Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Drugs in Context
Moldovan Medical Journal
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
The Greek e-journal of Perioperative MedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
117
YesterdayYesterday
3391
This weekThis week
15512
Last WeekLast week
13522
This monthThis month
36588
Last monthLast month
46293
All daysAll days
5230568

Zbìrnik naukovih pracʹ. Ìstorìâ ta geografìâ

Number 53, 2016

 • 5-11
  КНЯЗІВСЬКА ВЛАДА НА РУСІ В Х-ХІІ СТ.
  Authors: Ющенко П.А.
  Number of views: 584
 • 11-16
  РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ ЗА МІСЬКИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ 1870 ТА 1892 рр.
  Authors: А. С. Мясникова
  Number of views: 541
 • 16-21
  ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ З УКРАЇНСЬКИМ НАСЕЛЕННЯМ У ХІХ СТОЛІТТІ
  Authors: Швайка І.О.
  Number of views: 553
 • 21-31
  РОЗВИТОК В УКРАЇНІ ВИРОБНИЦТВА КЛІНКЕРУ (ДЗВІНЧАКУ) ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІXIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: Маслов Микола Павлович
  Number of views: 531
 • 31-37
  РОЗВИТОК КУСТАРНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДАХ КУРСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ УДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Мороз С.В.
  Number of views: 517
 • 37-47
  БУКОВИНА ПІД ЧАС СТАБІЛІЗАЦІЇ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ У МОЛДАВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1621 - 1650 РР.)
  Authors: Олексій Балух
  Number of views: 637
 • 47-53
  ЮРИДИЧНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗЕМСТВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
  Authors: Бутенко Роман Миколайович
  Number of views: 550
 • 53-61
  ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ХАРКІВЩИНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ В ПЕРІОД НЕПУ (1921 – 1929 РР.)
  Authors: Скрипчук В.П.
  Number of views: 459
 • 62-66
  ПРОБЛЕМЫ ГРУЗИНСКО-АБХАЗСКИХ ОТНОШЕНИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ
  Authors: Ахалмосулишвили Теймураз
  Number of views: 555
 • 66-73
  ВПЛИВ ГОЛОДУ 1946-1947 рр. НА МІГРАЦІЮ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ХАРКОВА
  Authors: Іванов С.Ю., Солошенко О.М.
  Number of views: 547
 • 73-79
  ХАРКІВСЬКА ГАЗЕТА «УТРО» ПРО АГРАРНЕ ПИТАННЯ В ІІ ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ (1906–1907 рр.)
  Authors: Малютіна О. К.
  Number of views: 581
 • 79-91
  ПРИМУСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ОКУПОВАНОЇ ХАРКІВЩИНИ ДО НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ
  Authors: Скрипниченко Ю. Ф.
  Number of views: 634
 • 91-96
  ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ СТАН РОБІТНИКІВ ХАРКІВСЬКОГО ПАРОВОЗОБУДІВНОГО ЗАВОДУ на рубежі ХІХ – ХХ ст.
  Authors: Дьякова О. В.
  Number of views: 516
 • 96-100
  УТРАЧЕНІ ІСТОРИЧНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ХАРКІВЩИНІ
  Authors: Кузнєцов П. В.
  Number of views: 530
 • 101-107
  ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТА ШКОЛА: З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПОВОЄННІ ЧАСИ
  Authors: Бережна С. В., Кучемко М. М.
  Number of views: 582
 • 108-113
  АНТИРЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА ХАРКІВЩИНІ У 20-30-х рр. ХХ ст.
  Authors: Мухіна І. Г.
  Number of views: 545
 • 113-118
  ЖІНОЧІ ХУДОЖНІ ТЕКСТИЛЬНІ ПРОМИСЛИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: Вановська Інна Марківна
  Number of views: 535
 • 119-124
  СЛОБОЖАНСЬКЕ МЛИНАРСТВО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ –ХVІІІСТОЛІТТЯХ
  Authors: Лемешева Н.А.
  Number of views: 643
 • 125-135
  ПОЛКОВІ БІБЛІОТЕКИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Authors: Іванюк О. Л.
  Number of views: 573
 • 135-143
  ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТІВ КИЇВСЬКИХ І ГАЛИЦЬКИХ З РОЗБУДОВИ МОНАСТИРСЬКИХ БІБЛІОТЕК КИЄВА У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Authors: Іванюк І. А.
  Number of views: 600
 • 144-151
  ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ: ВІД НАУКОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДО ШКІЛЬНОЇ АУДИТОРІЇ
  Authors: Салата О.О.
  Number of views: 834
 • 152-159
  «ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ» НА ВІДЕНСЬКОМУ КОНГРЕСІ 1815 Р. Й УТВОРЕННЯ КОРОЛІВСТВА ПОЛЬСЬКОГО
  Authors: Громакова Н. Ю.
  Number of views: 990
 • 160-167
  ЕТНІЧНА МОЗАЇКА СХІДНИХ РУБЕЖІВ ЄВРОПИ В УЯВЛЕННІ ФРАНЦУЗЬКИХ ЕНЦИКЛОПЕДИСТІВ
  Authors: Мацей Форицький
  Number of views: 542
 • 167-172
  РАЗВИТИЕ АГРОЭКОЛОГИИ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЗЕМСКИЙ ПЕРИОД
  Authors: Скібінська Н. В.
  Number of views: 529
 • 172-179
  РЕЛІГІЙНІ УЯВЛЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ АВТОРІВ XV СТОЛІТТЯ ПРО ПІВНІЧНУ РУСЬ
  Authors: Лущай Ю. В.
  Number of views: 559
 • 180-188
  ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НА ТЕРИТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ СЕЛЯН- СЬКИХ КУСТАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ УКІНЦІ ХVIIІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Трубчанінов М.А.
  Number of views: 526
 • 189-191
  РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ: В. Д. КОЗЛІТІН. КРАЇНИ ЄВРОПИ І ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ В 1944−1974 РР. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 740 С.
  Authors: Чувпило О. О., Чувпило Л. О.
  Number of views: 555
 • 192-193
  РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА ТРУБЧАНІНОВА МИКОЛИ АНАТОЛІЙОВИЧА «РОЗВИТОК ПІДСОБНИХ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ І ПРОМИСЛІВ У СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ В ЕПОХУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН КІНЦЯ ХVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.»
  Authors: Волосник Ю.П.
  Number of views: 592
 • 194-201
  КОРОТКИЙ НАРИС ЖИТТЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О. М. БОГДАШИНОЇ
  Authors: Гончарова О.С.
  Number of views: 753


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us