Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Turkish Journal of Forestry
Slovenská literatúra
Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal
Journal of Computer Sciences InstituteRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
605
YesterdayYesterday
1560
This weekThis week
6376
Last WeekLast week
8683
This monthThis month
38693
Last monthLast month
40908
All daysAll days
4942386

Zbìrnik naukovih pracʹ. Ìstorìâ ta geografìâ

Number 53, 2016

 • 5-11
  КНЯЗІВСЬКА ВЛАДА НА РУСІ В Х-ХІІ СТ.
  Authors: Ющенко П.А.
  Number of views: 548
 • 11-16
  РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ ЗА МІСЬКИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ 1870 ТА 1892 рр.
  Authors: А. С. Мясникова
  Number of views: 506
 • 16-21
  ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ З УКРАЇНСЬКИМ НАСЕЛЕННЯМ У ХІХ СТОЛІТТІ
  Authors: Швайка І.О.
  Number of views: 522
 • 21-31
  РОЗВИТОК В УКРАЇНІ ВИРОБНИЦТВА КЛІНКЕРУ (ДЗВІНЧАКУ) ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІXIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: Маслов Микола Павлович
  Number of views: 499
 • 31-37
  РОЗВИТОК КУСТАРНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДАХ КУРСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ УДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Мороз С.В.
  Number of views: 480
 • 37-47
  БУКОВИНА ПІД ЧАС СТАБІЛІЗАЦІЇ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ У МОЛДАВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1621 - 1650 РР.)
  Authors: Олексій Балух
  Number of views: 596
 • 47-53
  ЮРИДИЧНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗЕМСТВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
  Authors: Бутенко Роман Миколайович
  Number of views: 519
 • 53-61
  ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ХАРКІВЩИНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ В ПЕРІОД НЕПУ (1921 – 1929 РР.)
  Authors: Скрипчук В.П.
  Number of views: 427
 • 62-66
  ПРОБЛЕМЫ ГРУЗИНСКО-АБХАЗСКИХ ОТНОШЕНИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ
  Authors: Ахалмосулишвили Теймураз
  Number of views: 521
 • 66-73
  ВПЛИВ ГОЛОДУ 1946-1947 рр. НА МІГРАЦІЮ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ХАРКОВА
  Authors: Іванов С.Ю., Солошенко О.М.
  Number of views: 515
 • 73-79
  ХАРКІВСЬКА ГАЗЕТА «УТРО» ПРО АГРАРНЕ ПИТАННЯ В ІІ ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ (1906–1907 рр.)
  Authors: Малютіна О. К.
  Number of views: 541
 • 79-91
  ПРИМУСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ОКУПОВАНОЇ ХАРКІВЩИНИ ДО НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ
  Authors: Скрипниченко Ю. Ф.
  Number of views: 604
 • 91-96
  ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ СТАН РОБІТНИКІВ ХАРКІВСЬКОГО ПАРОВОЗОБУДІВНОГО ЗАВОДУ на рубежі ХІХ – ХХ ст.
  Authors: Дьякова О. В.
  Number of views: 484
 • 96-100
  УТРАЧЕНІ ІСТОРИЧНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ХАРКІВЩИНІ
  Authors: Кузнєцов П. В.
  Number of views: 499
 • 101-107
  ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТА ШКОЛА: З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПОВОЄННІ ЧАСИ
  Authors: Бережна С. В., Кучемко М. М.
  Number of views: 547
 • 108-113
  АНТИРЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА ХАРКІВЩИНІ У 20-30-х рр. ХХ ст.
  Authors: Мухіна І. Г.
  Number of views: 511
 • 113-118
  ЖІНОЧІ ХУДОЖНІ ТЕКСТИЛЬНІ ПРОМИСЛИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: Вановська Інна Марківна
  Number of views: 500
 • 119-124
  СЛОБОЖАНСЬКЕ МЛИНАРСТВО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ –ХVІІІСТОЛІТТЯХ
  Authors: Лемешева Н.А.
  Number of views: 602
 • 125-135
  ПОЛКОВІ БІБЛІОТЕКИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Authors: Іванюк О. Л.
  Number of views: 531
 • 135-143
  ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТІВ КИЇВСЬКИХ І ГАЛИЦЬКИХ З РОЗБУДОВИ МОНАСТИРСЬКИХ БІБЛІОТЕК КИЄВА У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Authors: Іванюк І. А.
