Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Drugs in Context
Moldovan Medical Journal
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
The Greek e-journal of Perioperative MedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
266
YesterdayYesterday
3391
This weekThis week
15661
Last WeekLast week
13522
This monthThis month
36737
Last monthLast month
46293
All daysAll days
5230717

Zbìrnik naukovih pracʹ. Ìstorìâ ta geografìâ

Number 49, 2013

 • 5-8
  ЗАСНУВАННЯ ГАЛИЦЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ МИТРОПОЛІЇ (ПОЧАТОК ХІV ст.)
  Authors: Л.І. Бадєєва
  Number of views: 1002
 • 8-12
  ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСТВА УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ
  Authors: Д.В. Підлісний
  Number of views: 639
 • 13-17
  ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Г.Ф. ГРИНЬКА У 1919 – НА ПОЧАТКУ 1920 РОКУ
  Authors: К.Ю. Кулешов
  Number of views: 741
 • 18-23
  НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ КПУ В ДОНБАСІ (ДОНЕЦЬКА ТА ВОРОШИЛОВГРАДСЬКА ОБЛАСТІ) В ЧАСИ ПЕРЕБУДОВИ
  Authors: А.А. Пахомов
  Number of views: 855
 • 23-29
  ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ (1991 – 2001 рр.)
  Authors: Г.В. Скрипчук
  Number of views: 694
 • 29-33
  ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ (1992-2012 рр.)
  Authors: Т.Л. Жихарєва
  Number of views: 777
 • 34-38
  МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДРІБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: М.П. Маслов
  Number of views: 684
 • 39-42
  РОЗВИТОК В УКРАЇНІ МАЛОГО ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: І.М. Вановська
  Number of views: 693
 • 42-46
  СЛОБОЖАНСЬКИЙ МІРОШНИК В ІСТОРИЧНОМУ ЛАНДШАФТІ ДОРАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
  Authors: Н.А. Лемешева
  Number of views: 685
 • 46-49
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СЕЛЯНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В УСРР У 20-х рр. ХХ ст.
  Authors: В.В. Олянич
  Number of views: 706
 • 49-53
  ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ (1922–1930 рр.)
  Authors: В.М. Мацюцький
  Number of views: 669
 • 53-57
  УКРАЇНЦІ СХІДНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVII – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
  Authors: Ю.В. Подрєз
  Number of views: 895
 • 58-63
  БРАТЧИНА НА РУСІ ЗА ДАНИМИ МАРКА ПОЛО
  Authors: Ю.В. Лущай
  Number of views: 714
 • 63-66
  МАСОНСЬКА ДОБРОЧИННІСТЬ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
  Authors: Н.А. Данілова
  Number of views: 726
 • 66-70
  РОБІТНИЧИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ ЯК «ПОЗАШЛЮБНА ДИТИНА» ЛІБЕРАЛЬНОГО ФЕМІНІЗМУ.
  Authors: М.С. Вороніна
  Number of views: 671
 • 71-75
  «ЖІНОЧЕ ПИТАННЯ» КРІЗЬ ПРИЗМУ «ІДЕЙНИХ» ЖІНОЧИХ ЖУРНАЛІВ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
  Authors: Л.В. Філіпенко
  Number of views: 651
 • 76-80
  ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ТЯГЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: М.А. Трубчанінов
  Number of views: 660
 • 80-84
  ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: Н.В. Путря
  Number of views: 717
 • 85-88
  СТАНІСЛАВ СТОЯЛОВСЬКИЙ ТАЙОГО РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ ПОЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬНО-ХРИСТИЯНСЬКОГО РУХУ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
  Authors: А.Б. Кліш
  Number of views: 658
 • 88-92
  МОБІЛІЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВНОГО ВІЙСЬКОВОГО І МОРСЬКОГО ДУХІВНИЦТВА РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ТА ФЛОТУ В 1914 р.
