Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Prohominum
Journal of World's Poultry Research
Journal of Baltic Science Education
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical ChemistryRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1550
YesterdayYesterday
1659
This weekThis week
3209
Last WeekLast week
9202
This monthThis month
24101
Last monthLast month
43360
All daysAll days
5800387

Zbìrnik naukovih pracʹ. Ìstorìâ ta geografìâ

Number 51, 2014

 • 5-9
  ЗДОБУТТЯ СЛОБІДСЬКИМИ СТАРШИНАМИ ДВОРЯНСЬКОГО ЗВАННЯ
  Authors: О.Ю. Бірьова
  Number of views: 647
 • 9-18
  НОВАТОРСЬКА ІДЕОЛОГІЯ КЛИМЕНТІЯ ШЕПТИЦЬКОГО У РОЗВИТКУ СТУДИТСЬКИХ МОНАСТИРІВ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (20 – 30 рр. ХХ ст.)
  Authors: В.З. Чорнописька
  Number of views: 812
 • 18-24
  БОЙОВІ СОКИРИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ РУСІ X – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIII СТ.
  Authors: В.Д. Греков
  Number of views: 803
 • 25-30
  УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА СИБІРУ ТА ДАЛЕКОГО СХОДУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: Ю.В. Подрєз
  Number of views: 745
 • 30-41
  УКРАЇНСЬКІ МАЛІ ПІДПРИЄМЦІ ЯК ЕКСПОНЕНТИ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА СВІТОВИХ ВИСТАВОК 1830-1890-х РОКІВ
  Authors: М.П. Маслов
  Number of views: 682
 • 41-47
  КУСТАРНІ ПРОМИСЛИ І РЕМЕСЛА УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: І.М. Вановська
  Number of views: 788
 • 47-52
  РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ПО РЕГУЛЮВАННЮ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В 1920-ті РОКИ
  Authors: О. М. Олійник
  Number of views: 633
 • 53-58
  РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х РОКІВ
  Authors: В.В. Олянич
  Number of views: 690
 • 58-63
  ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ ДЛЯ РАДЯНСЬКОГО СЕЛА НАПРИКІНЦІ 1920-х –ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ
  Authors: Б.Г. Москальов, Н.П. Москальова
  Number of views: 642
 • 63-68
  ВЧИТЕЛЬСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ПОБУТОВОГО СТАНОВИЩА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОРІЧЧЯ)
  Authors: І.А. Коляда
  Number of views: 691
 • 69-74
  РАДЯНСЬКА «ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ» ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (1920-1921 рр.)
  Authors: Д. В. Підлісний
  Number of views: 680
 • 74-78
  ПРИВАТНІ СЕРЕДНІ ТА ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ В КІНЦІ XX – НА ПОЧАТКУ XXI СТОРІЧЧЯ
  Authors: Т.А. Литвиненко
  Number of views: 727
 • 78-83
  РОЛЬ ДВОРЯНСТВА У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 1861 – 1914 РОКАХ
  Authors: Н.В. Проць
  Number of views: 703
 • 84-99
  ЗНАЧЕННЯ ЕТНОНІМА НАРОДУ БУЛГАР
  Authors: С.В. Фіннік
  Number of views: 735
 • 100-103