  Number of views: 569
 • 144-151
  ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ: ВІД НАУКОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДО ШКІЛЬНОЇ АУДИТОРІЇ
  Authors: Салата О.О.
  Number of views: 798
 • 152-159
  «ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ» НА ВІДЕНСЬКОМУ КОНГРЕСІ 1815 Р. Й УТВОРЕННЯ КОРОЛІВСТВА ПОЛЬСЬКОГО
  Authors: Громакова Н. Ю.
  Number of views: 957
 • 160-167
  ЕТНІЧНА МОЗАЇКА СХІДНИХ РУБЕЖІВ ЄВРОПИ В УЯВЛЕННІ ФРАНЦУЗЬКИХ ЕНЦИКЛОПЕДИСТІВ
  Authors: Мацей Форицький
  Number of views: 511
 • 167-172
  РАЗВИТИЕ АГРОЭКОЛОГИИ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЗЕМСКИЙ ПЕРИОД
  Authors: Скібінська Н. В.
  Number of views: 494
 • 172-179
  РЕЛІГІЙНІ УЯВЛЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ АВТОРІВ XV СТОЛІТТЯ ПРО ПІВНІЧНУ РУСЬ
  Authors: Лущай Ю. В.
  Number of views: 525
 • 180-188
  ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НА ТЕРИТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ СЕЛЯН- СЬКИХ КУСТАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ УКІНЦІ ХVIIІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Трубчанінов М.А.
  Number of views: 496
 • 189-191
  РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ: В. Д. КОЗЛІТІН. КРАЇНИ ЄВРОПИ І ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ В 1944−1974 РР. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 740 С.
  Authors: Чувпило О. О., Чувпило Л. О.
  Number of views: 520
 • 192-193
  РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА ТРУБЧАНІНОВА МИКОЛИ АНАТОЛІЙОВИЧА «РОЗВИТОК ПІДСОБНИХ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ І ПРОМИСЛІВ У СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РОСІЇ В ЕПОХУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН КІНЦЯ ХVIIІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.»
  Authors: Волосник Ю.П.
  Number of views: 553
 • 194-201
  КОРОТКИЙ НАРИС ЖИТТЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О. М. БОГДАШИНОЇ
  Authors: Гончарова О.С.
  Number of views: 714

Number 52, 2015

 • 4-8
  ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬВ УКРАЇНІ 20-30-Х PP. ХХ СТОЛІТТЯ: ПРИЧИНИ СОЦІАЛЬНОЇ АНОМАЛІЇ ТА ФОРМИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
  Authors: Л.В. Олянич
  Number of views: 571
 • 8-11
  ВНЕСОК НІМЦІВ В ОСВІТУ УКРАЇНИ
  Authors: І.О.Темна
  Number of views: 601
 • 11-17
  ДОМАШНІ ПРОМИСЛИ ТА РЕМЕСЛА УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЦТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: І.М. Вановська
  Number of views: 556
 • 17-24
  РОЗВИТОК БУДІВНИЦТВА ГУЖОВИХ ДОРІГ У НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ
  Authors: М.В. Андрієнко
  Number of views: 595
 • 24-31
  DEVELOPMENT IN UKRAINE THE SMALL PRIVATE SILK PROCESSING INDUSTRIES IN THE XIX – AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
  Authors: Maslov M.P.
  Number of views: 569
 • 31-36
  ГЕРАЛЬДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНІ
  Authors: А. В. Рудюк
  Number of views: 537
 • 37-41
  БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ГРОМАДИ ХАРКОВА У ХІХ - ПОЧ. ХХ СТ.
