Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Research on Engineering Structures and Materials
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR HUMANITY SCIENCE & ENGLISH LANGUAGE
Taiwanese Journal of Entomological Studies
INMATEH - Agricultural EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
774
YesterdayYesterday
855
This weekThis week
5210
Last WeekLast week
2351
This monthThis month
25826
Last monthLast month
47188
All daysAll days
4825562

Bìologìâ ta valeologìâ

Number 19, 2017

 • 16-27
  ОРНИТОКОМПЛЕКСЫ ТРОСТНИКОВЫХ ЗАРОСЛЕЙ: СТРУКТУРА, ДИНАМИКА, ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ
  Authors: В. А. Кошелев
  Number of views: 354
 • 28-40
  ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНІ УМОВИ УТРИМАННЯ ПЕРЕПЕЛІВ НА МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
  Authors: О. І. Кошелєв, М. В. Усков
  Number of views: 494
 • 41-50
  ВПЛИВ КРАУН-ЕТЕРІВ НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ У ПІДГОСТРОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ
  Authors: Р. І. Кратенко
  Number of views: 325
 • 51-57
  МОРФОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ПЕДОБІОНТІВ- ЗООФАГІВ НА ПРИКЛАДІ CARABUS GRANULATUS LINNAEUS, 1758 (COLEOPTERA, CARABIDAE) В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ПРЕСУ
  Authors: Ю. Л. Кульбачко, О. О. Дідур
  Number of views: 371
 • 58-68
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДТРИМКИ ГОМЕОСТАЗУ В ШТУЧНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ КОМАХ І КОНТРОЛЬ ЇХ СТАНУ
  Authors: Т. Ю. Маркіна
  Number of views: 372
 • 69-78
  ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЖУЖЕЛИЦ ТРИБЫ PTEROSTICHINI (COLEOPTERA, CARABIDAE) ПАРКОВЫХ УРБОЦЕНОЗОВ СЕВЕРНОЙ И ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ
  Authors: О. В. Пучков, Н. Ю. Николенко, И. А. Гаркуша
  Number of views: 362
 • 79-86
  КОНХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧЕРЕВОНОГИХ МОЛЮСКІВ РОДУ VIVIPARUS В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ СТАТІ
  Authors: Ю. С. Рябцева, Н. В. Вичалковська
  Number of views: 461
 • 87-92
  ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РІВЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ В УМОВАХ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ, ІНДУКОВАНОГО ДІОКСИДИНОМ
  Authors: Н. Г. Стрижельчик, Л. В. Яковлєва
  Number of views: 364
 • 93-97
  ОЦІНКА ВПЛИВУ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РІВЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ В УМОВАХ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ, ІНДУКОВАНОГО ЦИКЛОФОСФАМІДОМ
  Authors: Н. Г. Стрижельчик, Л. В. Яковлєва
  Number of views: 343
 • 98-106
  ФІТОСОЗОЛОГІЧНА ОЦІНКА ФЛОРИ ПЕРСПЕКТИВНОГО БОТАНІЧНОГО ЗАКАЗНИКА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «ЗАПАДНЕ» (Дворічанський район, Харківська область)
  Authors: Ю. Г. Гамуля, В. В. Бітюцька, Н. Л. Лосєва
  Number of views: 434
 • 107-113
  ПРЕДСТАВНИКИ ROSACEAE JUSS. В ОЗЕЛЕНЕННІ БОТАНІЧНОГО САДУ ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
  Authors: Я. В. Гончаренко, О. C. Денисова, Є. Т. Маліченко
  Number of views: 350
 • 114-120
  ВИВЧЕННЯ СТАНУ ПОПУЛЯЦІЇ ЩИТНИКА ЧОЛОВІЧОГО Dryopteris filix – mas. (L.) Schott, 1834 В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
  Authors: С. В. Петренко, Н. В. Демідова, Л. В. Королецька
  Number of views: 357
 • 121-130
  БІОХІМІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ГЕПАТИТУ В І С
  Authors: Т. О. Дерев’янко, І. О. Ликова
  Number of views: 433
 • 131-140
  ВПЛИВ РІЗНИХ РУХОВИХ РЕЖИМІВ НА ФІЗИЧНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ВПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
  Authors: Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко, А. В. Мамотенко
  Number of views: 355
 • 141-147
  ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З РІЗНИМ РІВНЕМ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
  Authors: В. П. Коц, С. М. Коц
  Number of views: 401
 • 149-155
  СТАН МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ЛІКАРСЬКУ ХВОРОБУ
  Authors: Е. М. Солошенко, Н. Є. Узленкова, Г. К. Кондакова, А. Є. Дунаєва, Т. П. Ярмак, З. М. Шевченко
  Number of views: 400
 • 156-165
  ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЖИРОРОЗЧИННИХ ВІТАМІНІВ У БІОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНАХ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОГО ЕКСПРЕС-МЕТОДУ
  Authors: Ю. О. Тридуб, О. М. Свєчнікова
  Number of views: 369
 • 166-178
  ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТОКСИЧНОСТІ РІЧКОВОЇ ГІДРОЕКОСИСТЕМИ У ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ МЕЖЕННИЙ ПЕРІОД
  Authors: О. О. Бєдункова, В. О. Конончук
  Number of views: 349
 • 179-188
  ДИНАМІКА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ РІЧКИ СТИР В МЕЖАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Authors: В. Й. Мельник, І. Л. Толочик
  Number of views: 383
 • 189-198
  РІШЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ТА ТЕРМІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ТОНКОШАРОВИХ НАДПРОВІДНИХ СТРУКТУР Nb3GeXAl1-X З ВОДНО-НЕВОДНИХ РОЗЧИНІВ
  Authors: О. В. Сидоренко
  Number of views: 351
 • 199-207
  ЕКОЛОГІЧНА ТА ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ
  Authors: Г. М. Шихалєєва, А. А. Еннан, О. Д. Чурсіна, І. І. Шихалєєв, Ю. Ю. Юрченко
  Number of views: 356