  РОЗВИТОК В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЗЕМСЬКОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПРОПАГАНДИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: Н.В. Путря
  Number of views: 788
 • 103-109
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ «СЕСТРИНСЬКОГО РУХУ» В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 – 1918 рр.)
  Authors: Ж.В. Тітовська
  Number of views: 740
 • 109-112
  СТАН САНІТАРІЇ І МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В МІСЦЯХ ІЗОЛЯЦІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ БІЛОРУСІ В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ В 1941 – 1944 РОКАХ
  Authors: Г.Р. Вінниця
  Number of views: 680
 • 112-119
  «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПИТАННЯ» У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 70-х РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ
  Authors: Л. М. Ямпольська
  Number of views: 729
 • 119-123
  ПРО ТИПОЛОГІЮ ХРИСТИЯНСЬКИХ ХРАМІВ ПЕРШИХ СТОЛІТЬ
  Authors: М.В. Фомін
  Number of views: 732
 • 124-132
  ЕВОЛЮЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕГЕНЕРАТИВНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НА СЕЛІ МАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: М.А. Трубчанінов
  Number of views: 735
 • 133-137
  ТРАДИЦІЙНІ ОБРЯДОВІ ТА СВЯТКОВІ СТРАВИ УКРАЇНЦІВ-СЛОБОЖАН
  Authors: К.О. Наконечна
  Number of views: 878
 • 137-145
  МЛИНАРСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛЯНСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: Н.А. Лемешева
  Number of views: 684
 • 145-151
  БОРОТЬБА МІЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ З БАНДИТИЗМОМ У РОКИ НЕПУ
  Authors: О. В. Чернуха
  Number of views: 708
 • 152-156
  ХАРКІВСЬКА КАМ’ЯНОВУГІЛЬНА ТА ЗАЛІЗОТОРГОВА БІРЖА У 1902 – 1917 РОКАХ
  Authors: І. О. Шандра
  Number of views: 694
 • 157-162
  КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИЩИХ І СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ (СЕРЕДИНА 40-х РОКІВ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)
  Authors: Г.Я. Сеньківська
  Number of views: 736
 • 163-168
  ЗМІСТ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА У НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ (1958-1991 рр.)
  Authors: В.С. Бугрій
  Number of views: 688
 • 168-173
  ФОРМУВАННЯ В ІСТОРІОГРАФІЇ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ З ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНИХ КАПІТАЛІВ ТА ЗАРУБІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.
  Authors: Е.О. Хряпін, В.В. Яценко
  Number of views: 720
 • 173-178
  СОЦІАЛЬНА ОПІКА В ХАРКОВІ (КІНЕЦЬ 1919 – 1934 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
  Authors: А.О. Новікова
  Number of views: 690
 • 178-184
  ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ МУЗЕЇВ ІСТОРІЇ АВІАЦІЇ І КОСМОНАВТИКИ В УКРАЇНІ З СЕРЕДИНИ ХХ ст.
  Authors: С.В. Лосінська
  Number of views: 718

