: Т. В. Лутаєва
  Number of views: 469
 • 236-247
  ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
  Authors: Ю. М. Лущик
  Number of views: 451
 • 248-258
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УРСР У 60-ТІ - 70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 387
 • 259-269
  ЕТАПИ РОЗВИТКУ РИТОРИКИ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В УКРАЇНІ
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 587
 • 270-279
  ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ НА ЕТАПІ ДОКОРІННОГО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ
  Authors: С. В. Черкашин
  Number of views: 438
 • 280-290
  ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОСАМООСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: О. Л. Шумський
  Number of views: 404

Number 56, 2017

 • 3-11
  НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 509
 • 12-20
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
  Authors: В. М. Олішевич
  Number of views: 583
 • 21-31
  ВАРІАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
  Authors: Н. Д. Кабусь
  Number of views: 511
 • 32-41
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ
  Authors: С. О. Моргунова
  Number of views: 466
 • 42-49
  ПОСІБНИК З РЕФЕРУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОМУ СПІЛКУВАННЮ
  Authors: В. Г. Дем’янова
  Number of views: 644
 • 50-58
  УСВІДОМЛЕНІСТЬ ЗНАНЬ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: Л. М. Калашнікова, В. В. Петрова
  Number of views: 499
 • 59-68
  МЕТОДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ТРАНСПОРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Л. М. Кісіль
  Number of views: 694
 • 69-77
  СУТЬ ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ У КОЛЕДЖАХ
  Authors: А. В. Маклакова
  Number of views: 490
 • 78-85
  КОМПОНЕНТИ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 446
 • 86-99
  ТЕОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ВІД ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ ДО СКЛАДОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
  Authors: О. Л. Свистак-Яроцька
  Number of views: 503
 • 100-109
  АВТОРСЬКІ ПІДРУЧНИКИ ЯК ОСНОВА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ РИТОРИКИ В УКРАЇНСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У XVII – XVIII СТ.СТ.
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 459
 • 110-118
  МОТИВАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
  Authors: Н. А. Хміль
  Number of views: 710
 • 119-128
  ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІНГВОСАМООСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: О. Л. Шумський
  Number of views: 474
 • 129-135
  ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІТ ГАЛУЗІ
  Authors: В. Ю. Бугаєва
  Number of views: 713
 • 136-148
  ВИХОВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ МОТИВІВ ДОШКІЛЬНИКІВ
  Authors: Л. В. Зімакова
  Number of views: 939
 • 149-157
  ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
  Authors: О. Г. Олексієнко
  Number of views: 828
 • 158-166
  УНИКНЕННЯ ПОМИЛОК ПРИ ВИБОРІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ПРОФЕСІЇ ЯК ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
  Authors: О. М. Пильтяй
  Number of views: 492
 • 167-174
  УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Ю. Г. Барабаш
  Number of views: 549
 • 175-185
  ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  Authors: Н. І. Вересоцька
  Number of views: 649
 • 186-194
  ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ
  Authors: В. В. Гаргін
  Number of views: 533
 • 195-203
  ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
  Authors: С. І. Горденко
  Number of views: 899
 • 204-214
  ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ЯК ЗАСІБ САМООЦІНЮВАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ВЛАСНОГО РІВНЯ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ
  Authors: Г. А. Дегтярьова
  Number of views: 389
 • 215-226
  ПРОФЕСІЙНИЙ САМОМЕНДЖМЕНТ ЯК КОМПЕТЕНЦІЯ ЛІКАРЯ
  Authors: О. О. Долгопол
  Number of views: 493
 • 227-234
  ФУНКЦІОНАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ІНСПЕКТОРА З ОХОРОНИ ПРАЦІ
  Authors: І. С. Каменська, О. М. Бокшиц
  Number of views: 455
 • 235-247
  ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ
  Authors: В. В. Костіна
  Number of views: 531
 • 248-256
  РОЛЬ ТВОРЧОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА
  Authors: В. В. Масич
  Number of views: 569
 • 257-265
  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: СУБ’ЄКТНО-ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД
  Authors: С. Ю. Масич
  Number of views: 496
 • 266-273
  ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
  Authors: І. А. Небитова
  Number of views: 664
 • 274-284
  ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
  Authors: О. О. Осова
  Number of views: 639
 • 285-293
  НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПСИХОЛОГІЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: А. В. Пасічніченко
  Number of views: 452
 • 294-301
  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ВНЗ: ЇЇ ОЗНАКИ ТА ЯКІСТЬ
  Authors: Т. В. Рогова
  Number of views: 924
 • 302-312
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Authors: А. С. Бондаренко
  Number of views: 469
 • 313-321
  КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ХІХ СТОРІЧЧЯ
  Authors: О. П. Кальнік
  Number of views: 415
 • 322-330
  ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ІЗ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.СТ.
  Authors: Ю. В. Кузьменко
  Number of views: 487
 • 331-342
  .ПРОБЛЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ НАУКОВЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ
  Authors: Т. В. Лутаєва
  Number of views: 424
 • 343-353
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УРСР В АУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У 50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 421
 • 354-361
  РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
  Authors: А. В. Сергієнко
  Number of views: 418
 • 362-372
  РОЛЬ САМООСВІТИ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ГАЛИЧИНІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ ХХ СТ.
  Authors: О. М. Царик
  Number of views: 386
 • 373-383
  ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НІМЕЧЧИНИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
  Authors: С. В. Черкашин
  Number of views: 407

Number 55, 2016

 • 3-13
  ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У МІКРОСЕРЕДОВИЩІ
  Authors: О. М. Василенко
  Number of views: 624