Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Electrónica Educare
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
Revista Conjuntura AustralRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
701
YesterdayYesterday
1829
This weekThis week
4352
Last WeekLast week
12262
This monthThis month
49441
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4406288

Vìsnik Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì G.S. Skovorodi. Fìlosofìâ

Number 48(2), 2017

 • 3-13
  ОНТОЛОГІЧНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕОРЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ПОБУДОВИ ІНТЕГРАЛЬНОГО РАЦІОНАЛІЗМУ В ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТРАНСВЕРСАЛЬНОГО РОЗУМУ
  Authors: В.М. Петрушов
  Number of views: 237
 • 14-22
  ПРОБЛЕМА СВОБОДИ: МІЖ ЗАХОДОМ І СХОДОМ
  Authors: О.М. Роговський
  Number of views: 256
 • 23-33
  КРАСА ЯК ФЕНОМЕН СПРИЙНЯТТЯ І ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТУ
  Authors: О.І. Матвієнко
  Number of views: 487
 • 34-42
  СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ РОЗДОРІЖЖЯ СУЧАСНОГО СПОРТУ
  Authors: М.В. Єгупов
  Number of views: 244
 • 43-53
  ФЕНОМЕН МОВИ У ДЗЕРКАЛІ СВІТОГЛЯДНИХ ПРІОРИТЕТІВ
  Authors: Л.П. Погасій
  Number of views: 351
 • 54-65
  ЛЮДИНА ЯК НОСІЙ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ
  Authors: В.Г. Шапоренко
  Number of views: 315
 • 66-74
  ПЕДАГОГІЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  Authors: Л.В. Пасічник
  Number of views: 262
 • 75-81
  БАЗИСНІ ПРИНЦИПИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
  Authors: О.В. Єськова
  Number of views: 323
 • 82-92
  СУЧАСНІСТЬ У СМИСЛОВОМУ ПОЛІ ДИСКУРСУ СПРАВЕДЛИВОСТІ
  Authors: В.В. Левкулич
  Number of views: 251
 • 93-105
  НАЦІОТВОРЧІСТЬ В СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНОМУ РОЗВИТКУ ТА СПЕЦИФІКА ЧИННИКІВ ЕТНІЧНОСТІ І ПСИХОІДЕНТИЧНОСТІ: КОНТЕКСТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ І УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТИЗМУ
  Authors: А.В. Білецька
  Number of views: 247
 • 106-115
  МЕНТАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК СВІТОГЛЯДНИЙ ФЕНОМЕН
  Authors: А.О. Баюжева
  Number of views: 243
 • 116-128
  ФІЛОСОФСЬКІ ПІДВАЛИНИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ УКРАЇНЦІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
  Authors: О.В. Шапаренко
  Number of views: 250
 • 129-137
  ВИКЛИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ: ОСВІТНІЙ АСПЕКТ
  Authors: М.В. Триняк, С.О. Руденко
  Number of views: 302
 • 138-149
  ПРИВАТНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ: ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
  Authors: М.В. Михайліченко
  Number of views: 260
 • 150-162
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСІЇ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ТА СПОСОБИ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ Й ПОДОЛАННЯ
  Authors: О. Качмар
  Number of views: 1021
 • 163-171
  ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ
  Authors: О.М. Яшина
  Number of views: 415
 • 172-179
  О.А. КОЛЕСОВ: ПОРТРЕТ НА ФОНІ СУЧАСНОСТІ
  Authors: Н.М. Кузьмінська
  Number of views: 237
 • 180-190
  СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ГЛОБАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ДИСКУРСІ ПЛАНЕТАРНОГО РОЗВИТКУ
  Authors: Гао Вейчжень
  Number of views: 284
 • 191-197
  ОСВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ З ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ У МЕТОДОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
  Authors: А.А. Малишева
  Number of views: 257
 • 198-211
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНИХ ТА СУСПІЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
  Authors: Чжань Сінь
  Number of views: 239

