Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Drugs in Context
INMATEH - Agricultural Engineering
Animal Research International
International Journal of Emotional EducationRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
917
YesterdayYesterday
1361
This weekThis week
2278
Last WeekLast week
12540
This monthThis month
35710
Last monthLast month
43360
All daysAll days
5811996

Zbìrnik naukovih pracʹ. Ìstorìâ ta geografìâ

Number 51, 2014

 • 5-9
  ЗДОБУТТЯ СЛОБІДСЬКИМИ СТАРШИНАМИ ДВОРЯНСЬКОГО ЗВАННЯ
  Authors: О.Ю. Бірьова
  Number of views: 654
 • 9-18
  НОВАТОРСЬКА ІДЕОЛОГІЯ КЛИМЕНТІЯ ШЕПТИЦЬКОГО У РОЗВИТКУ СТУДИТСЬКИХ МОНАСТИРІВ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (20 – 30 рр. ХХ ст.)
  Authors: В.З. Чорнописька
  Number of views: 818
 • 18-24
  БОЙОВІ СОКИРИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ РУСІ X – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIII СТ.
  Authors: В.Д. Греков
  Number of views: 806
 • 25-30
  УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА СИБІРУ ТА ДАЛЕКОГО СХОДУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: Ю.В. Подрєз
  Number of views: 752
 • 30-41
  УКРАЇНСЬКІ МАЛІ ПІДПРИЄМЦІ ЯК ЕКСПОНЕНТИ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА СВІТОВИХ ВИСТАВОК 1830-1890-х РОКІВ
  Authors: М.П. Маслов
  Number of views: 685
 • 41-47
  КУСТАРНІ ПРОМИСЛИ І РЕМЕСЛА УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: І.М. Вановська
  Number of views: 792
 • 47-52
  РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ПО РЕГУЛЮВАННЮ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В 1920-ті РОКИ
  Authors: О. М. Олійник
  Number of views: 636
 • 53-58
  РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х РОКІВ
  Authors: В.В. Олянич
  Number of views: 694
 • 58-63
  ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ ДЛЯ РАДЯНСЬКОГО СЕЛА НАПРИКІНЦІ 1920-х –ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ
  Authors: Б.Г. Москальов, Н.П. Москальова
  Number of views: 644
 • 63-68
  ВЧИТЕЛЬСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ПОБУТОВОГО СТАНОВИЩА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОРІЧЧЯ)
  Authors: І.А. Коляда
  Number of views: 693
 • 69-74
  РАДЯНСЬКА «ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ» ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (1920-1921 рр.)
  Authors: Д. В. Підлісний
  Number of views: 684
 • 74-78
  ПРИВАТНІ СЕРЕДНІ ТА ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ В КІНЦІ XX – НА ПОЧАТКУ XXI СТОРІЧЧЯ
  Authors: Т.А. Литвиненко
  Number of views: 731
 • 78-83
  РОЛЬ ДВОРЯНСТВА У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 1861 – 1914 РОКАХ
  Authors: Н.В. Проць
  Number of views: 707
 • 84-99
  ЗНАЧЕННЯ ЕТНОНІМА НАРОДУ БУЛГАР
  Authors: С.В. Фіннік
  Number of views: 737
 • 100-103
  РОЗВИТОК В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЗЕМСЬКОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПРОПАГАНДИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: Н.В. Путря
  Number of views: 791
 • 103-109
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ «СЕСТРИНСЬКОГО РУХУ» В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 – 1918 рр.)
  Authors: Ж.В. Тітовська
  Number of views: 742
 • 109-112
  СТАН САНІТАРІЇ І МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В МІСЦЯХ ІЗОЛЯЦІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ БІЛОРУСІ В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ В 1941 – 1944 РОКАХ
  Authors: Г.Р. Вінниця
  Number of views: 682
 • 112-119
  «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПИТАННЯ» У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 70-х РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ
  Authors: Л. М. Ямпольська
  Number of views: 731
 • 119-123
  ПРО ТИПОЛОГІЮ ХРИСТИЯНСЬКИХ ХРАМІВ ПЕРШИХ СТОЛІТЬ
  Authors: М.В. Фомін
  Number of views: 735
 • 124-132
  ЕВОЛЮЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕГЕНЕРАТИВНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НА СЕЛІ МАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: М.А. Трубчанінов
  Number of views: 738
 • 133-137
  ТРАДИЦІЙНІ ОБРЯДОВІ ТА СВЯТКОВІ СТРАВИ УКРАЇНЦІВ-СЛОБОЖАН
  Authors: К.О. Наконечна
  Number of views: 881
 • 137-145
  МЛИНАРСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛЯНСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: Н.А. Лемешева
  Number of views: 686
 • 145-151
  БОРОТЬБА МІЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ З БАНДИТИЗМОМ У РОКИ НЕПУ
  Authors: О. В. Чернуха
  Number of views: 711
 • 152-156
  ХАРКІВСЬКА КАМ’ЯНОВУГІЛЬНА ТА ЗАЛІЗОТОРГОВА БІРЖА У 1902 – 1917 РОКАХ
  Authors: І. О. Шандра
  Number of views: 697
 • 157-162
  КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИЩИХ І СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ (СЕРЕДИНА 40-х РОКІВ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)
  Authors: Г.Я. Сеньківська
  Number of views: 740
 • 163-168
  ЗМІСТ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА У НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ (1958-1991 рр.)
  Authors: В.С. Бугрій
  Number of views: 693
 • 168-173
  ФОРМУВАННЯ В ІСТОРІОГРАФІЇ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ З ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНИХ КАПІТАЛІВ ТА ЗАРУБІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.
  Authors: Е.О. Хряпін, В.В. Яценко
  Number of views: 726
 • 173-178
  СОЦІАЛЬНА ОПІКА В ХАРКОВІ (КІНЕЦЬ 1919 – 1934 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
  Authors: А.О. Новікова
  Number of views: 693
 • 178-184
  ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ МУЗЕЇВ ІСТОРІЇ АВІАЦІЇ І КОСМОНАВТИКИ В УКРАЇНІ З СЕРЕДИНИ ХХ ст.
  Authors: С.В. Лосінська
  Number of views: 723


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us