Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Drugs in Context
Moldovan Medical Journal
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
The Greek e-journal of Perioperative MedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
164
YesterdayYesterday
3391
This weekThis week
15559
Last WeekLast week
13522
This monthThis month
36635
Last monthLast month
46293
All daysAll days
5230615

Zbìrnik naukovih pracʹ. Ìstorìâ ta geografìâ

Number 50, 2014

 • 5-9
  ВІРМЕНСЬКА ГРОМАДА ХАРКОВА (XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.): ЕТНОКОНФЕСІЙНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ
  Authors: С. В. Мірошніченко
  Number of views: 630
 • 9-14
  ЄВРЕЙСЬКІ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
  Authors: В. О. Доценко
  Number of views: 625
 • 15-21
  БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХІХ – поч. ХХ ст.)
  Authors: І. Г. Мухіна
  Number of views: 631
 • 21-26
  ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ РОСІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Ю. В. Подрєз
  Number of views: 658
 • 27-33
  РОЗВИТОК КУСТАРНИХ ПРОМИСЛІВ ТА РЕМЕСЕЛ СЕРЕД УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: Р. М. Бутенко
  Number of views: 679
 • 33-39
  ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СЕЛЯН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ ТА МАШИНАМИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
  Authors: Я. В. Березняк
  Number of views: 665
 • 40-44
  ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО КУПЕЦТВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XІX ст.
  Authors: В. С. Рубан
  Number of views: 630
 • 44-48
  РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ У ДВОРЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ
  Authors: Н. В. Проць
  Number of views: 688
 • 48-54
  ІНТЕНДАНТСЬКА СЛУЖБА В ХАРКІВСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ОКРУГУ В 1864–1888 РОКАХ
  Authors: Ю. І. Саламахіна
  Number of views: 674
 • 54-61
  ГЕОГРАФІЯ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ МАЛИХ ЛІСОПИЛЬНИХ І ДЕРЕВООБРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПЕРША ТРЕТИНА XX СТОРІЧЧЯ)
  Authors: М.П. Маслов
  Number of views: 672
 • 61-66
  ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ЗЕМСТВА У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ СУХОПУТНИХ ШЛЯХІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ
  Authors: М. В. Андрієнко
  Number of views: 723
 • 66-72
  ЕВОЛЮЦІЯ ЖІНОЧИХ ТКАЦЬКИХ ТА КИЛИМАРСЬКИХ ПРОМИСЛІВ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: І. М. Вановська
  Number of views: 627
 • 73-80
  СПІВРОБІТНИЦТВО ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У СФЕРІ ПОЧАТКОВОЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
  Authors: М. В. Широколава
  Number of views: 634
 • 80-83
  СУСПІЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ ДЛЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ В УСРР У 1920-х рр.
  Authors: Л. В. Олянич
  Number of views: 604
 • 84-90
  РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА У РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1905 – 1917 рр.)
  Authors: Т.В. Ковальчук
  Number of views: 581
 • 90-94
  РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ДОСВІД РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ (1917 – 1921 рр.)
  Authors: Д. В. Підлісний
  Number of views: 639
 • 94-99
  ВОДЯНІ МЛИНИ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: Н. А. Лемешева
  Number of views: 652
 • 99-103
  ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР У 20-х рр. ХХ ст.
  Authors: В. В. Олянич
  Number of views: 678
 • 103-107
  РЕФОРМА ВЧК-ГПУ В УСРР 1922 р.
  Authors: В. П. Скрипчук
  Number of views: 618
 • 108-113
  ОДИН РІК В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  Authors: Н. П. Москальова
  Number of views: 633
 • 113-116
  ПОШУКИ НОВИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЗМІСТУ ТА КРИТЕРІЇВ ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  Authors: Г. В. Скрипчук
  Number of views: 681
 • 117-124
  ВІТРЯНА ЕНЕРГЕТИКА В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: М. А. Трубчанінов
  Number of views: 705
 • 124-127
  ДІЯЛЬНІСТЬ ГУБЕРНСЬКИХ ТА ПОВІТОВИХ ЗЕМСТВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЛІСІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст.
  Authors: Н. В. Путря
  Number of views: 642
 • 128-131
  ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА РУСЬКОЇ АРМІЇ П. ВРАНГЕЛЯ
  Authors: Д. С. Полупанов
  Number of views: 731
 • 132-141
  ДЕМОКРАТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ НА ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Т. В. Мелещенко
  Number of views: 646
 • 141-146
  ІДЕОЛОГІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ ПРОВІДНИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЛІВОГО СПЕКТРУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ПОЧАТКУ XXI ст. ТА ЇХ ВПЛИВ НА МОЛОДЬ
  Authors: В. В. Піткевич
  Number of views: 731
 • 146-153
  ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК НОВА ФОРМА ТУРИСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ПРАКТИКИ
  Authors: Л. Д. Божко
  Number of views: 644
 • 154-159
  МІСТА ВОЛОДИМИРО-СУЗДАЛЬСЬКОЇ РУСІ ЗА ВІДОМОСТЯМИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЖЕРЕЛ XIII-XV СТОЛІТТЯ
  Authors: Лущай Ю. В.
  Number of views: 622
 • 159-164
  ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЄЗУЇТСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ КІНЦЯ 1830-х – ПОЧАТКУ 1850-х рр.
  Authors: С. О. Сєряков
  Number of views: 657
 • 164-168
  ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ У ПРАЦЯХ ІСТОРИКІВ ХАРКІВСЬКОГО І НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТІВ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
  Authors: Т.С.Китиченко
  Number of views: 636
 • 168-174
  ПОЛТАВСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ ЯК ОСЕРЕДОК ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ
  Authors: Т. Ю. Місостов
  Number of views: 656
 • 174-180
  ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В ЛЕНІНГРАДІ В РОКИ НЕПУ В ІСТОРІОГРАФІЇ 1920-х рр.
  Authors: О. М. Орленко
  Number of views: 717
 • 180-185
  ЦІНОВА ПОЛІТИКА НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ В СІМФЕРОПОЛІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ГОЛОС КРИМУ» У ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ (1942 – 1943 рр.)
  Authors: С.А.Вишневський
  Number of views: 720
 • 185-190
  ДІЯЛЬНІСТЬ Л. М. СЛАВІНА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Authors: Д. В. Черкаська
  Number of views: 781


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us