Number 48(1), 2017

 • 3-7
  ФІЛОСОФСЬКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ МУЗЕЮ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІНСТИТУЦІЇ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ
  Authors: А.О. Сошніков
  Number of views: 267
 • 8-17
  АНТИТОТАЛІТАРНИЙ ДИСКУРС РАДЯНСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО АНЕКДОТУ 70 – 80-х рр. ХХ ст. (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ)
  Authors: М.Б. Столяр
  Number of views: 284
 • 18-23
  ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ПРОВІДНОЇ ПРОФЕСІЙНО-МОРАЛЬНОЇ ЯКОСТІ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА
  Authors: Л.О. Петрова
  Number of views: 304
 • 24-35
  ПРОПОВІДЬ МЕТАНОЙЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ АСКЕТИЗМУ
  Authors: А.В. Царенок
  Number of views: 254
 • 36-44
  ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ЛЮДИНИ
  Authors: В.С. Ігнатко
  Number of views: 233
 • 45-52
  ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ
  Authors: Р. Драпушко
  Number of views: 499
 • 53-60
  ФИЛОСОФСКАЯ ЭССЕИСТИКА КАК ОПЫТ САМОПОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
  Authors: Ю.Ю. Кобзева
  Number of views: 295
 • 61-67
  УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА УКРАЇНСЬКЕ КІНО
  Authors: Е.М. Алієв
  Number of views: 317
 • 68-79
  ДУХОВНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ (ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЄ ОСМИСЛЕННЯ)
  Authors: О.Д. Джура
  Number of views: 273
 • 80-89
  ДО МЕТОДОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ КОГНІТИВНО- ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ І ТАКСОНОМІЇ Б. БЛУМА
  Authors: О.О. Дольська
  Number of views: 266
 • 90-99
  НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ДІАЛЕКТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І СВОБОДИ
  Authors: А. Линовицька
  Number of views: 312
 • 100-113
  ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ОПТИЦІ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ
  Authors: М.О. Колотило
  Number of views: 297
 • 114-122
  САМООСВІТА ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ОТРИМАННЯ ЗНАННЯ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПІ
  Authors: О.В. Бурлука
  Number of views: 258
 • 123-131
  ДУХОВНІ ТА ІДЕЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ: ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ДОСВІД
  Authors: І.Г. Мухіна
  Number of views: 233
 • 132-141
  ПРЕДМЕТНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МЕДІА-ФІЛОСОФІЇ
  Authors: М.О. Дроботенко
  Number of views: 225
 • 142-152
  МЕДІАКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
  Authors: К.О. Стецюра
  Number of views: 201
 • 153-161
  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК НАСЛІДОК ЕВОЛЮЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
  Authors: Ю.І. Опанасюк
  Number of views: 252
 • 162-169
  ПРИНЦИП ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ВИХОВАННЯ ФРІДРІХА ФРЕБЕЛЯ
  Authors: Т.С. Литвиненко
  Number of views: 420
 • 170-181
  БІЗНЕС-ОСВІТА В СТРУКТУРІ МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ ТА ФІЛОСОФІЇ ГОСПОДАРСТВА (ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЄ ОСМИСЛЕННЯ)
  Authors: О.Ю. Жигилевич
  Number of views: 349
 • 182-188
  ОСВІТНІ ВИКЛИКИ В ПРОЦЕСАХ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
  Authors: І. Силадій
  Number of views: 272
 • 189-200
  ФІЛОСОФІЯ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ
  Authors: С.П. Шостя
  Number of views: 400
 • 201-211
  МЕРЕЖЕВА ВЗАЄМОДІЯ ТА ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ДІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
  Authors: О. Поліщук
  Number of views: 328
 • 212-219
  ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ ТА ІНСТИТУТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
  Authors: К. Захаренко
  Number of views: 760


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us