  Authors: І. Г. Мухіна
  Number of views: 579
 • 41-47
  ВИДИ НАРОДНОЇ ТОПОНІМІКИ ХАРКОВА
  Authors: О. В. Дьякова
  Number of views: 669
 • 47-52
  ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОЄННОЇ ОКРУГИ 5 «МАКІВКА»
  Authors: В. І. Ільницький
  Number of views: 682
 • 52-58
  РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СХІДНО-СЛОБОЖАНСЬКИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У ДРУГІЙПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Р. М. Бутенко
  Number of views: 577
 • 58-63
  ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ ГУДАНОВ: ХРОНІКА ПОДВИГУ
  Authors: В. Ф. Ліпейко
  Number of views: 559
 • 63-69
  ВПЛИВ ЗЕМСТВА НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСВА У ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: Н.А. Лемешева
  Number of views: 566
 • 69-74
  ВЕРБУВАЛЬНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА КАМПАНІЯ ЩОДО ДОБРОВІЛЬНОГО ВИВОЗУНАСЕЛЕННЯОКУПОВАНОГО ХАРКОВА НАРІЗНОМАНІТНІРОБОТИДО ТРЕТЬОГОРЕЙХУ
  Authors: Ю. Ф.Скрипниченко
  Number of views: 593
 • 75-80
  ЗІБРАННЯ МОНАСТИРСЬКИХ БІБЛІОТЕК КИЄВА ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
  Authors: І.А. Іванюк
  Number of views: 533
 • 81-87
  НЕУРЯДОВА СТАРШИНА ГЕТЬМАНЩИНИ XVІI –XVІII СТ. У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
  Authors: І. І. Кривошея
  Number of views: 568
 • 88-90
  ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТУНІСЬКОЇ ЕЛІТИ В КОНТЕКСТІ ГЕНДЕРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
  Authors: С. В. Гладченко
  Number of views: 588
 • 91-97
  STOSUNKI WYZNANIOWE W MIASTACH WIELKOPOLSKICH NA POGRANICZU POLSKO-ŚLĄSKIM I POLSKO-BRANDENBURSKIM W XVI I XVII WIEKU
  Authors: Paweł Klint
  Number of views: 570
 • 97-102
  ЯПОНСЬКО-УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ У 1995-1996 РОКАХ
  Authors: І. В. Денисенко
  Number of views: 590
 • 102-109
  DEVELOPMENT OF THE COUNTRY SUBSIDIARY INDUSTRIAL PRODUCTIONS AND CRAFTS IN THE EUROPEAN RUSSIA IN THE LAST THIRD OF XVIII - AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
  Authors: Trubchaninov М. А.
  Number of views: 606
 • 109-115
  ВЛАДА НОВГОРОДА НА ПОЧАТКУ XV СТОЛІТТЯ ПО ВІДОМОСТЯМ ЩОДЕННИКА ЖИЛЬБЕРА ДЕ ЛАННОА
  Authors: Ю. В. Лущай
  Number of views: 585

Number 51, 2014

 • 5-9
  ЗДОБУТТЯ СЛОБІДСЬКИМИ СТАРШИНАМИ ДВОРЯНСЬКОГО ЗВАННЯ
  Authors: О.Ю. Бірьова
  Number of views: 559
 • 9-18
  НОВАТОРСЬКА ІДЕОЛОГІЯ КЛИМЕНТІЯ ШЕПТИЦЬКОГО У РОЗВИТКУ СТУДИТСЬКИХ МОНАСТИРІВ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (20 – 30 рр. ХХ ст.)
  Authors: В.З. Чорнописька
  Number of views: 702
 • 18-24
  БОЙОВІ СОКИРИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ РУСІ X – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIII СТ.
  Authors: В.Д. Греков
  Number of views: 689
 • 25-30
  УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА СИБІРУ ТА ДАЛЕКОГО СХОДУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: Ю.В. Подрєз
  Number of views: 643
 • 30-41
  УКРАЇНСЬКІ МАЛІ ПІДПРИЄМЦІ ЯК ЕКСПОНЕНТИ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА СВІТОВИХ ВИСТАВОК 1830-1890-х РОКІВ
  Authors: М.П. Маслов
  Number of views: 591
 • 41-47
  КУСТАРНІ ПРОМИСЛИ І РЕМЕСЛА УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: І.М. Вановська
  Number of views: 695
 • 47-52
  РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ПО РЕГУЛЮВАННЮ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В 1920-ті РОКИ
  Authors: О. М. Олійник
  Number of views: 552
 • 53-58
  РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х РОКІВ
  Authors: В.В. Олянич
  Number of views: 597
 • 58-63
  ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ ДЛЯ РАДЯНСЬКОГО СЕЛА НАПРИКІНЦІ 1920-х –ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ
  Authors: Б.Г. Москальов, Н.П. Москальова
  Number of views: 565
 • 63-68
  ВЧИТЕЛЬСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ПОБУТОВОГО СТАНОВИЩА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОРІЧЧЯ)
  Authors: І.А. Коляда
  Number of views: 593
 • 69-74
  РАДЯНСЬКА «ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ» ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (1920-1921 рр.)