Number 18, 2016

 • 9-16
  МОРФОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ МІОКАРДУ ПРИ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ НА ТЛІ ВВЕДЕННЯ АЛКІЛСЕЛЕНОНАФТІРІДІНА
  Authors: Авад Алі Ріядх, Виноградов О.О.
  Number of views: 425
 • 17-23
  АКТИВНІСТЬ ГЛЮКУРОНОВОГО ШЛЯХУ КОН’ЮГАЦІЇ У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ОЛІГОЕФІРІВ БАГАТОАТОМНИХ СПИРТІВ
  Authors: Бондарева А.В., Комаревцева І.А.
  Number of views: 484
 • 24-37
  УЧАСТИЕ ПТИЦ В РАСПРОСТРАНЕНИИ СЕМЯН ПЛОДОВО- ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИАЗОВЬЯ
  Authors: Кошелев В.А., Матрухан Т.И., Яковлева А.С.
  Number of views: 460
 • 38-43
  CROWN-ETHERS TOXICITY PARAMETERS AND THEIR CUMULATIVE PROPERTIES IN SHORT-TERM EXPERIMENTS
  Authors: Kratenko R.I., Ph.D.
  Number of views: 496
 • 44-56
  АНАТОМО-ГІСТОЛОГІЧНА БУДОВА КИШЕЧНИКУ КУЛИКІВ (CHARADRII) ЯК МІГРАНТІВ
  Authors: Ликова І.О., Харченко Л.П.
  Number of views: 445
 • 57-61
  ВПЛИВ СВІТЛОВОГО РЕЖИМУ НА ЕСТРАЛЬНИЙ ЦИКЛ САМИЦЬ ЩУРІВ
  Authors: Мамотенко А.В., Комісова Т.Є.
  Number of views: 408
 • 62-75
  ЖУКИ-СКАКУНЫ (COLEOPTERA, CICINDELIDAE) ТЕРРАСНО- ДЕЛЬТОВОЙ РАВНИНЫ НИЖНЕГО ПРИДНЕПРОВЬЯ
  Authors: Пучков А.В., Ниточко М.И.,
  Number of views: 500
 • 76-81
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АДАПТИВНОЇ ВІДПОВІДІ У ЕУКАРІОТІВ ПРИ ДІЇ МАЛИХ ПОТУЖНОСТЕЙ НЕІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
  Authors: Стрижельчик Н.Г.
  Number of views: 447
 • 82-90
  МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ НАЩАДКІВ ЩУРІВ, ВИНОШЕНИХ В УМОВАХ БАТЬКІВСЬКОГО ПАЛІННЯ, ЯКИМ БУЛА НАНЕСЕНА МЕХАНІЧНА РАНА
  Authors: Ткаченко В.М., Комісова Т.Є.,
  Number of views: 493
 • 91-98
  БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАСІННЯ БУР’ЯНІВ ТА ДИНАМІКА ЙОГО ПРОРОСТАННЯ В КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗАХ
  Authors: Гаврилюк Ю.В.
  Number of views: 527
 • 99-104
  ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕКРЕАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ГІДРОПАРК ЖУРАВЛІВСЬКИЙ (м. ХАРКІВ)
  Authors: Гончаренко Я.В.
  Number of views: 469
 • 105-115
  ЗНАХІДКИ GERANIUM SIBIRICUM L. НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКІВ
  Authors: Лещенко Ю.О., Бенгус Ю.В.
  Number of views: 491
 • 116-124
  НЕАЛЕЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ МУТАНТНИХ ГЕНІВ СТРУКТУРИ ЕНДОСПЕРМУ КУКУРУДЗИ ЗА ФЕНОТИПОМ ЗЕРНА
  Authors: Чуб Л.М., Ібрагімова Ш.Б.,Тимчук Н.Ф., Потапенко Г.С.,Тимчук С.М., Ніколенко І.А., Тимчук Д.С.
  Number of views: 442
 • 125-133
  ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЕВО- СУДИННОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Authors: Коц В.П., Коц С.М.
  Number of views: 501
 • 134-140
  ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ВІДСТРОЧЕНОЇ ФОРМИ ДЕКОМПРЕСІЙНОЇ ХВОРОБИ МЕТОДОМ КИСНЕВО-ПОВІТРЯНОЇ РЕКОМПРЕСІЇ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
  Authors: Матвейчук С.В.
  Number of views: 459
 • 141-147
  ПРОФЕСІЙНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ В УМОВАХ ТАБАЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Authors: Попова Т.М., Мельник О.Г., Рябоконь А.І.,
  Number of views: 496
 • 148-158
  ОЦІНКА СУБ’ЄКТИВНИХ ВІДЧУТТІВ МОЛОДІ ПІД ЧАС ТРИВАЛОГО КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ЗВ’ЯЗКОМ
  Authors: Цибулін О.С.
  Number of views: 422
 • 159-168
  ЦЕНОМОРФІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРИ СУХОДІЛЬНИХ ЛУКІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ, ЯК ПОКАЗНИК СТУПЕНЯ ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЗДАТНОСТІ ДО САМОВІДНОВЛЕННЯ
  Authors: Сіра О.Є., Гамуля Ю.Г.
  Number of views: 503
 • 169-180
  АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОЩОВИХ ЧЕРВ’ЯКІВ В БІОІНДИКАЦІЇ СТАНУ УРБОЕДАФОТОПІВ МІСТА РІВНЕ
  Authors: Стернік В.М., Мельник В.И.
  Number of views: 660