  Authors: С.В. Малишко
  Number of views: 621
 • 93-97
  ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ВЛАДИ ПО ВІДНОШЕННЮДО ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ЧЕХІВ ТА СЛОВАКІВ У ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  Authors: О.Є. Дмитрієва
  Number of views: 648
 • 97-99
  ПАРТІЯ В СИСТЕМІ ПОГЛЯДІВ АНТОНІО ГРАМШІ
  Authors: Г. Кудрявцева
  Number of views: 628
 • 100-105
  ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ РЕСПУБЛІКИ ІНДОНЕЗІЯ: ПЕРШІ МІСЯЦІ ІСНУВАННЯ ДЕРЖАВИ
  Authors: А.Р. Галушка-Адайкін
  Number of views: 821
 • 105-109
  ВПЛИВ ПОДІЙ 11 ВЕРЕСНЯ 2001 р. НА АМЕРИКАНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІ ВІДНОСИНИ (2001- 2002 рр.)
  Authors: Л.М. Якименко
  Number of views: 695
 • 110-115
  ВЧЕНА РАДА ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ В 1985 – 1994 рр.
  Authors: М.М. Кучемко
  Number of views: 627
 • 115-119
  ТРУДОВІ ТРАДИЦІЇ СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ім. П.ВАСИЛЕНКА
  Authors: Н.П. Москальова, Б.Г. Москальов
  Number of views: 598
 • 119-122
  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ УСРР ТА НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ РСФРР У 1917 – 1920 РОКАХ
  Authors: Н.А. Сорочан
  Number of views: 678
 • 123-124
  ДІЯЛЬНІСТЬ Я.П.РЯППО В ДЕРЖАВНОМУ АПАРАТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮВ УСРР У 1920-ті РОКИ
  Authors: О.С. Пилипенко
  Number of views: 647
 • 125-130
  РОЗВИТОК МЕТАЛОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ У ХХ ст.: ПЕРСОНАЛІЇ
  Authors: М.В. Гутник
  Number of views: 716
 • 130-133
  НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПОЛЬЩІ У 1990 – 2004 рр
  Authors: А.В. Беззубенко
  Number of views: 655
 • 134-137
  ВІЗАНТІЙСЬКИЙ СТИЛЬ У ХРАМОВІЙ АРХІТЕКТУРІ СВ. СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ ТА СВ. СПАСА В ЧЕРНІГОВІ
  Authors: І.О. Фомін
  Number of views: 657
 • 137-140
  МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КУПЕЦТВА У СПРАВІ ВІДНОВЛЕННЯ ЦЕРКОВ ХАРКОВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.
  Authors: В.С. Рубан
  Number of views: 609
 • 142-146
  ХАРКІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ У 1864 – 1888 РОКАХ
  Authors: Ю.І. Саламахіна
  Number of views: 648
 • 146-156
  ПРАВОВІ ТА ФІНАНСОВІ ЗАСАДИ ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ БАХМУТСЬКОГО ПОВІТУ (1866-1916 рр.)
  Authors: С.Й. Татаринов, С.А. Федотов
  Number of views: 680
 • 156-160
  РОБОТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ЗЕМСЬКИХ ОРГАНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮТА ЛІКВІДАЦІЇ ЕПІДЕМІЙ ХОЛЕРИ (ПОЧАТОК ХХ ст.)
  Authors: І.М. Логовський
  Number of views: 580
 • 160-166
  ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІРМЕН ХАРКОВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХIX ст. – НА ПОЧАТКУ ХХI ст.
  Authors: С.Г. Кочарян
  Number of views: 753
 • 166-167
  ОСВІТА В СЕЛІ МИКОЛО-КОМИШУВАТА КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1885-2012)
  Authors: С.М. Луньов
  Number of views: 716
 • 168-169
  ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ НА ХАРКІВЩИНІ В 1919-1920 РОКАХ
  Authors: Д.О. Цепков
  Number of views: 650
 • 170-172
  ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮСЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ (1920-ті рр.)
  Authors: І.В. Чернікова
  Number of views: 673
 • 172-173
  ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КАПЕЛИ КОБЗАРІВ ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА (1925 – 1930 рр.)
  Authors: В.Б. Приходько
  Number of views: 588
 • 174-177
  ЗАРОДЖЕННЯ ТРАКТОРОБУДУВАННЯ НА ХАРКІВСЬКОМУ ПАРАВОЗОБУДІВНОМУ ЗАВОДІ ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ
  Authors: О.Г. Кривоконь
  Number of views: 835
 • 178-179
  ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕМЕНЕЦЬКОЇЖІНОЧОЇ СЕКЦІЇ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Authors: І.П. Ткачук
  Number of views: 634
 • 184-185
  СВЯТКОВІ КОМЕМОРАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ОФІЦІЙНОЇ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ ПРО НАЦИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ), 1943–1953 рр.