Number 50, 2014

 • 5-9
  ВІРМЕНСЬКА ГРОМАДА ХАРКОВА (XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.): ЕТНОКОНФЕСІЙНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ
  Authors: С. В. Мірошніченко
  Number of views: 672
 • 9-14
  ЄВРЕЙСЬКІ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
  Authors: В. О. Доценко
  Number of views: 666
 • 15-21
  БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХІХ – поч. ХХ ст.)
  Authors: І. Г. Мухіна
  Number of views: 665
 • 21-26
  ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ РОСІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Ю. В. Подрєз
  Number of views: 692
 • 27-33
  РОЗВИТОК КУСТАРНИХ ПРОМИСЛІВ ТА РЕМЕСЕЛ СЕРЕД УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: Р. М. Бутенко
  Number of views: 717
 • 33-39
  ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СЕЛЯН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ ТА МАШИНАМИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
  Authors: Я. В. Березняк
  Number of views: 701
 • 40-44
  ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО КУПЕЦТВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XІX ст.
  Authors: В. С. Рубан
  Number of views: 659
 • 44-48
  РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ У ДВОРЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ
  Authors: Н. В. Проць
  Number of views: 720
 • 48-54
  ІНТЕНДАНТСЬКА СЛУЖБА В ХАРКІВСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ОКРУГУ В 1864–1888 РОКАХ
  Authors: Ю. І. Саламахіна
  Number of views: 715
 • 54-61
  ГЕОГРАФІЯ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ МАЛИХ ЛІСОПИЛЬНИХ І ДЕРЕВООБРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПЕРША ТРЕТИНА XX СТОРІЧЧЯ)
  Authors: М.П. Маслов
  Number of views: 722
 • 61-66
  ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ЗЕМСТВА У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ СУХОПУТНИХ ШЛЯХІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ
  Authors: М. В. Андрієнко
  Number of views: 763
 • 66-72
  ЕВОЛЮЦІЯ ЖІНОЧИХ ТКАЦЬКИХ ТА КИЛИМАРСЬКИХ ПРОМИСЛІВ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: І. М. Вановська
  Number of views: 663
 • 73-80
  СПІВРОБІТНИЦТВО ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У СФЕРІ ПОЧАТКОВОЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
  Authors: М. В. Широколава
  Number of views: 666
 • 80-83
  СУСПІЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ ДЛЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ В УСРР У 1920-х рр.
  Authors: Л. В. Олянич
  Number of views: 639
 • 84-90
  РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА У РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1905 – 1917 рр.)
  Authors: Т.В. Ковальчук
  Number of views: 624
 • 90-94
  РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ДОСВІД РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ (1917 – 1921 рр.)
  Authors: Д. В. Підлісний
  Number of views: 672
 • 94-99
  ВОДЯНІ МЛИНИ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: Н. А. Лемешева
  Number of views: 693
 • 99-103
  ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР У 20-х рр. ХХ ст.
  Authors: В. В. Олянич
  Number of views: 712
 • 103-107
  РЕФОРМА ВЧК-ГПУ В УСРР 1922 р.
  Authors: В. П. Скрипчук
  Number of views: 663
 • 108-113
  ОДИН РІК В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  Authors: Н. П. Москальова
  Number of views: 666
 • 113-116
  ПОШУКИ НОВИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЗМІСТУ ТА КРИТЕРІЇВ ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  Authors: Г. В. Скрипчук
  Number of views: 718
 • 117-124
  ВІТРЯНА ЕНЕРГЕТИКА В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: М. А. Трубчанінов
  Number of views: 737
 • 124-127
  ДІЯЛЬНІСТЬ ГУБЕРНСЬКИХ ТА ПОВІТОВИХ ЗЕМСТВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЛІСІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст.
  Authors: Н. В. Путря
  Number of views: 679
 • 128-131
  ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА РУСЬКОЇ АРМІЇ П. ВРАНГЕЛЯ
  Authors: Д. С. Полупанов
  Number of views: 770
 • 132-141
  ДЕМОКРАТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ НА ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Т. В. Мелещенко
  Number of views: 687
 • 141-146
  ІДЕОЛОГІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ ПРОВІДНИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЛІВОГО СПЕКТРУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ПОЧАТКУ XXI ст. ТА ЇХ ВПЛИВ НА МОЛОДЬ
  Authors: В. В. Піткевич
  Number of views: 777
 • 146-153
  ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК НОВА ФОРМА ТУРИСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ПРАКТИКИ
  Authors: Л. Д. Божко
  Number of views: 683
 • 154-159
  МІСТА ВОЛОДИМИРО-СУЗДАЛЬСЬКОЇ РУСІ ЗА ВІДОМОСТЯМИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЖЕРЕЛ XIII-XV СТОЛІТТЯ
  Authors: Лущай Ю. В.
  Number of views: 657
 • 159-164
  ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЄЗУЇТСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ КІНЦЯ 1830-х – ПОЧАТКУ 1850-х рр.
  Authors: С. О. Сєряков
  Number of views: 702
 • 164-168
  ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ У ПРАЦЯХ ІСТОРИКІВ ХАРКІВСЬКОГО І НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТІВ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
  Authors: Т.С.Китиченко
  Number of views: 674
 • 168-174
  ПОЛТАВСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ ЯК ОСЕРЕДОК ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ
  Authors: Т. Ю. Місостов
  Number of views: 695
 • 174-180
  ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В ЛЕНІНГРАДІ В РОКИ НЕПУ В ІСТОРІОГРАФІЇ 1920-х рр.
  Authors: О. М. Орленко
  Number of views: 757
 • 180-185
  ЦІНОВА ПОЛІТИКА НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ В СІМФЕРОПОЛІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ГОЛОС КРИМУ» У ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ (1942 – 1943 рр.)
  Authors: С.А.Вишневський
  Number of views: 749
 • 185-190
  ДІЯЛЬНІСТЬ Л. М. СЛАВІНА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Authors: Д. В. Черкаська
  Number of views: 821


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us