Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Research on Engineering Structures and Materials
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR HUMANITY SCIENCE & ENGLISH LANGUAGE
Taiwanese Journal of Entomological Studies
INMATEH - Agricultural EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
793
YesterdayYesterday
855
This weekThis week
5229
Last WeekLast week
2351
This monthThis month
25845
Last monthLast month
47188
All daysAll days
4825581

Zbìrnik naukovih pracʹ Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì G.S. Skovorodi

Number 17, 2017

 • 5-14
  ВИЩА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  Authors: І.Ф.Прокопенко, О.В.Мельникова
  Number of views: 629
 • 15-24
  СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  Authors: Ю.О.Гайдученко, І.А.Рядинська
  Number of views: 904
 • 25-32
  СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  Authors: Д. О. Гончаров, В. К. Тукан
  Number of views: 489
 • 33-41
  АЛЬТЕРГЛОБАЛІЗМ ТА ГЛОБАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  Authors: Н.Н. Губанова, С.О. Климова
  Number of views: 509
 • 42-52
  ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ЧИННИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
  Authors: А.О. Гура, Т.Г.Гуцан
  Number of views: 653
 • 53-66
  ЗАРУБІЖНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ
  Authors: С. Г. Дзюба, Н. В. Плотнікова
  Number of views: 889
 • 67-72
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  Authors: О.О. Зеленько, І.О. Ночвіна
  Number of views: 498
 • 73-82
  ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І АКТИВІЗАЦІЇ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
  Authors: О.В.Олійник, І.В.Сідельнікова
  Number of views: 690
 • 83-90
  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
  Authors: М.В. Поплавський
  Number of views: 854
 • 91-99
  ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК УМОВА ВХОДЖЕННЯ В ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР
  Authors: Л.П.Радченко
  Number of views: 804
 • 100-105
  МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
  Authors: В.К. Сідельнікова
  Number of views: 784
 • 106-115
  ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  Authors: Т.В.Синиця, І.В.Осьмірко
  Number of views: 703
 • 116-129
  ФІСКАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
  Authors: В. В. Соляр, Ю. А. Ломейко
  Number of views: 534
 • 130-138
  РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
  Authors: А.В.Терно
  Number of views: 663
 • 139-147
  ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ
  Authors: Н.В. Шиловцева
  Number of views: 582
 • 148-154
  SOCIAL FOCUS OF BUSINESS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
  Authors: Olena Nazarenko, Olena Popadynets, Natalia Reshetniak
  Number of views: 624

Number 16, 2016

 • 3-14
  ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
  Authors: І. Ф. Прокопенко, О.В.Мельникова
  Number of views: 535
 • 15-28
  РОЛЬ ДЕРЖАВИ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  Authors: Ю.О.Гайдученко, І.А.Рядинська
  Number of views: 844
 • 29-39
  ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Authors: Гура А.О., Гуцан Т.Г.
  Number of views: 920
 • 40-46
  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
  Authors: О.О.Зеленько
  Number of views: 618
 • 47-53
  КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
  Authors: І. О. Ночвіна
  Number of views: 647
 • 54-65
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Authors: О.В.Олійник, І.В.Сідельнікова
  Number of views: 663
 • 66-71
  УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЯК АСПЕКТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ КОМПАНІЯХ
  Authors: М.В. Поплавський
  Number of views: 570
 • 72-78
  ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В КОНТЕКСТІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВИ
  Authors: Л.П. Радченко
  Number of views: 559
 • 79-85
  ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР ПРОЯВУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
  Authors: В.К. Сідельнікова
  Number of views: 681
 • 86-96
  ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОКРЕСЛЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ
  Authors: В. В. Соляр
  Number of views: 659
 • 97-103
  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ У РОБОЧІЙ СИЛІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ
  Authors: Терно А.В.
  Number of views: 630
 • 104-109
  РОЗВИТОК ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ
  Authors: Н.В. Шиловцева
  Number of views: 521
 • 110-122
  СКЛАДНІ ПРОЦЕНТИ ТА ЧИСЛО e - МЕТОДОЛОГІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ЗВЯ’ЗКУ МАТЕМАТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ
  Authors: І. Г. Яловега, М. В. Сидоров, Д. О. Гончаров
  Number of views: 602