Number 17, 2015

 • 8-14
  МІКРОЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД МОЛОКА КОРІВ ЗА ВПЛИВУ ХЕЛАТІВ КУПРУМУ, ЦИНКУ ТА МАНГАНУ
  Authors: Богороденко С.В.
  Number of views: 455
 • 15-22
  ДО ЕКОЛОГІЇ ПОВЗИКА (Sitta europeae L.) НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ
  Authors: Бондарець Д. І.
  Number of views: 463
 • 23-31
  ВПЛИВ РІВНОМІРНОСТІ ЗМІШУВАННЯ ПОВНОЗМІШАНОГО РАЦІОНУ НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ТВАРИН ЕНЕРГІЄЮ
  Authors: Єлецька Т. О., Василевський М. В., Берестова Л. Є.
  Number of views: 428
 • 32-36
  ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІТАМІНУ Е В РАЦІОНАХ КОРІВ В ПЕРІОД ЛАКТАЦІЇ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ЯКІСНОГО ВІТАМІНІЗОВАНОГО МОЛОКА
  Authors: Зозуля Ю. О., Іонов І. А.
  Number of views: 380
 • 37-44
  ЗНАЧЕНИЕ ЛЭП ДЛЯ ПТИЦ В АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТАХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ ЮГА УКРАИНЫ
  Authors: Кошелев А. И., Кошелев В. А., Копылова Т. В., Писанец А. М.
  Number of views: 470
 • 45-49
  3H-WB4101 AND 3H-DIHYDROALPRENOLOL BINDING PARAMETERS WITH BRAIN NEOCORTEX SYNAPTOSOMES OF RATS TOXIFIED BY CROWN-ETHERS
  Authors: Kratenko R.I.
  Number of views: 414
 • 50-55
  СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЗКУ У ЩУРІВ ПРИ СИНДРОМІ ВІДМІНИ ІНГАЛЯЦІЇ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
  Authors: Левічева Н. О.
  Number of views: 417
 • 56-61
  EVALUATION OF RECREATIONAL LOADING ON ARTEM CITY PARK (KHARKIV)
  Authors: Goncharenko Y.V.
  Number of views: 472
 • 62-68
  НАПРЯМОК СУКЦЕСІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЯХ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ м. КРАСНОДОНА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Authors: Комісова Т. Є., Губська О. П., Кучер О. О.
  Number of views: 387
 • 85-89
  ЗАХВОРЮВАННІСТЬ СТУДЕНТІВ ХНПУ імені Г. С. СКОВОРОДИ
  Authors: Попова Т. М., Циганкова Т. І., Рябоконь А. І.
  Number of views: 394
 • 90-94
  СТАН МЕХАНІЧНОЇ РАНИ НАЩАДКІВ, БАТЬКИ ЯКИХ ПІДЛЯГАЛИ ХРОНІЧНІЙ ТЮТЮНОВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ
  Authors: Ткаченко В. М., Комісова Т. Є.
  Number of views: 373
 • 95-107
  МІНЛИВІСТЬ РОСТУ ІХТІОПОПУЛЯЦІЙ В УМОВАХ ГІДРОХІМІЧНИХ ЗМІН РІЧКИ ЗАМЧИСЬКО РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Authors: Бєдункова О. О.
  Number of views: 468
 • 108-122
  ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ПОПУЛЯЦІЙ РІДКІСНИХ ТА ЗНИКАЮЧИХ ВИДІВ ЗАПЛАВНИХ МІСЦЕЗРОСТАНЬ У ДОЛИНІ Р. УДИ НА ТЕРИТОРІЇ М. ХАРКІВ МЕТОДОМ ФІТОІНДИКАЦІЇ