  Authors: Д. В. Підлісний
  Number of views: 587
 • 74-78
  ПРИВАТНІ СЕРЕДНІ ТА ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ В КІНЦІ XX – НА ПОЧАТКУ XXI СТОРІЧЧЯ
  Authors: Т.А. Литвиненко
  Number of views: 650
 • 78-83
  РОЛЬ ДВОРЯНСТВА У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 1861 – 1914 РОКАХ
  Authors: Н.В. Проць
  Number of views: 597
 • 84-99
  ЗНАЧЕННЯ ЕТНОНІМА НАРОДУ БУЛГАР
  Authors: С.В. Фіннік
  Number of views: 649
 • 100-103
  РОЗВИТОК В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЗЕМСЬКОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПРОПАГАНДИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: Н.В. Путря
  Number of views: 696
 • 103-109
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ «СЕСТРИНСЬКОГО РУХУ» В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 – 1918 рр.)
  Authors: Ж.В. Тітовська
  Number of views: 649
 • 109-112
  СТАН САНІТАРІЇ І МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В МІСЦЯХ ІЗОЛЯЦІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ БІЛОРУСІ В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ В 1941 – 1944 РОКАХ
  Authors: Г.Р. Вінниця
  Number of views: 588
 • 112-119
  «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПИТАННЯ» У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 70-х РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ
  Authors: Л. М. Ямпольська
  Number of views: 649
 • 119-123
  ПРО ТИПОЛОГІЮ ХРИСТИЯНСЬКИХ ХРАМІВ ПЕРШИХ СТОЛІТЬ
  Authors: М.В. Фомін
  Number of views: 652
 • 124-132
  ЕВОЛЮЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕГЕНЕРАТИВНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НА СЕЛІ МАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: М.А. Трубчанінов
  Number of views: 649
 • 133-137
  ТРАДИЦІЙНІ ОБРЯДОВІ ТА СВЯТКОВІ СТРАВИ УКРАЇНЦІВ-СЛОБОЖАН
  Authors: К.О. Наконечна
  Number of views: 784
 • 137-145
  МЛИНАРСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛЯНСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: Н.А. Лемешева
  Number of views: 597
 • 145-151
  БОРОТЬБА МІЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ З БАНДИТИЗМОМ У РОКИ НЕПУ
  Authors: О. В. Чернуха
  Number of views: 623
 • 152-156
  ХАРКІВСЬКА КАМ’ЯНОВУГІЛЬНА ТА ЗАЛІЗОТОРГОВА БІРЖА У 1902 – 1917 РОКАХ
  Authors: І. О. Шандра
  Number of views: 614
 • 157-162
  КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИЩИХ І СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ (СЕРЕДИНА 40-х РОКІВ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)
  Authors: Г.Я. Сеньківська
  Number of views: 653
 • 163-168
  ЗМІСТ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА У НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ (1958-1991 рр.)
  Authors: В.С. Бугрій
  Number of views: 604
 • 168-173
  ФОРМУВАННЯ В ІСТОРІОГРАФІЇ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ З ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНИХ КАПІТАЛІВ ТА ЗАРУБІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.
  Authors: Е.О. Хряпін, В.В. Яценко
  Number of views: 636
 • 173-178
  СОЦІАЛЬНА ОПІКА В ХАРКОВІ (КІНЕЦЬ 1919 – 1934 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
  Authors: А.О. Новікова
  Number of views: 603
 • 178-184
  ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ МУЗЕЇВ ІСТОРІЇ АВІАЦІЇ І КОСМОНАВТИКИ В УКРАЇНІ З СЕРЕДИНИ ХХ ст.
  Authors: С.В. Лосінська
  Number of views: 618

Number 50, 2014

 • 5-9
  ВІРМЕНСЬКА ГРОМАДА ХАРКОВА (XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.): ЕТНОКОНФЕСІЙНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ
  Authors: С. В. Мірошніченко
  Number of views: 592
 • 9-14
  ЄВРЕЙСЬКІ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
  Authors: В. О. Доценко
  Number of views: 592
 • 15-21
  БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХІХ – поч. ХХ ст.)
  Authors: І. Г. Мухіна
  Number of views: 587
 • 21-26
  ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ РОСІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Ю. В. Подрєз
  Number of views: 618
 • 27-33
  РОЗВИТОК КУСТАРНИХ ПРОМИСЛІВ ТА РЕМЕСЕЛ СЕРЕД УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: Р. М. Бутенко
  Number of views: 637
 • 33-39
  ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СЕЛЯН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ ТА МАШИНАМИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
  Authors: Я. В. Березняк
  Number of views: 625
 • 40-44
  ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО КУПЕЦТВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XІX ст.
