Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Revista Electrónica Educare
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
Revista Conjuntura AustralRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
674
YesterdayYesterday
1829
This weekThis week
4325
Last WeekLast week
12262
This monthThis month
49414
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4406261

Vìsnik Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì G.S. Skovorodi. Fìlosofìâ

Number 47(2), 2016

 • 3-8
  МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЙНОГО ОБРАЗУ
  Authors: А.О. Сошніков
  Number of views: 428
 • 9-22
  МЕТАМОРФОЗИ МОВИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ІСТОРІЇ ТА ТИПОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ: М.ФУКО
  Authors: В.М. Петрушов, В.І. Павлов, Є.Д. Коротенко
  Number of views: 318
 • 23-30
  КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЖУРНАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОБОЖАНЩИНИ ХХ СТ.)
  Authors: О.В. Іващенко
  Number of views: 293
 • 31-39
  ДИСЦИПЛІНА ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАДИ
  Authors: І.І. Севрук
  Number of views: 275
 • 40-46
  ФЕНОМЕН МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В ПОСТМОДЕРНІ
  Authors: С.В. Бережна
  Number of views: 269
 • 47-60
  МЕТАФІЗИКА АГРЕСІЇ: СМИСЛИ ТА ДУАЛІСТИЧНА ПРИРОДА
  Authors: О.В. Качмар
  Number of views: 282
 • 61-66
  ВПЛИВ КЛАСИЧНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА СВІТОГЛЯД ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Л.В. Пасічник
  Number of views: 534
 • 67-74
  МИР І ВІЙНА У РЕАЛІЯХ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ: ОСВІТНІЙ ВИМІР
  Authors: М.Д. Култаєва
  Number of views: 252
 • 75-92
  ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Authors: О.М. Слюсаренко
  Number of views: 278
 • 93-105
  БАГАТОМОВНІСТЬ ЯК ТРЕНД СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
  Authors: О.В. Яковлева
  Number of views: 356
 • 106-120
  ДИСКУРСИВНІСТЬ, ДІАЛОГІЧНІСТЬ І КОМУНІКАТИВНІСТЬ МОВНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК ІМПЕРАТИВ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
  Authors: О.В. Подолякіна
  Number of views: 296
 • 121-126
  ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ В УКРАЇНІ В XIX СТОЛІТТІ
  Authors: Н.В. Радіонова
  Number of views: 273
 • 127-137
  PHILOSOPHY OF EDUCATION AS A PROBLEM OF “PERSONALITY AND POWER”
  Authors: С.О. Черепанова
  Number of views: 265
 • 138-146
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
  Authors: Т.І. Чаркіна
  Number of views: 487
 • 147-153
  PEDAGOGICAL MYTHMAKING AND CONSTRUCTION OF NEW EDUCATIONAL REALITY
  Authors: О. Razumenko
  Number of views: 280
 • 154-160
  ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ В ДУСІ МИРУ Й МИРОТВОРЧОСТІ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
  Authors: А.В. Шадріна
  Number of views: 255
 • 161-169
  МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ОСВІТНІХ ПЕРСПЕКТИВ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
  Authors: О.А. Шаповалова
  Number of views: 303
 • 170-178
  ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ ПОПУЛЯРНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  Authors: Дроботенко М.О.
  Number of views: 228
 • 179-189
  КОНСТИТУТИВНА РОЛЬ ОСВІТИ У СТРУКТУРУВАННІ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ ЯК ПЕДАГОГІЗОВАНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
  Authors: І.Л. Брацун
  Number of views: 216
 • 190-198
  ПРАВОВА КУЛЬТУРА У ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ
  Authors: Є.В. Мороз
  Number of views: 506
 • 199-210
  ЦІННІСНІ СТРУКТУРИ ЯК ПІДСТАВА СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Authors: О.Я. Романенко
  Number of views: 348
 • 211-222
  МОВА І МОВОТВОРЧІСТЬ У РОСІЙСЬКІЙ ФОРМАЛЬНІЙ ШКОЛІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА (ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ)
  Authors: Б.Г. Бондарчук
  Number of views: 277
 • 223-232
  НОВІТНІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ І ПРОБЛЕМА ПРЕОБРАЖЕННЯ ПРИРОДИ ЛЮДИНИ
  Authors: Л.М. Блозва
  Number of views: 414

