Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Journal of Naval Sciences and Engineering
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Khristianstvo na blizhnem Vostoke
Animal Research InternationalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1490
YesterdayYesterday
2024
This weekThis week
3514
Last WeekLast week
12348
This monthThis month
10815
Last monthLast month
45282
All daysAll days
5038638

Bìologìâ ta valeologìâ

Number 19, 2017

 • 16-27
  ОРНИТОКОМПЛЕКСЫ ТРОСТНИКОВЫХ ЗАРОСЛЕЙ: СТРУКТУРА, ДИНАМИКА, ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ
  Authors: В. А. Кошелев
  Number of views: 390
 • 28-40
  ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНІ УМОВИ УТРИМАННЯ ПЕРЕПЕЛІВ НА МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
  Authors: О. І. Кошелєв, М. В. Усков
  Number of views: 528
 • 41-50
  ВПЛИВ КРАУН-ЕТЕРІВ НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ У ПІДГОСТРОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ
  Authors: Р. І. Кратенко
  Number of views: 368
 • 51-57
  МОРФОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ПЕДОБІОНТІВ- ЗООФАГІВ НА ПРИКЛАДІ CARABUS GRANULATUS LINNAEUS, 1758 (COLEOPTERA, CARABIDAE) В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ПРЕСУ
  Authors: Ю. Л. Кульбачко, О. О. Дідур
  Number of views: 414
 • 58-68
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДТРИМКИ ГОМЕОСТАЗУ В ШТУЧНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ КОМАХ І КОНТРОЛЬ ЇХ СТАНУ
  Authors: Т. Ю. Маркіна
  Number of views: 411
 • 69-78
  ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЖУЖЕЛИЦ ТРИБЫ PTEROSTICHINI (COLEOPTERA, CARABIDAE) ПАРКОВЫХ УРБОЦЕНОЗОВ СЕВЕРНОЙ И ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ
  Authors: О. В. Пучков, Н. Ю. Николенко, И. А. Гаркуша
  Number of views: 404
 • 79-86
  КОНХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧЕРЕВОНОГИХ МОЛЮСКІВ РОДУ VIVIPARUS В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ СТАТІ
  Authors: Ю. С. Рябцева, Н. В. Вичалковська
  Number of views: 496
 • 87-92
  ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РІВЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ В УМОВАХ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ, ІНДУКОВАНОГО ДІОКСИДИНОМ
  Authors: Н. Г. Стрижельчик, Л. В. Яковлєва
  Number of views: 397
 • 93-97
  ОЦІНКА ВПЛИВУ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РІВЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ В УМОВАХ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ, ІНДУКОВАНОГО ЦИКЛОФОСФАМІДОМ
  Authors: Н. Г. Стрижельчик, Л. В. Яковлєва
  Number of views: 379
 • 98-106
  ФІТОСОЗОЛОГІЧНА ОЦІНКА ФЛОРИ ПЕРСПЕКТИВНОГО БОТАНІЧНОГО ЗАКАЗНИКА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «ЗАПАДНЕ» (Дворічанський район, Харківська область)
  Authors: Ю. Г. Гамуля, В. В. Бітюцька, Н. Л. Лосєва
  Number of views: 476
 • 107-113
  ПРЕДСТАВНИКИ ROSACEAE JUSS. В ОЗЕЛЕНЕННІ БОТАНІЧНОГО САДУ ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
  Authors: Я. В. Гончаренко, О. C. Денисова, Є. Т. Маліченко
  Number of views: 388
 • 114-120
  ВИВЧЕННЯ СТАНУ ПОПУЛЯЦІЇ ЩИТНИКА ЧОЛОВІЧОГО Dryopteris filix – mas. (L.) Schott, 1834 В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
  Authors: С. В. Петренко, Н. В. Демідова, Л. В. Королецька
  Number of views: 392
 • 121-130
  БІОХІМІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ГЕПАТИТУ В І С
  Authors: Т. О. Дерев’янко, І. О. Ликова
  Number of views: 470
 • 131-140
  ВПЛИВ РІЗНИХ РУХОВИХ РЕЖИМІВ НА ФІЗИЧНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ВПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
  Authors: Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко, А. В. Мамотенко
  Number of views: 397
 • 141-147
  ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З РІЗНИМ РІВНЕМ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
  Authors: В. П. Коц, С. М. Коц
  Number of views: 438
 • 149-155
  СТАН МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ЛІКАРСЬКУ ХВОРОБУ
  Authors: Е. М. Солошенко, Н. Є. Узленкова, Г. К. Кондакова, А. Є. Дунаєва, Т. П. Ярмак, З. М. Шевченко
  Number of views: 440
 • 156-165
  ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЖИРОРОЗЧИННИХ ВІТАМІНІВ У БІОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНАХ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОГО ЕКСПРЕС-МЕТОДУ
  Authors: Ю. О. Тридуб, О. М. Свєчнікова
  Number of views: 410
 • 166-178
  ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТОКСИЧНОСТІ РІЧКОВОЇ ГІДРОЕКОСИСТЕМИ У ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ МЕЖЕННИЙ ПЕРІОД
  Authors: О. О. Бєдункова, В. О. Конончук
  Number of views: 391
 • 179-188
  ДИНАМІКА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ РІЧКИ СТИР В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Authors: В. Й. Мельник, І. Л. Толочик
  Number of views: 416
 • 189-198
  РІШЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ТА ТЕРМІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ТОНКОШАРОВИХ НАДПРОВІДНИХ СТРУКТУР Nb3GeXAl1-X З ВОДНО-НЕВОДНИХ РОЗЧИНІВ
  Authors: О. В. Сидоренко
  Number of views: 394
 • 199-207
  ЕКОЛОГІЧНА ТА ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ
  Authors: Г. М. Шихалєєва, А. А. Еннан, О. Д. Чурсіна, І. І. Шихалєєв, Ю. Ю. Юрченко
  Number of views: 395


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us