Number 15, 2015

 • 5-14
  СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПОРТУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВНЗ УКРАЇНИ НА СВІТОВИЙ РИНОК
  Authors: Прокопенко Іван Федорович, Ночвіна Інна Олександрівна
  Number of views: 587
 • 15-24
  ЧИННИКИ І ПЕРЕШКОДИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
  Authors: Тимошенков Ігор Владиславович
  Number of views: 487
 • 25-35
  ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНСЬКИМИ ВНЗ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
  Authors: Мельникова Ольга Володимирівна
  Number of views: 606
 • 36-42
  МІСЦЕ ТА РОЛЬ КУРСУ «ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА» У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  Authors: Москаленко Володимир Валентинович
  Number of views: 539
 • 43-50
  ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Поплавський Михайло Вікторович
  Number of views: 567
 • 51-60
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
  Authors: Яловега Ірина Георгіївна, Сидоров Максим Вікторович,
  Number of views: 524
 • 61-67
  ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Authors: Сідельнікова Владислава Костянтинівна
  Number of views: 572
 • 68-76
  ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ
  Authors: Цимбал Юрій В’ячеславович
  Number of views: 488
 • 77-84
  ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДІЛОВУ АКТИВНІСТЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
  Authors: Зеленько О.О.
  Number of views: 598
 • 85-94
  МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ПРАЦІ
  Authors: Терно Андрій Володимирович
  Number of views: 505
 • 95-123
  ПРОБЛЕМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ЄВРООБЛІГАЦІЯМИ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
  Authors: Олійник Олександр Володимирович, Олійник Антон Олександрович
  Number of views: 514
 • 124-131
  ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РИНОК ПРАЦІ РЕГІОНУ
  Authors: Муромцева Юлія Ігорівна
  Number of views: 502
 • 132-141
  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Authors: Гуцан Тетяна Григорівна, Костюк Наталя Гаївна
  Number of views: 561
 • 142-148
  РИНОК ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Authors: Сідельнікова Ірина Володимирівна
  Number of views: 587
 • 149-158
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ВІД СПРОБ НЕДРУЖНЬОГО ЗЛИТТЯ-ПОГЛИНАННЯ
  Authors: Гуцалюк Олексій Миколайович
  Number of views: 579
 • 159-167
  НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
  Authors: Радченко Любов Пантелеймонівна
  Number of views: 535
 • 168-176
  УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
  Authors: Шиловцева Надія Василівна
  Number of views: 898
 • 177-187
  КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
  Authors: Рядинська Ірина Анатоліївна
  Number of views: 524
 • 188-196
  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ
  Authors: Гура Анна Олександрівна
  Number of views: 512
 • 197-204
  ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  Authors: Синиця Тетяна Валеріївна, Осьмірко Інна Володимирівна
  Number of views: 603
 • 205-217
  РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
  Authors: Соляр Вікторія Василівна
  Number of views: 525
 • 218-225
  МОДЕЛІ ШСТИТУЦЮНАЛІЗАЦГЇ СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Authors: Сибірцев Володимир Васильович
  Number of views: 606

Number 14, 2014

 • 5-15
  ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  Authors: І.Ф. Прокопенко, Т.О. Стовбун
  Number of views: 722
 • 16-27
  ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
  Authors: О.В. Мельникова
  Number of views: 609
 • 28-36
  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Authors: Л.П. Радченко
  Number of views: 635
 • 37-43
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Authors: І.В. Сідельнікова
  Number of views: 607
 • 44-53
  МІСЦЕ І РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ВИМОГ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
  Authors: Н.В. Шиловцева
  Number of views: 588
 • 54-62
  ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  Authors: Т.Г. Гуцан
  Number of views: 645
 • 63-68
  ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ ЕФЕКТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ
  Authors: Р.В. Капінос
  Number of views: 525
 • 69-77
  ЯКІСТЬ ЖИТТЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ ТА УКРАЇНІ
  Authors: Ю.І. Муромцева
  Number of views: 748
 • 78-86
  ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ
  Authors: М.С. Слободчук
  Number of views: 811
 • 87-95
  МОЛОДІЖНИЙ РИНОК ПРАЦІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  Authors: А.В. Терно
  Number of views: 517
 • 96-105
  СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
  Authors: Ю.О. Гайдученко
  Number of views: 763
 • 106-113
  ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИМІРЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
  Authors: О.О. Зеленько
  Number of views: 588
 • 114-135
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЄВРООБЛІГАЦІЙ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
  Authors: О.В. Олійник
  Number of views: 662
 • 136-145
  СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
  Authors: Ю.О. Олійник
  Number of views: 649
 • 146-159
  ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  Authors: І.В. Осьмірко
  Number of views: 633
 • 160-170
  МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ КОМПАНІЙ
  Authors: М.В. Поплавський
  Number of views: 655
 • 171-177
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  Authors: Т.В. Синиця
  Number of views: 583
 • 178-184
  СТАТИСТИКО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД В ОБҐРУНТУВАННІ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ
  Authors: В.В. Соляр
  Number of views: 585
 • 185-192
  ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ
  Authors: А.О. Гура
  Number of views: 818
 • 193-199
  ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
  Authors: І.В. Кадеєва
  Number of views: 951
 • 200-207
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ
  Authors: І.О. Ночвіна
  Number of views: 1223
 • 208-218
  СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  Authors: В.К. Сідельнікова
  Number of views: 860


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us