Number 47(1), 2016

 • 3-13
  ІНСТИТУЦІЙНІ ВИТОКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  Authors: М.І. Бойченко
  Number of views: 297
 • 14-23
  ЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА У ПРОЦЕСІ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДА
  Authors: В.О. Береза
  Number of views: 358
 • 24-36
  ТАЄМНИЦЯ СВІТОВОГО УРЯДУ: ПОГЛЯД НА ГЕНЕЗИС І СТАНОВЛЕННЯ
  Authors: О.Г. Рябека
  Number of views: 307
 • 37-48
  ПРОСТРАНСТВО COMMUNITAS: ТОПОС РОЖДЕНИЯ СОБЫТИЙНОСТИ
  Authors: Ю.Ю. Бродецкая
  Number of views: 267
 • 49-60
  ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ П’ЄРА БУРДЬЄ НА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО- ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕМИ ПРАКТИК
  Authors: Г.О. Бесєдіна
  Number of views: 480
 • 61-70
  ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАЦІЯ» В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ
  Authors: О.М. Джалілова
  Number of views: 437
 • 71-81
  СОЦІОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ ТА ПІДХОДИ У ЇЇ ДОСЛІДЖЕННІ
  Authors: Д.С. Мірошниченко
  Number of views: 308
 • 82-89
  ФУТУРОЛОГІЧНЕ БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ПОЛІТИЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПЦІЇ «ФУТУРОШОКУ» ЕЛВІНА ТОФФЛЕРА)
  Authors: Т.В. Андрущенко
  Number of views: 759
 • 90-108
  ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИДАКТИКИ КАЗИМИРА ТВАРДОВСЬКОГО
  Authors: О.А. Гончаренко
  Number of views: 348
 • 109-120
  ФІЛОСОФСЬКИЙ ЕПОС С. ПРОЛЕЄВА «ЄЛЕНА ПРЕКРАСНА» ЯК ПРОСТІР ЗУСТРІЧІ АНТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
  Authors: М.Б. Столяр
  Number of views: 340
 • 121-132
  АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ «САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ»
  Authors: Л.М. Сідак
  Number of views: 393
 • 133-142
  КРИТИКА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У РАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ У ПОГЛЯДАХ М. БЕРДЯЄВА, С.Л. ФРАНКА, І.О. ІЛЬЇНА: ОНТОЛОГІЧНІ ТА АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
  Authors: І.Г. Мухіна
  Number of views: 274
 • 143-153
  ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НООГУМАНИСТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ
  Authors: Р.Б. Шиндаулова
  Number of views: 291
 • 154-166
  КОЛІЗІЇ ПРО «ЗНАЧЕННЯ» В ФІЛОСОФІЇ МОВИ АНАЛІТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  Authors: А.В. Лактіонова
  Number of views: 354
 • 167-174
  ОСВІТА ЯК ЗНАРЯДДЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ
  Authors: С.В. Куцепал
  Number of views: 257
 • 175-188
  АКСІОЛОГІЧНІ ТА КОГНІТИВНІ ВИМІРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Authors: Н.М. Бойченко
  Number of views: 334
 • 189-198
  ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
  Authors: Л.М. Панченко
  Number of views: 315
 • 199-208
  ОСВІТНІ ІНСТИТУЦІЇ У ДОСВІДІ МАРКСИСТСЬКОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ
  Authors: В.В. Сагуйченко
  Number of views: 324
 • 209-220
  САМООСВІТА ОСОБИСТОСТІ: ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ
  Authors: О.В. Бурлука
  Number of views: 442
 • 221-234
  ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МУДРОСТІ МОЛОДІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
  Authors: Н.В. Поліщук
  Number of views: 685
 • 235-244
  ОCВІТА ЯК ЦІННІСНИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА
  Authors: Ю.В. Заблоцька
  Number of views: 335