  Authors: В. С. Рубан
  Number of views: 597
 • 44-48
  РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ У ДВОРЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ
  Authors: Н. В. Проць
  Number of views: 657
 • 48-54
  ІНТЕНДАНТСЬКА СЛУЖБА В ХАРКІВСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ОКРУГУ В 1864–1888 РОКАХ
  Authors: Ю. І. Саламахіна
  Number of views: 641
 • 54-61
  ГЕОГРАФІЯ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ МАЛИХ ЛІСОПИЛЬНИХ І ДЕРЕВООБРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПЕРША ТРЕТИНА XX СТОРІЧЧЯ)
  Authors: М.П. Маслов
  Number of views: 630
 • 61-66
  ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ЗЕМСТВА У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ СУХОПУТНИХ ШЛЯХІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ
  Authors: М. В. Андрієнко
  Number of views: 690
 • 66-72
  ЕВОЛЮЦІЯ ЖІНОЧИХ ТКАЦЬКИХ ТА КИЛИМАРСЬКИХ ПРОМИСЛІВ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: І. М. Вановська
  Number of views: 590
 • 73-80
  СПІВРОБІТНИЦТВО ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У СФЕРІ ПОЧАТКОВОЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
  Authors: М. В. Широколава
  Number of views: 596
 • 80-83
  СУСПІЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ ДЛЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ В УСРР У 1920-х рр.
  Authors: Л. В. Олянич
  Number of views: 576
 • 84-90
  РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА У РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1905 – 1917 рр.)
  Authors: Т.В. Ковальчук
  Number of views: 548
 • 90-94
  РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ДОСВІД РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ (1917 – 1921 рр.)
  Authors: Д. В. Підлісний
  Number of views: 591
 • 94-99
  ВОДЯНІ МЛИНИ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: Н. А. Лемешева
  Number of views: 618
 • 99-103
  ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР У 20-х рр. ХХ ст.
  Authors: В. В. Олянич
  Number of views: 632
 • 103-107
  РЕФОРМА ВЧК-ГПУ В УСРР 1922 р.
  Authors: В. П. Скрипчук
  Number of views: 580
 • 108-113
  ОДИН РІК В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  Authors: Н. П. Москальова
  Number of views: 594
 • 113-116
  ПОШУКИ НОВИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЗМІСТУ ТА КРИТЕРІЇВ ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  Authors: Г. В. Скрипчук
  Number of views: 625
 • 117-124
  ВІТРЯНА ЕНЕРГЕТИКА В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: М. А. Трубчанінов
  Number of views: 670
 • 124-127
  ДІЯЛЬНІСТЬ ГУБЕРНСЬКИХ ТА ПОВІТОВИХ ЗЕМСТВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЛІСІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст.
  Authors: Н. В. Путря
  Number of views: 611
 • 128-131
  ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА РУСЬКОЇ АРМІЇ П. ВРАНГЕЛЯ
  Authors: Д. С. Полупанов
  Number of views: 694
 • 132-141
  ДЕМОКРАТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ НА ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Т. В. Мелещенко
  Number of views: 613
 • 141-146
  ІДЕОЛОГІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ ПРОВІДНИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЛІВОГО СПЕКТРУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ПОЧАТКУ XXI ст. ТА ЇХ ВПЛИВ НА МОЛОДЬ
  Authors: В. В. Піткевич
  Number of views: 697
 • 146-153
  ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК НОВА ФОРМА ТУРИСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ПРАКТИКИ
  Authors: Л. Д. Божко
  Number of views: 613
 • 154-159
  МІСТА ВОЛОДИМИРО-СУЗДАЛЬСЬКОЇ РУСІ ЗА ВІДОМОСТЯМИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЖЕРЕЛ XIII-XV СТОЛІТТЯ
  Authors: Лущай Ю. В.
  Number of views: 587
 • 159-164
  ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЄЗУЇТСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ КІНЦЯ 1830-х – ПОЧАТКУ 1850-х рр.
