Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Problems of Education in the 21st Century
Edukacja Ustawiczna Dorosłych / Polish Journal of Continuing Education
Cell Journal (Yakhteh)
CONTEMPORARY ECONOMY JOURNALRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1404
YesterdayYesterday
1730
This weekThis week
4814
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
37641
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4394488

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì G.S. Skovorodi

Number 14, 2014

 • 5-15
  ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  Authors: І.Ф. Прокопенко, Т.О. Стовбун
  Number of views: 657
 • 16-27
  ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
  Authors: О.В. Мельникова
  Number of views: 542
 • 28-36
  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Authors: Л.П. Радченко
  Number of views: 566
 • 37-43
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Authors: І.В. Сідельнікова
  Number of views: 541
 • 44-53
  МІСЦЕ І РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ВИМОГ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
  Authors: Н.В. Шиловцева
  Number of views: 531
 • 54-62
  ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  Authors: Т.Г. Гуцан
  Number of views: 567
 • 63-68
  ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ ЕФЕКТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ
  Authors: Р.В. Капінос
  Number of views: 470
 • 69-77
  ЯКІСТЬ ЖИТТЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ ТА УКРАЇНІ
  Authors: Ю.І. Муромцева
  Number of views: 678
 • 78-86
  ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ
  Authors: М.С. Слободчук
  Number of views: 744
 • 87-95
  МОЛОДІЖНИЙ РИНОК ПРАЦІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  Authors: А.В. Терно
  Number of views: 462
 • 96-105
  СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
  Authors: Ю.О. Гайдученко
  Number of views: 703
 • 106-113
  ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИМІРЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
  Authors: О.О. Зеленько
  Number of views: 527
 • 114-135
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЄВРООБЛІГАЦІЙ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
  Authors: О.В. Олійник
  Number of views: 597
 • 136-145
  СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
  Authors: Ю.О. Олійник
  Number of views: 588
 • 146-159
  ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  Authors: І.В. Осьмірко
  Number of views: 571
 • 160-170
  МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ КОМПАНІЙ
  Authors: М.В. Поплавський
  Number of views: 593
 • 171-177
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  Authors: Т.В. Синиця
  Number of views: 528
 • 178-184
  СТАТИСТИКО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД В ОБҐРУНТУВАННІ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ
  Authors: В.В. Соляр
  Number of views: 525
 • 185-192
  ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ
  Authors: А.О. Гура
  Number of views: 748
 • 193-199
  ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
  Authors: І.В. Кадеєва
  Number of views: 884
 • 200-207
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ
  Authors: І.О. Ночвіна
  Number of views: 1156
 • 208-218
  СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  Authors: В.К. Сідельнікова
  Number of views: 782


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us