Number 46(2), 2016

 • 3-14
  РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ
  Authors: О.В. Марченко
  Number of views: 237
 • 15-34
  ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ І СПЕЦИФІКА ПРОБЛЕМНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ У США
  Authors: В.В. Зінченко
  Number of views: 266
 • 35-52
  ЖИТТЄЗНАВСТВО: ФІЛОСОФСЬКІ І КУРИКУЛЯРНІ ОПЦІЇ
  Authors: С.Ф. Клепко
  Number of views: 224
 • 53-64
  СТАН, СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  Authors: В.О. Береза
  Number of views: 240
 • 65-70
  РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ НА СЛОБОЖАНЩИНЕ В ХІХ – ФИЛОСОФИЯ И УКРАИНСКИЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ
  Authors: Н.В. Радионова
  Number of views: 235
 • 71-81
  ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНІ ЦІННОСТІ В СВІТСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (РЕЛІГІЯ І ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: Ю.А. Назаренко
  Number of views: 240
 • 82-90
  ІГРОВІ ПРАКТИКИ «ОДЕСЬКОЇ» МОВИ
  Authors: М.Б. Столяр
  Number of views: 232
 • 91-99
  ЛИДЕР ХХІ ВЕКА И ФИЛОСОФИЯ
  Authors: В.А. Стрижко
  Number of views: 281
 • 100-104
  ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ВИЯВЛЕННЯ МОРАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
  Authors: Н.М. Кузьмінська
  Number of views: 253
 • 105-113
  БІОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА
  Authors: В.А. Кротюк
  Number of views: 224
 • 114-122
  ЗАПИТУВАННЯ-ВИКЛИКИ У ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ
  Authors: О.П. Гужва
  Number of views: 252
 • 123-135
  АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СЕНС ВЛАШТУВАННЯ СПІЛЬНОГО ЖИТТЯ У ДЕРЖАВІ ПЛАТОНА
  Authors: Є.С. Буцикін
  Number of views: 230
 • 136-146
  МИСТЕЦТВО В ПОЗАНАВЧАЛЬНОМУ ЖИТТІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА
  Authors: О.О. Чубарева
  Number of views: 234
 • 147-154
  НАСТРІЙ ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКО- АНТРОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ: ЗМІСТ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ КОНТУРИ ФЕНОМЕНА
  Authors: К.А. Дяченко
  Number of views: 228
 • 155-161
  ЖАНРОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
  Authors: Ю.Ю. Кобзева
  Number of views: 228
 • 162-167
  ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО КІНО
  Authors: Е.М. Алієв
  Number of views: 221
 • 168-179
  ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОЦЕС ІНКУЛЬТУРАЦІЇ
  Authors: О.В. Попович
  Number of views: 276
 • 180-193
  ЕТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (Г. ЙОНАС) ТА МЕЖІ КЕРОВАНОСТІ ПОСТСУЧАСНОЇ АРМІЇ
  Authors: І.І. Севрук
  Number of views: 229
 • 194-201
  УСПІХ ОСОБИСТОСТІ В СИТУАЦІЇ БАГАТОВЕКТОРНОСТІ ФРЕЙМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
  Authors: О.О. Маркозова
  Number of views: 237
 • 202-213
  КУЛЬТУРОҐЕНЕЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
  Authors: О.В. Стовпець
  Number of views: 235
 • 214-220
  СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ГЕЛЬМУТА ШМІДТА: ПРОБЛЕМНІ ЛІНІЇ ТА ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
  Authors: Н.В. Григорова
  Number of views: 237
 • 221-228
  СОЦІАЛЬНА ЕТИКА У РОЗУМІННІ КАЗИМИРА ТВАРДОВСЬКОГО
  Authors: О.А. Гончаренко
  Number of views: 231
 • 229-237
  СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СЕМАНТИКИ МОДНОГО ОДЯГУ
  Authors: О.В. Скалацька
  Number of views: 245