  Authors: С. О. Сєряков
  Number of views: 611
 • 164-168
  ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ У ПРАЦЯХ ІСТОРИКІВ ХАРКІВСЬКОГО І НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТІВ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
  Authors: Т.С.Китиченко
  Number of views: 598
 • 168-174
  ПОЛТАВСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ ЯК ОСЕРЕДОК ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ
  Authors: Т. Ю. Місостов
  Number of views: 622
 • 174-180
  ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В ЛЕНІНГРАДІ В РОКИ НЕПУ В ІСТОРІОГРАФІЇ 1920-х рр.
  Authors: О. М. Орленко
  Number of views: 682
 • 180-185
  ЦІНОВА ПОЛІТИКА НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ В СІМФЕРОПОЛІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ГОЛОС КРИМУ» У ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ (1942 – 1943 рр.)
  Authors: С.А.Вишневський
  Number of views: 688
 • 185-190
  ДІЯЛЬНІСТЬ Л. М. СЛАВІНА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Authors: Д. В. Черкаська
  Number of views: 739

Number 49, 2013

 • 5-8
  ЗАСНУВАННЯ ГАЛИЦЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ МИТРОПОЛІЇ (ПОЧАТОК ХІV ст.)
  Authors: Л.І. Бадєєва
  Number of views: 937
 • 8-12
  ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСТВА УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ
  Authors: Д.В. Підлісний
  Number of views: 605
 • 13-17
  ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Г.Ф. ГРИНЬКА У 1919 – НА ПОЧАТКУ 1920 РОКУ
  Authors: К.Ю. Кулешов
  Number of views: 697
 • 18-23
  НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ КПУ В ДОНБАСІ (ДОНЕЦЬКА ТА ВОРОШИЛОВГРАДСЬКА ОБЛАСТІ) В ЧАСИ ПЕРЕБУДОВИ
  Authors: А.А. Пахомов
  Number of views: 822
 • 23-29
  ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ (1991 – 2001 рр.)
  Authors: Г.В. Скрипчук
  Number of views: 653
 • 29-33
  ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ (1992-2012 рр.)
  Authors: Т.Л. Жихарєва
  Number of views: 737
 • 34-38
  МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДРІБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: М.П. Маслов
  Number of views: 646
 • 39-42
  РОЗВИТОК В УКРАЇНІ МАЛОГО ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: І.М. Вановська
  Number of views: 657
 • 42-46
  СЛОБОЖАНСЬКИЙ МІРОШНИК В ІСТОРИЧНОМУ ЛАНДШАФТІ ДОРАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
  Authors: Н.А. Лемешева
  Number of views: 654
 • 46-49
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СЕЛЯНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В УСРР У 20-х рр. ХХ ст.
  Authors: В.В. Олянич
  Number of views: 667
 • 49-53
  ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ (1922–1930 рр.)
  Authors: В.М. Мацюцький
  Number of views: 631
 • 53-57
  УКРАЇНЦІ СХІДНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVII – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
  Authors: Ю.В. Подрєз
  Number of views: 850
 • 58-63
  БРАТЧИНА НА РУСІ ЗА ДАНИМИ МАРКА ПОЛО
  Authors: Ю.В. Лущай
  Number of views: 664
 • 63-66
  МАСОНСЬКА ДОБРОЧИННІСТЬ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
  Authors: Н.А. Данілова
  Number of views: 682
 • 66-70
  РОБІТНИЧИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ ЯК «ПОЗАШЛЮБНА ДИТИНА» ЛІБЕРАЛЬНОГО ФЕМІНІЗМУ.
  Authors: М.С. Вороніна
  Number of views: 637
 • 71-75
  «ЖІНОЧЕ ПИТАННЯ» КРІЗЬ ПРИЗМУ «ІДЕЙНИХ» ЖІНОЧИХ ЖУРНАЛІВ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
  Authors: Л.В. Філіпенко
  Number of views: 618
 • 76-80
  ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ТЯГЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: М.А. Трубчанінов
  Number of views: 626
 • 80-84
  ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
  Authors: Н.В. Путря
  Number of views: 677
 • 85-88
  СТАНІСЛАВ СТОЯЛОВСЬКИЙ ТАЙОГО РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ ПОЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬНО-ХРИСТИЯНСЬКОГО РУХУ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
  Authors: А.Б. Кліш
  Number of views: 616
 • 88-92
  МОБІЛІЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВНОГО ВІЙСЬКОВОГО І МОРСЬКОГО ДУХІВНИЦТВА РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ТА ФЛОТУ В 1914 р.