  Authors: І.Є. Склокіна
  Number of views: 659
 • 185-187
  РОЗВИТОК МЕРЕЖІ КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ НА ВІННИЧЧИНІ У СЕРЕДИНІ 60 – 80-х рр. ХХ ст.
  Authors: А.С. Поліщук
  Number of views: 623
 • 187-192
  ВСТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ТА БЄЛГОРОДСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
  Authors: С.В. Мороз
  Number of views: 619
 • 193-196
  ПРАВЛІННЯ ДЖУЧИДСЬКОГО ХАНА ДЕРВІША (1416 – 1419 рр.) ЗА ДАНИМИ ПИСЬМОВИХ ДЖЕРЕЛ ТА НУМІЗМАТИКИ
  Authors: Ю.В. Зайончковський
  Number of views: 588
 • 197-200
  ІСТОРІЯ ВІЗАНТІЇ ХІІ СТОЛІТТЯ У ТВОРАХ ЇЇ ІСТОРИКІВ
  Authors: О.В. Миловидова
  Number of views: 583
 • 200-204
  ГЕНЕЗА ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПЕРІОДИЧНОГО ДРУКУ В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ (ХАРКІВСЬКОЇ) ГУБЕРНІЇ)
  Authors: С.В. Мірошніченко
  Number of views: 630
 • 204-206
  КРИМ УЖИТТІ РОДИНИ ІМПЕРАТОРАМИКОЛИ ІІ ЗА СПОГАДАМИ Т.Є. МЕЛЬНИК
  Authors: А.С. Мясникова
  Number of views: 596
 • 206-209
  ПРОБЛЕМИ ВИСВІТЛЕННЯ ІСТОРІЇ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1888-1923) В ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
  Authors: Ю.А. Конюшенко
  Number of views: 574
 • 209-215
  АКАДЕМІК Ф.І.ШМІТ В ІСТОРІЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В УКРАЇНІ У 20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ: ТВОРЧА ДОЛЯ ВЧЕНОГО В ПЕРІОД 1917-1924 рр.
  Authors: В.Т. Петрикова
  Number of views: 622
 • 215-217
  ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ В.І.ВЕРЕТЕННИКОВА
  Authors: О.М. Богдашина, О.О. Маслівець
  Number of views: 570
 • 217-221
  ІСТОРІОГРАФІЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У 20-30 РР. ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Л.В. Олянич
  Number of views: 664
 • 221-224
  ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ОПОРУ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
  Authors: О.В. Дьякова
  Number of views: 801
 • 224-227
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
  Authors: Т.Ю. Місостов
  Number of views: 503
 • 227-229
  ХАРКІВСЬКИЙ АРХІВ В ЕВАКУАЦІЇ НА ПІВДЕННОМУ УРАЛІ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
  Authors: І.О. Корлиханова
  Number of views: 574
 • 230-234
  ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ-АРХІВУ ПЕРЕХОДОВОЇ ДОБИ ЯК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ОСЕРЕДКУ ОКУПОВАНОГО КИЄВА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  Authors: О.О. Салата
  Number of views: 582
 • 234-239
  СТЕФАН СТАМБОЛОВ ЯК РЕВОЛЮЦІОНЕР, ПОЛІТИК І ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ БОЛГАРІЇ У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ СЕРЕДИНИ 1980-х – ПОЧАТКУ 1990-х рр.
  Authors: Д.В. Миколенко
  Number of views: 559
 • 239-244
  ОСМИСЛЕННЯ СОМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ БУТТЯ ІНДИВІДА В КОНТЕКСТІ УТВЕРДЖЕННЯ ПОСТГУМАНІТАРНОЇ ПАРАДИГМИ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.
  Authors: Я.О. Потапенко
  Number of views: 556
 • 245-246
  ХАРКІВСЬКІ МИЛОВАРИ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: І.В.Соха, О.В.Бондар
  Number of views: 558


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us