  Authors: Гамуля Ю.Г., Чаюк О.А.
  Number of views: 411
 • 123-128
  БДЖОЛИНЕ ОБНІЖЖЯ ЯК МАРКЕРНИЙ ПОКАЗНИК ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ
  Authors: Калініна І. Г., Долгая М. М.
  Number of views: 381
 • 129-137
  ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УРБОЕДАФОТОПІВ МІСТА РІВНЕ
  Authors: Мельник В. Й., Стернік В. М.
  Number of views: 421

Number 16, 2014

 • 7-15
  ПОРУШЕННЯ ФЕРТИЛЬНОСТІ У МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ ІЗ СІВЕРСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО ЦЕНТРУ РІЗНОМАНІТТЯ PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX
  Authors: А.А. Боброва , Р.М. Макарян , В.П. Шейко , Д.А. Шабанов
  Number of views: 546
 • 16-20
  ВПЛИВ ГАМА-ОПРОМІНЕННЯ НА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ КРОЛІВ
  Authors: С.С. Костюк
  Number of views: 519
 • 21-28
  CROWN-ETHERS – XENOBIOTICS WHICH POSSESS MEMBRANOTROPIC ACTIVITY
  Authors: R.I. Kratenko
  Number of views: 467
 • 29-36
  ДИНАМІКА МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ КУЛИКІВ НА МІГРАЦІЙНИХ ЗУПИНКАХ
  Authors: І.О. Ликова
  Number of views: 513
 • 37-46
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВЕДЕННЯ РІДКІСНИХ ТА ЗНИКАЮЧИХ ВИДІВ КОМАХ У ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ
  Authors: Т.Ю. Маркіна
  Number of views: 522
 • 47-50
  ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЬТАНУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ САЛЬМОНЕЛЬОЗІ
  Authors: Т.М. Попова
  Number of views: 483
 • 51-61
  СКЕЛЕТОХРОНОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОСТУ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ ЗІ СТАВКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ГОМІЛЬШАНСЬКІ ЛІСИ» ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ
  Authors: О.Є. Усова
  Number of views: 553
 • 62-70
  МАКРОСКОПІЧНА БУДОВА ШЛУНКА ПТАХІВ РІЗНИХ ТРОФІЧНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ
  Authors: Л.П. Харченко
  Number of views: 498
 • 71-76
  СИСТЕМАТИЧНИЙ ТА ДЕКОРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКУ «ПЕРЕМОГА» (м. ХАРКІВ)
  Authors: Я.В. Гончаренко
  Number of views: 553
 • 77-84
  ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ БУКА ЛІСОВОГО В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ
  Authors: С.А. Лось ,В.В. Грицайчук , А.М. Чепіга
  Number of views: 542
 • 85-95
  ПУЛИ І ПОТОКИ ВУГЛЕЦЮ В ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ СТРИЙСЬКО-СЯНСЬКОЇ ВЕРХОВИНИ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)
  Authors: В.П. Рожак
  Number of views: 560