  Authors: С.В. Малишко
  Number of views: 589
 • 93-97
  ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ВЛАДИ ПО ВІДНОШЕННЮДО ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ЧЕХІВ ТА СЛОВАКІВ У ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  Authors: О.Є. Дмитрієва
  Number of views: 616
 • 97-99
  ПАРТІЯ В СИСТЕМІ ПОГЛЯДІВ АНТОНІО ГРАМШІ
  Authors: Г. Кудрявцева
  Number of views: 594
 • 100-105
  ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ РЕСПУБЛІКИ ІНДОНЕЗІЯ: ПЕРШІ МІСЯЦІ ІСНУВАННЯ ДЕРЖАВИ
  Authors: А.Р. Галушка-Адайкін
  Number of views: 782
 • 105-109
  ВПЛИВ ПОДІЙ 11 ВЕРЕСНЯ 2001 р. НА АМЕРИКАНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІ ВІДНОСИНИ (2001- 2002 рр.)
  Authors: Л.М. Якименко
  Number of views: 654
 • 110-115
  ВЧЕНА РАДА ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ В 1985 – 1994 рр.
  Authors: М.М. Кучемко
  Number of views: 595
 • 115-119
  ТРУДОВІ ТРАДИЦІЇ СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ім. П.ВАСИЛЕНКА
  Authors: Н.П. Москальова, Б.Г. Москальов
  Number of views: 558
 • 119-122
  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ УСРР ТА НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ РСФРР У 1917 – 1920 РОКАХ
  Authors: Н.А. Сорочан
  Number of views: 640
 • 123-124
  ДІЯЛЬНІСТЬ Я.П.РЯППО В ДЕРЖАВНОМУ АПАРАТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮВ УСРР У 1920-ті РОКИ
  Authors: О.С. Пилипенко
  Number of views: 610
 • 125-130
  РОЗВИТОК МЕТАЛОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ У ХХ ст.: ПЕРСОНАЛІЇ
  Authors: М.В. Гутник
  Number of views: 672
 • 130-133
  НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПОЛЬЩІ У 1990 – 2004 рр
  Authors: А.В. Беззубенко
  Number of views: 619
 • 134-137
  ВІЗАНТІЙСЬКИЙ СТИЛЬ У ХРАМОВІЙ АРХІТЕКТУРІ СВ. СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ ТА СВ. СПАСА В ЧЕРНІГОВІ
  Authors: І.О. Фомін
  Number of views: 601
 • 137-140
  МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КУПЕЦТВА У СПРАВІ ВІДНОВЛЕННЯ ЦЕРКОВ ХАРКОВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.
  Authors: В.С. Рубан
  Number of views: 568
 • 142-146
  ХАРКІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ У 1864 – 1888 РОКАХ
  Authors: Ю.І. Саламахіна
  Number of views: 613
 • 146-156
  ПРАВОВІ ТА ФІНАНСОВІ ЗАСАДИ ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ БАХМУТСЬКОГО ПОВІТУ (1866-1916 рр.)
  Authors: С.Й. Татаринов, С.А. Федотов
  Number of views: 639
 • 156-160
  РОБОТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ЗЕМСЬКИХ ОРГАНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПО ЗАПОБІГАННЮТА ЛІКВІДАЦІЇ ЕПІДЕМІЙ ХОЛЕРИ (ПОЧАТОК ХХ ст.)
  Authors: І.М. Логовський
  Number of views: 546
 • 160-166
  ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІРМЕН ХАРКОВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХIX ст. – НА ПОЧАТКУ ХХI ст.
  Authors: С.Г. Кочарян
  Number of views: 719
 • 166-167
  ОСВІТА В СЕЛІ МИКОЛО-КОМИШУВАТА КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1885-2012)
  Authors: С.М. Луньов
  Number of views: 684
 • 168-169
  ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ НА ХАРКІВЩИНІ В 1919-1920 РОКАХ
  Authors: Д.О. Цепков
  Number of views: 608
 • 170-172
  ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮСЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ (1920-ті рр.)
  Authors: І.В. Чернікова
  Number of views: 631
 • 172-173
  ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КАПЕЛИ КОБЗАРІВ ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА (1925 – 1930 рр.)