Number 46(1), 2016

 • 3-16
  ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ СЕЛА
  Authors: О.В. Богомолець
  Number of views: 320
 • 17-27
  THE PHILOSOPHICAL AND IDEOLOGICAL UNDERSTANDING OF HUMAN DEVELOPMENT AND THE FORMATION OF HIS HEALTH
  Authors: Maria Goncharenko
  Number of views: 265
 • 28-40
  ПРОПОВІДЬ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ ДІАЛОГ
  Authors: Р.П. Соловій
  Number of views: 276
 • 41-49
  ЗНАК ПОСЕЙДОНА НАД КРАЇНОЮ ЗАМРІЯНИХ ЯНГОЛІВ: СУЧАСНІ ОБРИСИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ
  Authors: А.О. Сошніков
  Number of views: 255
 • 50-59
  НАУКА НА ТЕРЕЗАХ СВІТОГЛЯДУ І КУЛЬТУРИ
  Authors: М.О. Семікін
  Number of views: 379
 • 60-69
  «ФАРЦА»: ФРЕЙМ, ЩО ЛАМАЄ СТЕРЕОТИПИ ПРО РАДЯНСЬКУ ЛЮДИНУ
  Authors: О.О. Маркозова
  Number of views: 283
 • 70-82
  ЕКОНОМІЧНИЙ ГУМАНІЗМ У ФІЛОСОФСЬКО- АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
  Authors: О.М. Чугай
  Number of views: 275
 • 83-97
  ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗМІНИ КОНТУРІВ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ЛЮДИНИ
  Authors: В.С. Ігнатко
  Number of views: 430
 • 98-106
  ЧИННИКИ ТА МЕХАНІЗМИ ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ БІОГРАФІЧНОГО ПРОЕКТУ МАЛАЛИ ЮСУФЗАЙ)
  Authors: О.М. Єрахторіна
  Number of views: 306
 • 107-116
  ОНТОЛОГІЇ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. В КОНТЕКСТІ АНТИФОБІАЛЬНОГО ДИСКУРСУ
  Authors: К.М. Богун
  Number of views: 317
 • 117-126
  ПРОТИДІЯ МІФОЛОГІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ І ДЕРЖАВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Ю.О. Куліш
  Number of views: 287
 • 127-139
  РИЗИКИ ОСВІТНЬОЇ НЕРІВНОСТІ У ДОБУ КРЕАТИВНОСТІ ЯК НАЦІОНАЛЬНА ЗАГРОЗА: ТЕОРЕТИЧНІ РОЗВІДКИ
  Authors: І.О. Радіонова
  Number of views: 259
 • 140-150
  МАСОВА ВІДКРИТА ОНЛАЙН ОСВІТА ЯК МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ
  Authors: О.С. Скубашевська
  Number of views: 269
 • 151-165
  ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: І.В. Попова
  Number of views: 206
 • 166-175
  СМИСЛ ТА ІСТИННІСТЬ ЗНАННЯ В АРГУМЕНТАХ «НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ» У. КУАЙНА
  Authors: Л.Г. Комаха
  Number of views: 254
 • 176-184
  РОДИНА І ШКОЛА: ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ У НОВИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ
  Authors: В.В. Сагуйченко
  Number of views: 244
 • 185-198
  «МЕНТАЛЬНА КАРТА» ЯК ДИДАКТИЧНИЙ ПРИЙОМ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ
  Authors: М.О. Дроботенко
  Number of views: 242
 • 199-213
  ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ
  Authors: Ян Войдило
  Number of views: 279
 • 214-222
  ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА СВІТОГЛЯДНІ «МОВНО- РАЦІОНАЛЬНІ» ЗАСАДИ СТРАТЕГІЙ ПРОСВІТНИЦТВА І СУСПІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
  Authors: Н.В. Готько
  Number of views: 257
 • 223-235
  КРИЗА ДЕМОКРАТІЇ І СИНГУЛЯРНІСТЬ
  Authors: В.В. Шамрай
  Number of views: 360
 • 236-249
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ОНТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
  Authors: В.О. Байрачний
  Number of views: 536
 • 250-255
  ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
  Authors: А.К. Фандеева
  Number of views: 264


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us