Number 15, 2013

 • 7-13
  ВПЛИВ СТИМУЛЮЮЧИХ ПІДКОРМОК НА БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІМЕЙ APIS MELLIFERA В ПІВНІЧНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
  Authors: К.І. Бородіна , К.І. Рибка
  Number of views: 561
 • 13-23
  ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДОТРЯДА LACERTILIA
  Authors: Е.О. Брошко , М.Ф. Ковтун
  Number of views: 536
 • 23-29
  НОВИЙ СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ КОМАХ НА ПРИКЛАДІ BOMBYX MORI L. (LEPIDOPTERA: BOMBYCIDAE)
  Authors: О.З. Злотін,Т.Ю. Маркіна , Н.В. Ісіченко
  Number of views: 516
 • 29-36
  СИСТЕМАТИЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНТОМОФАУНИ ДЕРЕВНИХ ШИРОКОЛИСТЯНИХ БІОЦЕНОЗІВ ГЛУХІВЩИНИ
  Authors: І.М. Коренева, Н.О. Нечай
  Number of views: 646
 • 36-42
  INFLUENCE OF CROWN-ETHERS ON MICORSOMAL OXIDATION SYSTEM COMPONENTS OF WHITE RATS LIVER
  Authors: R.I. Kratenko
  Number of views: 559
 • 42-49
  МОРФОБІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЖАБОГОЛОВОГО БИЧКА (MESOGOBIUS BATRACHOCEPHALUS PALLAS, 1814) СОЛОНИХ ТА ПРІСНИХ ВОДОЙМ УКРАЇНИ
  Authors: Онопрієнко В.П.
  Number of views: 495
 • 49-53
  ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЦИТОГЕНЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ ДІОКСИДИНУ У КЛІТИНАХ КІСТКОВОГО МОЗКУ МИШЕЙ
  Authors: Стрижельчик Н.Г.
  Number of views: 545
 • 54-57
  ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЦИТОГЕНЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ ЦИКЛОФОСФАМІДУ У КЛІТИНАХ КІСТКОВОГО МОЗКУ МИШЕЙ
  Authors: Н.Г. Стрижельчик
  Number of views: 554
 • 58-62
  МІКРОЯДЕРНИЙ АНАЛІЗ ТРЬОХ ПОКОЛІНЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ З РІЗНИХ РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ УТРИМАННЯ
  Authors: О.В. Федорова
  Number of views: 622
 • 62-77
  АНАТОМІЧНА І МАКРО- МІКРОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ТРАВНОГО ТРАКТУ КУЛИКІВ ЯК ДАЛЕКИХ МІГРАНТІВ
  Authors: Л.П. Харченко , І.О. Ликова
  Number of views: 480
 • 78-83
  ОЦІНКА ЛАНДШАФТНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ПАРКУ ПРИ БК ХЕМЗ м. ХАРКІВ
  Authors: Я.В. Гончаренко
  Number of views: 595
 • 84-90
  КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СУЧАCНОГО СТАНУ ЦПКіВ ім. М. ГОРЬКОГО м. ХАРКІВ
  Authors: Я.В. Гончаренко, Л.В. Никитюк
  Number of views: 579
 • 90-97
  ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ОЛІЇ У ВИСОКОАМІЛОЗНОЇ КУКУРУДЗИ НА ОСНОВІ МУТАЦІЇ AE
  Authors: С.М. Тимчук, О.Г. Супрун, Г.С. Потапенко, Н.В. Ларінцева , Д.С. Тимчук, Л.Я. Харченко
  Number of views: 519
 • 98-104
  ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
  Authors: С.М. Коц , В.П. Коц
  Number of views: 550
 • 104-108
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КИСНЕВОГО РЕЖИМУ ЛІКУВАЛЬНОЇ РЕКОМПРЕСІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ВОДОЛАЗІВ В ОДНОМІСНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ БАРОКАМЕРАХ
  Authors: С.В. Матвейчук
  Number of views: 514
 • 109-114
  ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ТРИВОГА В ПЕРІОД РАННЬОГО ЗРОСТАННЯ
  Authors: Т.М. Попова
  Number of views: 557
 • 115-127
  СПЕЦИФІКА ЕЕГ ДІТЕЙ З ЗОРОВИМИ ДИСФУНКЦІЯМИ В СТАНІ СПОКОЮ З ВІДКРИТИМИ ОЧИМА
  Authors: І.В. Редька
  Number of views: 639


1
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us