  Authors: В.Б. Приходько
  Number of views: 557
 • 174-177
  ЗАРОДЖЕННЯ ТРАКТОРОБУДУВАННЯ НА ХАРКІВСЬКОМУ ПАРАВОЗОБУДІВНОМУ ЗАВОДІ ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ
  Authors: О.Г. Кривоконь
  Number of views: 789
 • 178-179
  ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕМЕНЕЦЬКОЇЖІНОЧОЇ СЕКЦІЇ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Authors: І.П. Ткачук
  Number of views: 598
 • 184-185
  СВЯТКОВІ КОМЕМОРАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ОФІЦІЙНОЇ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ ПРО НАЦИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ), 1943–1953 рр.
  Authors: І.Є. Склокіна
  Number of views: 619
 • 185-187
  РОЗВИТОК МЕРЕЖІ КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ НА ВІННИЧЧИНІ У СЕРЕДИНІ 60 – 80-х рр. ХХ ст.
  Authors: А.С. Поліщук
  Number of views: 583
 • 187-192
  ВСТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ТА БЄЛГОРОДСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
  Authors: С.В. Мороз
  Number of views: 583
 • 193-196
  ПРАВЛІННЯ ДЖУЧИДСЬКОГО ХАНА ДЕРВІША (1416 – 1419 рр.) ЗА ДАНИМИ ПИСЬМОВИХ ДЖЕРЕЛ ТА НУМІЗМАТИКИ
  Authors: Ю.В. Зайончковський
  Number of views: 545
 • 197-200
  ІСТОРІЯ ВІЗАНТІЇ ХІІ СТОЛІТТЯ У ТВОРАХ ЇЇ ІСТОРИКІВ
  Authors: О.В. Миловидова
  Number of views: 553
 • 200-204
  ГЕНЕЗА ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПЕРІОДИЧНОГО ДРУКУ В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ (ХАРКІВСЬКОЇ) ГУБЕРНІЇ)
  Authors: С.В. Мірошніченко
  Number of views: 592
 • 204-206
  КРИМ УЖИТТІ РОДИНИ ІМПЕРАТОРАМИКОЛИ ІІ ЗА СПОГАДАМИ Т.Є. МЕЛЬНИК
  Authors: А.С. Мясникова
  Number of views: 555
 • 206-209
  ПРОБЛЕМИ ВИСВІТЛЕННЯ ІСТОРІЇ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1888-1923) В ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
  Authors: Ю.А. Конюшенко
  Number of views: 536
 • 209-215
  АКАДЕМІК Ф.І.ШМІТ В ІСТОРІЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В УКРАЇНІ У 20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ: ТВОРЧА ДОЛЯ ВЧЕНОГО В ПЕРІОД 1917-1924 рр.
  Authors: В.Т. Петрикова
  Number of views: 594
 • 215-217
  ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ В.І.ВЕРЕТЕННИКОВА
  Authors: О.М. Богдашина, О.О. Маслівець
  Number of views: 535
 • 217-221
  ІСТОРІОГРАФІЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У 20-30 РР. ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Л.В. Олянич
  Number of views: 635
 • 221-224
  ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ОПОРУ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
  Authors: О.В. Дьякова
  Number of views: 762
 • 224-227
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
  Authors: Т.Ю. Місостов
  Number of views: 473
 • 227-229
  ХАРКІВСЬКИЙ АРХІВ В ЕВАКУАЦІЇ НА ПІВДЕННОМУ УРАЛІ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
  Authors: І.О. Корлиханова
  Number of views: 540
 • 230-234
  ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ-АРХІВУ ПЕРЕХОДОВОЇ ДОБИ ЯК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ОСЕРЕДКУ ОКУПОВАНОГО КИЄВА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  Authors: О.О. Салата
  Number of views: 545
 • 234-239
  СТЕФАН СТАМБОЛОВ ЯК РЕВОЛЮЦІОНЕР, ПОЛІТИК І ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ БОЛГАРІЇ У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ СЕРЕДИНИ 1980-х – ПОЧАТКУ 1990-х рр.
  Authors: Д.В. Миколенко
  Number of views: 527
 • 239-244
  ОСМИСЛЕННЯ СОМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ БУТТЯ ІНДИВІДА В КОНТЕКСТІ УТВЕРДЖЕННЯ ПОСТГУМАНІТАРНОЇ ПАРАДИГМИ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.
  Authors: Я.О. Потапенко
  Number of views: 516
 • 245-246
  ХАРКІВСЬКІ МИЛОВАРИ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: І.В.Соха, О.В.Бондар
  Number of views: 523


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us